eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 7

Omslag iBestuur magazine 7
Nummer 7 van iBestuur magazine is verschenen op 2 juli 2013.

Anoniempje

door: Sophie in 't Veld, 15 augustus 2013

Sophie in 't Veld

Geanonimiseerde data, zo is de gedachte, kunnen geen kwaad meer doen omdat deze niet meer herleid kunnen worden tot een bepaald individu. Dat lijkt logisch. Anonieme gegevens zijn per definitie niet meer identificeerbaar. Of toch?

lees meer

Een tweet onder diensttijd, mag dat?

door: Mathieu Paapst, 7 november 2013

Werk en privé lopen vaak in elkaar over. Op het werk je privémail afhandelen en niet-werkgerelateerde websites bezoeken mag. Maar er zijn grenzen. ‘Goed werknemerschap’ staat voorop.

lees meer

Handige Jip en Janneke

door: Marijke van Hees, 27 juni 2013

Marijke van Hees

Dé kansen voor innovatie in de zorg liggen bij de care en de zorg voor chronische patiënten. Jip en Janneke willen best gebruikmaken van technologie in huis en e-healthtoepassingen, maar hoe kom je eraan? Hoe weet je wat betrouwbaar is en wie heeft er het geduld om je wegwijs te maken als het bij herhaling vraagt om uitleg?

lees meer

Kink in de keten

door: Marieke Vos, 27 juni 2013

Fred Teeven

De toeslagenfraude, de zaak Dolmatov, de moeizame aanpak van het scheefwonen. Het zijn drie verschillende voorbeelden van haperende ketensamenwerking. Bij alle drie is er meer aan de hand dan falende ICT.

lees meer

Ondernemen is netwerken: de hybride ambtenaar komt eraan

door: Marielle de Groot, 29 augustus 2013

Frans Rewijk

Steeds meer ambtenaren willen hun vleugels uitslaan en hun werkgevers onderkennen het belang daarvan. Wat beweegt die ambtenaren en hoe komen ze aan werk in een flexibiliserende overheid?

lees meer

Overheid kan cybersecurity niet alleen aan

door: Bas Linders, 15 augustus 2013

Cybersecurity

Hoe zit het met de overheidsverantwoordelijkheid voor de veiligheid van het elektronische verkeer als de daarvoor gebruikte vitale digitale infrastructuur zich grotendeels buiten de directe invloedssfeer van de overheid bevindt?

lees meer

We zijn slimmer, sneller en innovatiever

door: Nicole van der Steen, 3 juli 2013

Tineke Netelenbos

Terwijl Nederlandse jongeren continu online zijn, moet ons bedrijfsleven nota bene ICT’ers uit het buitenland halen. “Het onderwijs moet veel beter bij de tijd blijven dan het nu doet”, zegt ‘digital champion’ Tineke Netelenbos.

lees meer

WiFi-walhalla

door: Peter Olsthoorn, 3 juli 2013

Wifi-walhalla

Iedereen internettoegang, en voor niets. Likkebaardend schetsten vele steden dit prachtige vergezicht voor initiatieven voor een gemeente- of zelfs provinciedekkend WiFi-netwerk. Terecht enthousiasme, maar de nuchtere vraag luidt: kan het uit?

lees meer

Wilt u mijn pleister zien?

door: Peter van Schelven, 15 juli 2013

Peter van Schelven

In de sfeer van de preventie van ICT-conflicten valt naar mijn stellige overtuiging nog een wereld te winnen. Immers, de instrumenten die de ICT-praktijk van oudsher heeft, blijken vaak onvoldoende te zijn om grote conflicten en kleinere conflictjes buiten de deur te houden.

lees meer

Woensdag 8 augustus: Het netwerk gaat plat

door: Nicole van der Steen, 17 juli 2013

Myriam Meertens

In de zomer van 2012 legt het Dorifel-virus de systemen van de gemeente Weert een week plat; de dienstverlening is zwaar ontregeld. Myriam Meertens, locogemeentesecretaris, leidde het crisisteam en heeft een belangrijke raad: “Ga er maar van uit dat een virus ook een keer in uw organisatie gaat binnendringen.”

lees meer