zoeken binnen de website

nieuws

Rijk en VNG sluiten cybersecurityconvenant

door: Alexander Leeuw, 23 december 2022

De Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in een convenant afspraken gemaakt om zich meer in te zetten voor lokale digitale veiligheid. Volgens de VNG worden de komende maanden nadere afspraken gemaakt over de inhoudelijk invulling én extra geld.

lees meer

Van Huffelen lanceert Nationaal Algoritmeregister

door: Redactie iBestuur, 21 december 2022

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) heeft 21 december het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid gelanceerd. Hiermee wil ze zorgen voor transparantie en eerlijkheid over algoritmegebruik door overheidsinstellingen. Het is een eerste versie met 109 algoritmes. Op termijn wordt het verplicht voor alle overheden.

lees meer

Gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk voor IDO's

door: Redactie iBestuur, 21 december 2022

De regie en financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) behoort per 1 januari a.s. tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. IDO’s zijn laagdrempelige hulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen.

lees meer

Gemeenten krijgen geen extra geld voor cybersecurity

door: Alexander Leeuw, 19 december 2022

Het kabinet hamert op cybersecurity, maar trekt voor gemeenten geen extra financiële middelen uit. Dit blijkt uit het Kamerdebat van afgelopen week, waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten vooraf punten van zorg had aangekaart. Kamerleden willen meer duidelijkheid over het tijdpad van de strategie die zes jaar bestrijkt.

lees meer

Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag

door: Redactie iBestuur, 14 december 2022

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) luidt de noodklok over de staat van cybersecurity in Nederland, het gaat te traag. De kloof tussen cyberdreiging en -weerbaarheid wordt steeds groter. Betrokken partijen moeten sneller handelen en ze moeten het tempo op alle relevante gebieden verhogen. Naast de overheid wordt hierbij ook gewezen naar bedrijven.

lees meer

Interactieve digitaliseringskaart van Europa

door: Redactie iBestuur, 14 december 2022

Hoe volwassen is de digitalisering in Nederland en waar staan we in verhouding tot andere Europese lidstaten? Om die informatie toegankelijk te maken, ontwikkelde de werkgroep Digitale Transitie van de Sociaal Economische Raad (SER) een interactieve kaart van Europa. Met een paar clicks is te zien hoe landen ervoor staan in de DESI-index en wat de digitale ambities zijn.

lees meer

Kunnen ict-leveranciers eenzijdig tarieven verhogen?

door: Redactie iBestuur, 12 december 2022

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt signalen dat sommige ict- en softwareleveranciers eenzijdig tariefsverhogingen doorvoeren, op grond van economische omstandigheden. Dit terwijl er al afspraken zijn gemaakt over jaarlijkse aanpassingen. De VNG heeft een advies en stappenplan opgesteld voor leden die hiermee te maken krijgen.

lees meer

Techbedrijven willen versoepeling veiligheidstoets bij investeringen

door: Redactie iBestuur, 8 december 2022

Nederlandse techbedrijven maken bezwaar tegen de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames die volgend jaar ingaat. Met de wet wil de overheid checken of een investeerder geen gevaar voor de nationale veiligheid vormt. Volgens brancheverenigingen leidt een strenge uitvoering van de wet tot minder investeringen uit het buitenland.

lees meer

Webcertificaten overheid tijdens Sinterklaas-weekend vervangen

door: Sjoerd Hartholt, 7 december 2022

Honderden overheidsorganisaties hebben op het laatste moment hun aflopende webcertificaten succesvol vervangen. De geldigheid ervan stopte maandag 5 december. Vrijdag 2 december hadden zo’n 330 overheidsorganisaties de overstap nog niet voor elkaar, waaronder Defensie en Politie. Wie certificaten van bedrijfsprocessen niet veiligstelt is niet meer zeker van continuïteit van dienstverlening.

lees meer

Tijdelijke wet cyberoperaties naar de Tweede Kamer

door: Redactie iBestuur, 7 december 2022

De tijdelijke wet cyberoperaties biedt inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer mogelijkheden om in te grijpen, bijvoorbeeld om het internetverkeer af te tappen. Zo kunnen inlichtingendiensten straks digitale dreigingen vanuit onder andere Rusland en China, beter monitoren en sneller adequate tegenmaatregelen nemen, vinden de ministers van BZK en Defensie.

lees meer

Gemeenten willen uitstel Omgevingswet

door: Redactie iBestuur, 5 december 2022

Gemeenten gaan niet mee met de nieuwe invoeringsdatum van 1 juli 2023. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 2 december jl. stemde 94 procent van de leden voor de motie dat er minimaal zes maanden moeten liggen tussen het moment dat de Eerste Kamer besluit over de Omgevingswet en de datum van invoering.

lees meer

Hof van Twente sleept IT-bedrijf voor de rechter na hack

door: Eveline Meijer, 1 december 2022

Gemeente Hof van Twente wil de schade van de veelbesproken hack in 2020 verhalen op de ict-leverancier. Volgens de gemeente leverde het bedrijf een wanprestatie. Switch IT stelt daarentegen dat de gemeente fouten heeft gemaakt. Hackers deden vanaf oktober 2019 al tienduizenden inlogpogingen per dag. Switch IT miste die signalen echter.

lees meer

Nederland werkt mee in 3 'Large Scale Pilots' Digitale Identiteit

door: Redactie iBestuur, 28 november 2022

Eind dit jaar wil de Europese Commissie de eerste versie van de technische specificaties en standaarden voor een Europese Digitale Identiteit publiceren. Dan starten ook vier ‘grootschalige pilots’. Nederland sluit zich aan bij 3 van de 4 consortia die in het kader van de ‘Large Scale Pilots’ de Europese Digitale Identiteit gaan testen in belangrijke ‘use-cases’.

lees meer

Kabinet presenteert Strategie Digitale Economie

door: Redactie iBestuur, 23 november 2022

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft de Strategie Digitale Economie naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze wil gaan werken aan een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Deze missie is uitgewerkt in een vijftal pijlers.

lees meer

Gaat de Rijksoverheid stoppen met Facebook?

door: Redactie iBestuur, 20 november 2022

Na een zogeheten Data Protection Impact Assessment (DPIA) overweegt de rijksoverheid te stoppen met Facebook. Onderzoekers vonden maar liefst zeven hoge risico’s bij de gegevensverwerking. Het bedrijf moet maatregelen nemen om de zorgen van het Rijk weg te nemen.  Facebook verzet zich en noemt het rapport ‘onnauwkeurig’.

lees meer