eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 21

omslag iBestuur nummer 21
Nummer 21 van iBestuur magazine is verschenen op 13 januari 2017.

Leren luisteren

door: Marijke van Hees, 7 maart 2017

Marijke van Hees

De televisie stond aan; journaal en kerstboom vlak naast elkaar. Een jong gezin woonachtig in Slotervaart, de nieuwbouwwijk van Amsterdam die na de oorlog de redding was voor het jonge gezin Van Hees. Het leven was overzichtelijk en het nieuws kwam via journalistiek de huiskamer binnen. Meestal via de TV; krantenlezen was er voor de kinderen niet bij.

lees meer

’ENSIA helpt bij verantwoording informatieveiligheid’

door: Wilma van Hoeflaken, 23 februari 2017

Medio 2017 gaan alle gemeenten werken met één zelfevaluatietool voor informatieveiligheid: ENSIA. “Dat vermindert de werkdruk en het helpt gemeenten om ‘in control’ te zijn”, stelt Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid VNG.

lees meer

Samenwerken beperkt schade datalekken

door: Marie Louise Borsje, 22 februari 2017

Voorkomen kun je een datalek niet, maar preventieve maatregelen nemen en weten wat je moet doen kan de schade flink beperken. VenJ en Logius sloegen de handen ineen om gezamenlijk informatie over datalekken te versterken.

lees meer

Privacy en Softwareontwikkeling

door: Chris Verhoef, 16 februari 2017

Prof. Chris Verhoef

Het verwerken van persoonsgegevens is onderhevig aan wet- en regelgeving. Je mag gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn. Je mag ze evenmin onnodig lang bewaren. Dus ook niet om software te testen of om problemen in bestaande toepassingen op te sporen.

lees meer

EPD in de herkansing

door: Petra Pronk, 14 februari 2017

Het EPD is dood, leve het EPD. In oktober werd de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens aangenomen. Is dat de doodsteek voor de privacy, een overwinning voor de patiënt of een interessant businessmodel?

lees meer

Le Grand Frère

door: Sophie in 't Veld, 9 februari 2017

Sophie in 't Veld

In veel landen staat de democratie onder druk. Onder de noemer bescherming van de nationale veiligheid of de strijd tegen terreur worden grondrechten soms fors beperkt, waaronder het recht op privacy.

lees meer

Privacy by Design

Technische implicaties van de AVG

door: Fred van der Molen, 6 februari 2017

Met de komst van strengere Europese regelgeving dringt bij organisaties het besef door dat ze ‘iets met privacy’ moeten in hun digitale bedrijfssystemen. Maar hoe bed je privacy op een fundamentele manier in het ontwerp van gegevensverwerkingen in? “Het is meer informatiekunde dan informatica.”

lees meer

Huiswerk!

Aftellen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

door: Fred Teunissen, 2 februari 2017

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing in alle lidstaten. Dat geeft bestuurders nog ruim een jaar om zich goed voor te bereiden. Wat gaat er in juridische zin voor overheden veranderen en wat zijn daarbij de aandachtspunten?

lees meer

Privacy versus aanbestedingen

door: Peter van Schelven, 30 januari 2017

Peter van Schelven

Veel overheden nemen het niet zo nauw met de bescherming van uw en mijn persoonsgegevens. Zo rommelen talloze gemeenten maar wat aan met gegevens die zij van hun burgers vragen, bijvoorbeeld met het oog op maatschappelijke ondersteuning. Ook de technische beveiliging van IT-systemen blijkt niet zelden ver benedenmaats.

lees meer

Nog geen grip op beveiliging

door: Brenno de Winter, 26 januari 2017

Wie persoonsgegevens verwerkt moet ze goed beveiligen, zegt de wet. Maar bijvoorbeeld bij gemeenten maken de afhankelijkheid van leveranciers en het werken in ketens en over verschillende wetsdomeinen van de beveiliging een taaie klus.

lees meer

Privacybewustzijn gevraagd

door: Freek Blankena , 18 januari 2017

Privacybewustzijn begint bij de bestuurder, want het gaat om juridische interpretatie, goed ontwerp, ketensamenwerking, rapportage én beveiliging. Zoiets delegeer je dus niet simpelweg naar bijvoorbeeld een ICT-afdeling. En om de aanstelling van een goede Functionaris Gegevensbescherming kan die bestuurder niet meer heen.

lees meer

VenJ en politie halen de vernieuwing binnen

door: Karina Meerman, 18 januari 2017

Een unicum in Nederland: het ministerie van VenJ nodigde externe partijen uit om in een Appathon mee te denken over een geluidsapp voor de politie. Bijna veertig app-ontwikkelaars doken in de wereld van veiligheid en gezag. Deskundigen vertelden over het belang van audio in het opsporingsproces.

lees meer

Ancilla van de Leest: ‘Overheid is niet te vertrouwen’

Bij de Piratenpartij gaat privacy boven alles

door: Bas Linders, 12 januari 2017

De Piratenpartij wil Edward Snowden politiek asiel geven, ethisch hacken belonen, rekeningrijden tegenhouden en meer rechercheurs in plaats van meer blauw op straat. Zolang die maar niet proberen om onze computers te hacken. Want privacy gaat boven alles!

lees meer

Op eigen voorwaarden

GIBIT moet gemeente betere opdrachtgever maken

door: Peter Mom, 9 januari 2017

Inkoopvoorwaarden kunnen de relatie opdrachtgever-leverancier verhelderen en verbeteren. Na ‘Elias’ en berichten over ontevreden gemeenten geen overbodige luxe. Gemeenten streven nu met eigen inkoopvoorwaarden naar helderheid in hun verhouding tot de markt. Wordt het beter? Niet iedereen is overtuigd.

lees meer

De barricades op voor onze privacy!

Leidt datagraaien tot datacrisis, of keert de wal het schip?

door: Peter Olsthoorn, 15 december 2016

Moeten we gewoon accepteren dat privacy nu eenmaal minder belangrijk wordt het Facebook-tijdperk en nu de roep om veiligheid steeds luider klinkt? Of is het data-armageddon nabij met Big Brothers als Poetin, Xi en Trump aan de macht? We moeten niet passief blijven, vindt hoogleraar Jeroen van den Hoven. Bedrijven en burgers moeten opstaan voor databescherming.

lees meer