zoeken binnen de website

Gedwongen huwelijk: ontwikkeling data-economie en verduurzaming datacenters

door: Redactie iBestuur | 24 mei 2022

Om verder te komen op het gebied van duurzaamheid, de ontwikkeling van de data-economie en innovatie, is een sterkere vertrouwensrelatie nodig tussen overheid en bedrijfsleven. En politiek-bestuurlijke steun voor de ontwikkeling van een duurzaam digitale infrastructuur. iBestuur organiseerde 17 mei j.l. gesprekstafels met stakeholders vanuit markt, wetenschap en overheid.

Gesprekstafel Data-economie en innovatie met v.l.n.r. Peter Olsthoorn (moderator), Rob Elsinga (National Technology Officer Microsoft), Andre Regtop (Algemeen directeur ICTU), Peter Verkoulen (Programmamanager Gaia-X Hub TNO) en Aik van Eemeren (Kwartiermaker R&D en lead Public Tech Gemeente Amsterdam | Beeld: Joris Telders.

Urgentiegevoel ontbreekt

De digitale infrastructuur van Nederland behoort tot de beste van Europa. Vanuit datzelfde Europa komt echter regulering op Nederland af, die haar stempel kan drukken op de verdere ontwikkeling van deze motor van de economie. Alertheid is geboden, maar het urgentiegevoel lijkt te ontbreken. De maatschappelijke druk en het moratorium van het Rijk op de bouw van hyperscalers zijn funest voor de beeldvorming over datacenters. Daarom is het besef nodig dat we leven in een data-economie en dat datacenters daar een onlosmakelijk onderdeel van zijn. Iedereen streamt en appt 24/7. AI kan niet zonder data. Doel van dit Live Event van iBestuur was een verdiepingsslag te bieden en het belang van een duurzame toekomstbestendige digitale infrastructuur in ons land scherp op het netvlies van beleidsmakers te zetten.

Maandag 30 mei Special Nieuwsbrief

Op maandag 30 mei verschijnt een Special Nieuwsbrief met samenvattingen van de bijdragen van sprekers, waaronder Michiel Boots, directeur-generaal Economie en Digitalisering i.o. van het ministerie van EZK en Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law aan Tilburg University.
Ook publiceren we de meest belangrijke uitkomsten van de vijf gesprekstafels over (1) Europa-Nederland, (2) Digitale soevereiniteit, (3) Data-economie en innovatie, (4) Datacenters en energietransitie en (5) Digitale weerbaarheid.

Nog geen abonnement op de iBestuur Nieuwsbrief? Klink hier om u aan te melden

Met de toenemende kritiek op hyperscalers lijkt een complete sector die werkt aan de digitale infrastructuur in ons land, in ongenade te zijn gevallen. De rode draad uit de verschillende gesprekstafels is zonder meer dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven essentieel is om verder te komen met de data-economie en innovatie, maar ook om cybercriminaliteit aan te pakken. Vertrouwen tussen de beide partijen is de basis om zaken te kunnen doen in het delen en benutten van data en het beschermen van publieke waarden. Het model dat het beste werkt is samenwerking op terreinen waar grenzen worden geslecht en partijen hun ego opzij zetten. Leer van elkaar en vindt niet opnieuw het wiel uit. Verder blijft het belangrijk de politieke en bestuurlijke krachten te mobiliseren om de grote opgaven rond de digitale infrastructuur in ons land tegemoet te treden. De duurzame samenleving en economie kunnen niet zonder een duurzame digitale infrastructuur.

Live Event 17 mei

Wie gaat er over? Overheid, markt of allebei? In samenwerking met Dutch Datacenter Association (DDA) en Dutch Digital Infrastructure Association (DINL) organiseerde iBestuur in Nieuwspoort een event met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag vijf overlegtafels.

tags: , , , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.