eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 36

omslag iBestuur Magazine 36
Nummer 36 van iBestuur magazine is verschenen op 22 oktober 2020.

Waarom kun je AI overal toepassen?

College artificial intelligence #2

door: Chris Verhoef, 5 januari 2021

neurocel

Als je de kranten mag geloven kun je artificiële intelligentie werkelijk overal toepassen. Van tekst herkennen, tot de diagnose van borstkankergezwellen. Hoe komt het dat deze technologie zo breed inzetbaar is? In zijn eerste iBestuur-college benadrukte professor Chris Verhoef dat AI een vorm van statistiek is, en dat een prozaïsche naam als zelflerend niets anders betekent dan het vinden van de beste coëfficiënten, zodat de fout van de antwoorden zo klein mogelijk is.

lees meer

Wolkenridders met reuzenfootprint

door: Niels Schrader, 2 december 2020

Datacenter Equinix AM4 Data Center

Alles in de cloud! Want die cloud is immers oneindig en onverzadigbaar. De perfecte plek om onze dagelijkse portie van 2,5 quintiljoen bytes in op te bergen. Maar in tegenstelling tot wat de benaming suggereert heeft de cloud wel degelijk een fysieke manifestatie. Een manifestatie die lawaai uitstoot en ruimte en energie inneemt: het datacenter. Designer Niels Schrader en fotograaf Roel Backaert brengen een aantal datacenters in Nederland in kaart.

lees meer

D1G1D

door: Chris Verhoef, 1 december 2020

Prof. Chris Verhoef

Onlangs zag ik een phishing-sms met een link naar DigiD. De valse URL bleek DigiD.EU te zijn. Die staat nu te koop. Zodra je de naam DigiD hebt bedacht, registreer je niet alleen die domeinnaam, maar ook alle vrijwel identieke varianten ter voorkoming van misbruik. Dus digid.eu zou helemaal niet te koop moeten zijn.

lees meer

Gaia-X: Europese ‘maanlancering’ digitaal beleid?

door: Erik Bouwer, 30 november 2020

Beeld bij verhaal over Gaia-X

De cloud wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor innovatie en toekomstige economische groei. Ook voor overheden zijn data essentieel om processen slimmer te kunnen organiseren. Gaat Gaia-X, de ‘Europese cloud’, daar een positieve rol in spelen? Het Nederlandse kabinet is vooralsnog terughoudend.

lees meer

Digitaal leiderschap en de kunst van ambidexterity

door: Diederik van Leeuwen, 25 november 2020

Illusratie bij verhaal over Ambidexterity

Leidinggeven in deze uitdagende tijd waarin alles continu en in een hoog tempo in beweging is, vraagt veel van onze overheidsmanagers. Nieuwe inzichten, lef maar vooral visie en voorbeeldgedrag. En wanneer je dat allemaal in de juiste mix in gang hebt gezet rijst de vraag: hoe meet ik nu succes?

lees meer

Softwaremakers sterker bewapend?

door: Peter van Schelven, 24 november 2020

Illustratie bij bijdrage Peter van Schelven

Al meer dan 50 jaar schrijven juristen in Nederland over de rechtsbescherming die aan de makers van software toekomt. Veel is daarom al duidelijk. Toch dienen zich bij tijd en wijle nieuwe ontwikkelingen aan. Onlangs oordeelde het Europese Hof in Luxemburg over de verhouding tussen een softwarelicentie en het auteursrecht.

lees meer

De kunst van het leveranciersmanagement

door: Fred van der Molen, 19 november 2020

Illustratie bij verhaal Leveranciersmanagement

In mei 2019 bereikte de Rijksoverheid met Microsoft een akkoord over ingrijpend verbeterde privacyvoorwaarden. Sindsdien werkt Microsoft aan de implementatie daarvan. “Het kan dus wel”, wil Paul van den Berg, plv. Strategisch Leveranciersmanager Microsoft, ministerie van Veiligheid en Justitie, maar zeggen. “Als je het wederzijdse belang maar bij de juiste mensen over het voetlicht brengt.”

