eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 6

omslag iBestuur 06-2013
Nummer 6 van iBestuur magazine is verschenen op 4 april 2013.

Cyberspace is niet het Wilde Westen

door: Sophie in 't Veld, 6 juni 2013

Sophie in 't Veld

De overheid kan zich niet inspannen voor grotere cyberveiligheid zonder ook voor het eigen handelen kaders te stellen en de fundamentele rechten van internetgebruikers te handhaven. Vertrouwen is cruciaal. In een rechtsstaat wordt de burger niet alleen beschermd door, maar ook tegen de overheid.

lees meer

De I-strategie in vijf bedrijven, deel I

Samenwerking rijk-ZBO’s

door: Fred van der Molen, 7 maart 2013

Frans Haverkamp

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) moeten deelnemen aan de rationalisatie- en integratieslag voor de rijksdiensten die in de I-Strategie is uitgezet. Vindt het nieuwe kabinet. Maar hebben clubs als de UWV al niet genoeg op hun bordje? iBestuur vroeg het aan Frans Haverkamp, CIO UWV.

lees meer

De I-strategie in vijf bedrijven, deel II

CIO-stelsel

door: Fred van de Molen, 13 maart 2013

Peter Welling CIO minBZK

Eind 2009 voerde de rijksoverheid het CIO-stelsel in, met per departement een CIO. Vervolgens ontwikkelde de Interdepartementale Commissie van CIO’s zich onder leiding van rijks-CIO Maarten Hillenaar tot meer dan een overleg- en onderhandelingsorgaan. In hoeverre kijken CIO’s nu voorbij de muren van hun departement? iBestuur vroeg het aan Peter Welling, CIO/hoofddirecteur Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering BZK.

lees meer

De I-strategie in vijf bedrijven, deel III

Aanbodstructurering

door: Fred van de Molen, 21 maart 2013

Hans van der Stelt

Het delen van generieke ICT, het opzetten van gemeenschappelijke voorzieningen en het terugbrengen van het aantal ICT-afdelingen. ‘Aanbodstructurering’ is een rode draad in opeenvolgende hervormingsagenda’s. Hoe staat het ermee? iBestuur vroeg het aan Hans van der Stelt, CIO / directeur Bedrijfsvoering, Organisatie- en Informatiebeleid bij het ministerie van I & M.

lees meer

De I-strategie in vijf bedrijven, deel IV

Samenwerking met de markt

door: Fred van de Molen, 28 maart 2013

Peter Blom

De I-strategie heeft een apart spoor voor het verbeteren van de samenwerking met de markt. Daarmee was en is een wereld te winnen. Financieel gezien, maar ook in de kwaliteit en de doorlooptijd van projecten. iBestuur sprak er over met Peter Blom, CIO bij het ministerie van OC&W.

lees meer

De I-strategie in vijf bedrijven, deel V

Architectuur

door: Fred van de Molen, 29 maart 2013

Hergebruik en het delen van diensten is alleen mogelijk als alle partijen gebruikmaken van standaarden én ontwikkelen onder architectuur. Die stap is gezet. Het wachten is nu op de gevisualiseerde ICT-bouwplaat van de rijksoverheid. iBestuur sprak er over met Ron Roozendaal, CIO bij het ministerie van VWS.

lees meer

Digitale vaardigheden: de slimme dingen staan niet in de handleiding

door: Mariëlle de Groot, 23 mei 2013

Tamara Huffmeijer

De overheid moet slimmer, compacter en efficiënter, en techniek maakt steeds meer mogelijk: kennis- en informatiedeling, online netwerken en samenwerken, crowdsourcing, tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Wat vraagt het van ambtenaren om met digitale middelen hun werk goed te kunnen doen?

lees meer

E-dienstverlening uit noodzaak

door: Marieke Vos, 28 februari 2013

André Timmermans

Wat doe je als je budget voor grofweg de helft wordt gekort? Dan zet je volledig in op e-dienstverlening. UWV WERKbedrijf ontwikkelt Werk.nl als onlineplatform voor al zijn dienstverlening. Dat gaat niet geheel probleemloos erkent André Timmermans, directeur van UWV WERKbedrijf.

lees meer

Even enthousiast, enkele illusies armer

door: Bas Linders, 18 april 2013

Tof Thissen

Gemeenten krijgen het voor de kiezen de komende jaren. Het kabinet wil bestuurlijk opschalen. KING-directeur Tof Thissen gelooft eerder in schaalvergroting via de informatiehuishouding.

lees meer

Fijn op Facebook en Twitter

door: Peter Olsthoorn, 23 april 2013

twitterbol

Dit dreigt een wat zuur, om niet te zeggen cynisch verhaal te worden. Dat past wellicht niet in het tijdperk van Leuk & Like. Toch is de bedoeling goed: bespaar u de spijt van al te gretige omarming van social media.

lees meer

Minder blauw, meer ogen

door: Cyriel van Rossum, 1 mei 2013

bewakingscamera's

Crowd control kreeg in Enschede in december al een moderne invulling. Maar de Veiligheidsregio Twente wil nog verder innoveren ter vervanging van het ‘meer blauw op straat’ – ten minste als het Rijk meehelpt.

lees meer

Privacy in de wolken, realiteit op de grond

door: Mathieu Paapst, 28 november 2013

Een bestuursorgaan is verantwoordelijk en altijd aansprakelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens, ook als die in de cloud staan, of via een smartphone van buiten de organisatie benaderbaar zijn.

lees meer

Unox-cloud

door: Chris Verhoef, 13 juni 2013

Prof. Chris Verhoef

Mail afhandelen, gegevensopslag, data versleutelen, spam filteren, CPU-power leveren, wordprocessing, boekhouding, back-ups. Cloud services zijn typisch niemands core business behalve die van de dienstverlener. Schaalvoordeel zorgt voor een goede prijs/prestatieverhouding. De voordelen zijn evident, maar er is twijfel.

lees meer

‘In dubio abstine’

EPD nieuwe stijl: bij twijfel niets doen

door: Peter Mom, 2 april 2013

“Je kunt niet alles in de praatgroep gooien. Dat is ook niet gedaan toen voor 220 volt is gekozen. Consensus is mooi maar niet heilig.” Veelzeggend citaat. Inderdaad dendert de introductie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) door en is van consensus allerminst sprake.

lees meer