zoeken binnen de website

nieuws

Apeldoorn wil hotspot zijn op het gebied van veiligheid en digitalisering

door: Redactie iBestuur, 28 februari 2022

Waar Wageningen goed is op het gebied van food en in Nijmegen in gezondheidszorg, wil Apeldoorn een hotspot worden op het gebied van veiligheid en digitalisering. Het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD), waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten hebben gebundeld, heeft nationale ambities.

lees meer

Nieuwe Archiefwet mogelijk begin 2024 van kracht

door: Redactie iBestuur, 25 februari 2022

De voorbereiding voor de behandeling van de nieuwe Archiefwet door de Tweede Kamer is in volle gang. Op 23 februari jl. hield de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rondetafelgesprek met deskundigen. Mogelijk kan de nieuwe wet per 1 januari 2024 van kracht worden. Dat blijkt uit een update van het proces Archiefwet.

lees meer

Europese Commissie wil waarde van data eerlijk verdelen met Data Act

door: Redactie iBestuur, 24 februari 2022

De Europese Commissie heeft Data Act geïntroduceerd. Deze verordening moet obstakels voor de toegang tot data wegnemen, zowel voor private als publieke partijen, en verduidelijken wie waarde mag creëren uit die data en onder welke voorwaarden. Zo moet het speelveld gelijk getrokken worden.

lees meer

Veel animo voor advies bij vastgelopen dataprojecten

door: Alexander Leeuw, 22 februari 2022

Er is ‘veel animo’ voor de pilot waarin wordt gezocht naar een doorbraak voor vastgelopen projecten. Experts van Pels Rijcken en Verdonck, Klooster & Associates zijn begonnen met de inventarisatie. Ze kijken naar de haalbaarheid en schaalbaarheid. Doel is een een doorbraak te creëren. Maar het is ook mogelijk dat er juist een negatief advies komt.

lees meer

Interpol: Politie moet meer wereldwijd meer data gaan delen

door: Eveline Meijer, 21 februari 2022

In de strijd tegen digitale criminaliteit moet de politie internationaal meer gaan samenwerken en data gaan delen, ook met organisaties buiten de eigen jurisdictie. Dat zegt Craig Jones, cybercrime-directeur bij Interpol, tijdens de #CyberFit Summit van Acronis in Singapore.

lees meer

NCSC en partners starten Nederlands Security Meldpunt

door: Redactie iBestuur, 16 februari 2022

Nederland is een nieuw initiatief voor betere ICT-beveiliging rijk. Het eind september aangekondigde alarmsysteem opgezet vanuit bedrijfsleven is sinds 14 februari live. Bedrijven en organisaties kunnen meldingen over kwetsbaarheden ontvangen, waarbij heel Nederland wordt bestreken. Ook NCSC is betrokken bij het nieuwe meldpunt.

lees meer

Grensoverschrijdend samenwerken om ICT betaalbaar te houden

door: Redactie iBestuur, 15 februari 2022

Grensoverschrijdende samenwerking op digitaal gebied is volgens Marten Kaevats, Estlands voormalig nationaal adviseur digitalisering, de enige manier om digitalisering betaalbaar te houden. Overheden hebben ICT-architectuur nodig met genoeg cricital mass om de kosten voor ICT te kunnen dragen. Het liefst open source, zodat de kosten gezamenlijk gedeeld worden.

lees meer

Verkiezing IT-politicus van het jaar van start

door: Redactie iBestuur, 15 februari 2022

Ook dit jaar is AGConnect weer op zoek naar Nederlandse politici die blijk geven van goede kennis en begrip van digitale technologie, en die dat op een zinvolle manier onder de aandacht weten te brengen. U kunt tot en met zondag 27 februari uw stem uit brengen. De IT-politicus van 2021 wordt in de eerste week van maart 2022 bekend gemaakt.

lees meer

Ondersteuning bij vastgelopen dataprojecten

door: Digitale Overheid, 14 februari 2022

Vanuit de ‘Interbestuurlijke Datastrategie’ start een adviespilot voor dataprojecten bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. In 2022 gaan de adviseurs 6 tot 10 use cases ondersteunen bij de ontwikkeling en uitrol van de projecten. De eerste 2 cases zijn al geselecteerd. Het is de bedoeling dat de use-cases samen een aantal rode draden opleveren; waar lopen partijen tegenaan?

lees meer

CIO's willen TIBER verder brengen binnen departementen

door: Redactie iBestuur, 10 februari 2022

Op verzoek van de Tweede Kamer werken de cio’s van departementen aan een plan om het TIBER framework uit te rollen binnen het rijk. In het CIO-beraad staat volgende maand een eerste voorstel op de agenda. TIBER staat voor Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming en is ontwikkeld door de Europese Centrale Bank (ECB).

lees meer

Internationale WSA award voor 'digital wallet' IRMA

door: Redactie iBestuur, 9 februari 2022

Het project ‘IRMA – A digital wallet for your privacy data on your phone’ heeft de internationale WSA-award gewonnen in de categorie ‘Government & Citizen engagement’. Gemeente Amsterdam geeft met de IRMA-app uitvoering aan de ‘Agenda Digitale Stad’ en zorgt voor een toegankelijke dienstverlening: inwoners krijgen de regie over hun eigen gegevens via een digitale identiteit.

lees meer

Bewaren videotulen valt overheden zwaar

door: Marjolein van Trigt, 7 februari 2022

Overheden moeten videotulen, opnamen van raadsvergaderingen in combinatie met relevante informatie zoals agenda’s, besluiten en metadata, bewaren voor toekomstig gebruik. Advies is om alle beschikbare informatie over te dragen aan streek- of gemeentearchief. Binnenlands Bestuur, de Vereniging van Griffiers en softwareleverancier NotuBiz deden onderzoek.

lees meer

Digicampus en VNG bundelen krachten op digitale innovatie

4 februari 2022

Overheden hebben een flexibeler IT-landschap nodig om hun maatschappelijke en bestuurlijke taken goed te kunnen vervullen. Zo ook de lokale overheid. Op weg daarnaartoe slaan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Digicampus de handen ineen. “Digitalisering houdt zich niet aan de grenzen van het openbaar bestuur.”

lees meer

Invoering Omgevingswet voor de vijfde keer uitgesteld

door: Redactie iBestuur, 2 februari 2022

Tekst bij webinar IBM

De invoering van de Omgevingswet wordt voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noemt 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 als nieuwe data in een brief aan de Eerste en de Tweede Kamer. Hij wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd.

lees meer

Modernisering IT bij Belastingdienst gaat nog zes jaar duren

door: Thijs Doorenbosch, 26 januari 2022

Politiek gewenste beleidsaanpassingen, zoals de BTW-verlaging op groenten en fruit en de aanpassing van de spaartax, kunnen niet worden uitgevoerd. De systemen van de Belastingdienst, samen goed voor zo’n 90 procent van de inkomsten van de staat, blijken moeilijk aan te passen, blijkt uit een technische briefing aan de Tweede Kamer.

lees meer