lees meer

‘Zonder ASML ligt Sillicon Valley plat’

door: Marjan Arenoe, 16 november 2020

John Jorritsma

Technologische kennis is het nieuwe aardgas. Nu de economie krimpt door corona, moet de overheid technologiegedreven bedrijvigheid een boost geven. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven vindt dat daarvoor geld beschikbaar moeten komen uit het Nationaal Groeifonds. De Brainport Eindhoven wil bij het Nationaal Groeifonds plannen indienen op het terrein van kunstmatige intelligentie en slimme mobiliteit.

lees meer

Stille revolutie

door: Marens Engelhard, 11 november 2020

Marens Engelhard

Het fenomeen Informatiehuishouding van de overheid is niet van vandaag of gisteren. Duurzame toegankelijkheid (DUTO) is al jaren het sleutelwoord voor het waarborgen van publieke archieven in een digitale overheid. Dat gaat over digital born archief. Minder bekend is dat ook een stille revolutie gaande is in digitaal gemaakte, digitized, historische archieven. Waar vroeger alleen ervaren paleografen toegang hadden tot handgeschreven documenten van voor de negentiende eeuw, komen die nu binnen het bereik van alle geïnteresseerden.

lees meer

Open, tenzij … we aanbesteden

Over de drempel

door: Arjan Widlak, 5 november 2020

Over de drempel

“Software die met publieke middelen is ontwikkeld, moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.” Dat is de kern van de nieuwe beleidslijn die staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) op 17 april 2020 aan de Tweede Kamer stuurde. Het lijkt niet meer dan logisch. Toch is vrije en open source software nog geen vanzelfsprekendheid binnen de overheid.

lees meer

Dingen doehóen!

door: Jan van Ginkel, 3 november 2020

Jan van Ginkel

We leven in een tijd van over elkaar heen buitelende transities. Zo’n tijd vraagt om voorúit te stappen. Dingen doehóen!

lees meer

Muhammad Ali had (on)gelijk

door: Sander Klous, 3 november 2020

Sander Klous

Impossible is nothing, zo sprak bokslegende Muhammad Ali ooit. Hij kon toen natuurlijk niet vermoeden dat er tientallen jaren later een flinke digitale revolutie zou komen. Digitalisering – en kunstmatige intelligentie – maakt inderdaad (bijna) alles mogelijk: van een app om slim door het verkeer te navigeren op basis van realtime data tot een chirurg die via snelle verbindingen en een robot duizenden kilometers verderop een operatie uitvoert.

lees meer

STOP-standaard blijkt lastig obstakel

Omgevingswet-ICT nog niet op orde

door: Pieter van den Brand, 29 oktober 2020

Afbeelding bij verhaal DSO

De enorme druk op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de vertraagde oplevering van een van de uitwisselingsstandaarden speelden een hoofdrol in het jaar uitstel van de Omgevingswet. De tijdsdruk wordt er niet minder door, en de opgave draait niet alleen om software.

lees meer

Verzet

door: Sophie in't Veld, 28 oktober 2020

Vrijheidsbeperkingen die we in Europa niet voor mogelijk hielden, zijn ingezet om het coronavirus in te dammen en terug naar normaal te gaan. Maar wat als dit soort maatregelen deel worden van ‘normaal’? Sinds het begin van de coronacrisis zijn we tal van manieren om het virus tegen te gaan al ‘gewoon’ gaan vinden. Tegen die gewenning moeten we ons blijven verzetten.

lees meer

Grenzeloos Zuid-Hollands datalandschap

door: Cyriel van Rossum, 27 oktober 2020

datalandschap

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Den Haag gaan proberen om één datalandschap te creëren waarin ze gezamenlijk beleid kunnen vormgeven en uittesten. Van een overheid waarin het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden naar een netwerkende overheid.

lees meer

Marietje Schaake: ‘Europa wordt hier niet eens genoemd’

door: Rineke van Houten, 22 oktober 2020

Marietje Schaake

De privacywet AVG heeft de grote techbedrijven feitelijk machtiger gemaakt, zegt Marietje Schaake, die het Europees Parlement een jaar geleden verruilde voor Stanford University. Op het gebied van kunstmatige intelligentie doet Europa te weinig mee, constateert ze. Een gesprek over de Amerikaanse verkiezingen en Facebook, multigetalenteerde studenten en werken in het hol van de leeuw.

lees meer