zoeken binnen de website

nieuws

Europese Commissie presenteert voorstel voor digitaal rijbewijs

door: Sjoerd Hartholt, 3 maart 2023

De Europese Commissie heeft 2 maart jl. een voorstel gepresenteerd voor de invoering van een digitaal rijbewijs dat in de hele EU geldig is. Het vervangen of verlengen van een rijbewijs moet daarmee eenvoudiger worden. Het plan vraagt om vergaande afspraken en digitale samenwerking tussen de EU-lidstaten.

lees meer

AP verscherpt toezicht op Eindhoven om privacyrisico’s

door: Redactie iBestuur, 2 maart 2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat het toezicht op Eindhoven intensiveren omdat de gemeente niet goed omgaat met persoonsgegevens. Datalekken worden niet of niet op tijd gemeld, verplichte scans op privacyrisico’s nagelaten en persoonsgegevens te lang bewaard.

lees meer

Verouderde ICT UWV leidt tot uitstel nieuwe regelgeving

door: Redactie iBestuur, 1 maart 2023

Ook bij UWV kampen ze met verouderde ICT-systemen. Minister Van Gennip van SZW heeft de invoering van het Besluit IKV opnieuw uitgesteld. Eerst moeten verouderde ICT-systemen, cruciaal zijn het toerekenen en verstrekken van uitkeringen, vervangen worden. Daarmee is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om nieuwe wetgeving te implementeren.

lees meer

EU-toezichthouder start pilot Europees cloudplatform

door: Redactie iBestuur, 28 februari 2023

De European Data Protection Supervisor (EDPS) is begonnen met een pilotproject voor een eigen Europees cloudplatform. De EDPS doet dit niet alleen voor zichzelf. De instantie heeft een contract gesloten met een Nextcloud-partner dat open staat voor alle EU-instituten, -organen, -kantoren en -agentschappen.

lees meer

MijnOverheid is onvoldoende 'burgerproof'

door: Redactie iBestuur, 27 februari 2023

Via MijnOverheid kunnen burgers inloggen bij diverse overheidsinstanties. Maar bij een volgende stap zien de digitale omgevingen van overheden er totaal verschillend uit. Erg lastig voor ‘minder-digivaardigen’, digitaal burgerschap is hiermee niet gelijkwaardig, stelt Mark Landman, voorzitter stichting Digitaal Burgerschap Nederland. “Volg het voorbeeld van Denemarken!”

lees meer

Kabinet kan door met plannen Europese digitale identiteit

door: Redactie iBestuur, 24 februari 2023

De Tweede Kamer blijft kritisch, maar het kabinet kan door met de plannen voor een Europese digitale identiteit. Slechts één van de zes moties over de Europese digitale identiteit werd afgelopen dinsdag aangenomen. Nederland moet steviger inzetten op vrijwilligheid, regie op eigen data en transparantie.

lees meer

Tweede Kamer wil cloudbeleid heroverwegen en kiezen voor Europees alternatief

door: Redactie iBestuur, 22 februari 2023

Een motie van VVD, Volt, D66, CDA en ChristenUnie om voor een Europees cloudalternatief te kiezen heeft 21 februari een meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. De Kamer wil dat het kabinet de keuze om commerciële cloudaanbieders bij de Rijksoverheid toe te staan heroverweegt.

lees meer

Er zijn weer innovatiebudgetten Digitale Overheid beschikbaar

door: Redactie iBestuur, 22 februari 2023

Overheidsorganisaties die een goed plan hebben om de digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren, kunnen in maart een financiële bijdrage aanvragen vanuit het innovatiebudget Digitale Overheid. Een jury beoordeelt de inzendingen en honoreert de beste projecten. Er is 3 miljoen euro te verdelen.

lees meer

Van Rij: 'Geef Belastingdienst de ruimte om te moderniseren'

door: Redactie iBestuur, 21 februari 2023

Na alle ophef over ‘de kosten van de verouderde ICT-systemen’, komt staatssecretaris van Rij van Financiën met een meer positief geluid over de Belastingdienst. De ‘technische schuld’ is sinds 2018 gehalveerd van 52% naar 26%. En vanaf 2026 ontstaat ruimte voor nieuwe beleidswijzigingen. Maar laat de Belastingdienst nu vooral met rust!

lees meer

WRR Corien Prins: 'Burger mag niet opdraaien voor fouten overheid'

door: Pieter van den Brand, 20 februari 2023

Digitalisering heeft de relatie tussen burger en overheid ingrijpend veranderd. Een falende digitale dienstverlening kan burgers vermorzelen. De overheid moet hierin nadrukkelijk de verantwoordelijkheid nemen, stelt voorzitter Corien Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 16 februari gaf ze de derde Digitale Burgerschapslezing.

lees meer

Leidt Europa de dans om digitale identiteit?

door: Redactie iBestuur, 17 februari 2023

Is het Europa of de Tweede Kamer die het voor het zeggen heeft als het gaat om de ontwikkeling van een digitale identiteit? Die vraag stond gisteren centraal in het debat met staatssecretaris van Huffelen. Aanleiding was het niet uitvoeren van een motie waarin het kabinet werd opgeroepen niet in te stemmen met het Europese voorstel voor een Europese digitale identiteit.

lees meer

Deel Kamer wil Europees alternatief als cloudleverancier

door: Redactie iBestuur, 17 februari 2023

VVD, Volt, D66, CDA en ChristenUnie roepen het kabinet op om af te zien van Amerikaanse Cloudaanbieders. De partijen willen dat er wordt gekozen voor een Europees alternatief. Ze zijn bang dat Nederlandse overheidsdata en persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische ruimte worden doorgegeven.

lees meer

Europa zet druk op invoering 'Open Data-richtlijn'

door: Redactie iBestuur, 16 februari 2023

De Europese Commissie daagt Nederland voor de Europese rechter omdat het de EU-regels voor het vrijgeven van overheidsinformatie nog niet ingevoerd heeft. Het Europees Hof van Justitie kan Nederland daarvoor een dwangsom of boete opleggen. Het kabinet wil voor de zomer het wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

lees meer

Luchtverkeersleiding start met dronevluchten over digitale snelweg

door: Redactie iBestuur, 15 februari 2023

Dit jaar start LVNL, samen met ANWB en KPN, een experiment om bemande en onbemande luchtvaart veilig samen te laten vliegen. Medische dronevluchten gaan tussen de vestigingen van ziekenhuis Isala in Zwolle en Meppel vliegen om met spoed bloed, medicijnen en diagnostische monsters te vervoeren.

lees meer

Aanbevelingen om beter toezicht te houden op inzet algoritmes

door: Redactie iBestuur, 13 februari 2023

15 februari a.s. spreekt de Kamercommissie Digitale Zaken over de inzet van algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. Volgens het Rathenau Instituut moet de overheid aanvullende maatregelen nemen bij de verantwoorde inzet van algoritmes. In het bestuurlijk en parlementair debat moet hiervoor een waardenafweging plaatsvinden.

lees meer