iBestuur nummer 37

In dit nummer

Nummer 37 van iBestuur magazine is verschenen op 22 januari 2021. Wijziging PLOOI Bij het ter perse gaan van deze editie was het gebruik van het Platform Open Overheidsinformatie nog niet verplicht (zie pagina 26, vraag 6). Naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire wil het (demissionaire) kabinet het gebruik van PLOOI verplicht stellen voor alle overheidsorganisaties.

Uitgave 37 is verschenen op 21 januari 2021. Abonnees op iBestuur Magazine kunnen het online magazine hier lezen. Heeft u (nog) geen abonnement? U kunt hier als voorbeeld nummer 38 digitaal bekijken . Een online abonnement kost 29 euro.