zoeken binnen de website

nieuws

Hackshield van de stad Amsterdam wint de Smart City Award

door: Karina Meerman, 17 januari 2023

Ieder jaar reikt de organisatie van de Smart City World Expo prijzen uit aan steden wier initiatieven de stedelijke omgeving leefbaarder, welvarender en duurzamer maken. World Smart City Awards kent tien categorieën. De jury had dit jaar de zware taak om te kiezen uit 337 inzendingen uit 60 landen.

lees meer

Logius en KOOP per 1 januari samengevoegd

door: Redactie iBestuur, 16 januari 2023

Per1 januari is Logius samen gegaan met het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). KOOP was eerder onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Beide zijn onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

lees meer

Europese Commissie komt deze zomer met wetsvoorstel digitale euro

door: Redactie iBestuur, 11 januari 2023

De Eurogroep en Ecofinraad kijken 16 en 17 januari a.s. terug op de besprekingen over de digitale euro in het afgelopen jaar. Dit moet uitmonden in een gezamenlijke verklaring op weg naar een wetsvoorstel dat de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2023 aan de lidstaten wil voorleggen.

lees meer

Hulp bij verbeteren digitale toegankelijkheid dienstverlening

door: Redactie iBestuur, 10 januari 2023

“Gemiddeld kan 25% van de burgers niet (digitaal) meekomen als de diensten en producten, brieven, beschikkingen en andere informatie niet toegankelijk zijn,” stelt Yousuf Yousufi, Ambassadeur digitale toegankelijkheid van de VNG. De vereniging ontwikkelde twee handreikingen die gemeenten kunnen helpen om meer digitaal inclusief te werken.

lees meer

ACM: Open source geen oneerlijke concurrentie

door: Eveline Meijer, 4 januari 2023

De Autoriteit Consument & Markt blijft bij zijn besluit om geen onderzoek te doen naar gemeenten die broncode voor software delen als open source. Volgens de ACM dient onderzoek daarnaar geen maatschappelijk belang. Omdat het een capaciteitsprobleem heeft kiest het ervoor de middelen aan andere zaken te besteden.

lees meer

Overheden willen risico’s en kosten van innovatie mijden

door: Redactie iBestuur, 2 januari 2023

Onvoldoende erkenning van de potentie, een te abstracte innovatieagenda en het mijden van risico’s en kosten zijn de belangrijkste belemmeringen om tot innovatiegericht inkopen te komen, constateert een werkgroep van inkoopprofessionals en wetenschappers. De minister van EZK stuurde het rapport eind december naar de Tweede Kamer.

lees meer

ICT-project Plooi wordt stopgezet

door: Redactie iBestuur, 30 december 2022

Minister Bruins Slot trekt de stekker uit het project Platform Open Overheidsinformatie (Plooi), waarmee op termijn duizenden overheden actief overheidsinformatie openbaar hadden moeten maken. Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) dringt aan op een eenvoudige variant van het plan.

lees meer

Amsterdam gunt ict-project aan duurder Deloitte

door: Volkert Deen, 27 december 2022

Amsterdam wil een nieuw uniform systeem voor informatievoorziening naar de burger toe. Bij de aanbesteding koos de stad voor het bod van Deloitte, dat bijna tweemaal hoger ligt dan de kostenraming die het zelf had gemaakt. Een veel goedkopere concurrent verliest kritische rechtszaak.

lees meer

Rijk en VNG sluiten cybersecurityconvenant

door: Alexander Leeuw, 23 december 2022

De Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in een convenant afspraken gemaakt om zich meer in te zetten voor lokale digitale veiligheid. Volgens de VNG worden de komende maanden nadere afspraken gemaakt over de inhoudelijk invulling én extra geld.

lees meer

Van Huffelen lanceert Nationaal Algoritmeregister

door: Redactie iBestuur, 21 december 2022

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) heeft 21 december het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid gelanceerd. Hiermee wil ze zorgen voor transparantie en eerlijkheid over algoritmegebruik door overheidsinstellingen. Het is een eerste versie met 109 algoritmes. Op termijn wordt het verplicht voor alle overheden.

lees meer

Gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk voor IDO's

door: Redactie iBestuur, 21 december 2022

De regie en financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) behoort per 1 januari a.s. tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. IDO’s zijn laagdrempelige hulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen.

lees meer

Gemeenten krijgen geen extra geld voor cybersecurity

door: Alexander Leeuw, 19 december 2022

Het kabinet hamert op cybersecurity, maar trekt voor gemeenten geen extra financiële middelen uit. Dit blijkt uit het Kamerdebat van afgelopen week, waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten vooraf punten van zorg had aangekaart. Kamerleden willen meer duidelijkheid over het tijdpad van de strategie die zes jaar bestrijkt.

lees meer

Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag

door: Redactie iBestuur, 14 december 2022

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) luidt de noodklok over de staat van cybersecurity in Nederland, het gaat te traag. De kloof tussen cyberdreiging en -weerbaarheid wordt steeds groter. Betrokken partijen moeten sneller handelen en ze moeten het tempo op alle relevante gebieden verhogen. Naast de overheid wordt hierbij ook gewezen naar bedrijven.

lees meer

Interactieve digitaliseringskaart van Europa

door: Redactie iBestuur, 14 december 2022

Hoe volwassen is de digitalisering in Nederland en waar staan we in verhouding tot andere Europese lidstaten? Om die informatie toegankelijk te maken, ontwikkelde de werkgroep Digitale Transitie van de Sociaal Economische Raad (SER) een interactieve kaart van Europa. Met een paar clicks is te zien hoe landen ervoor staan in de DESI-index en wat de digitale ambities zijn.

lees meer

Kunnen ict-leveranciers eenzijdig tarieven verhogen?

door: Redactie iBestuur, 12 december 2022

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt signalen dat sommige ict- en softwareleveranciers eenzijdig tariefsverhogingen doorvoeren, op grond van economische omstandigheden. Dit terwijl er al afspraken zijn gemaakt over jaarlijkse aanpassingen. De VNG heeft een advies en stappenplan opgesteld voor leden die hiermee te maken krijgen.

lees meer