zoeken binnen de website

Knops: 'Open source is de weg die we opgaan'

door: Redactie iBestuur | 20 september 2021

‘Laat er geen misverstand over bestaan: open source is de weg die we opgaan. Ik vind het van belang om dat hier nog eens te onderstrepen. De precieze criteria voor de weging van inzet van open source worden, tezamen met de overige criteria die worden gesteld, op dit moment nader uitgewerkt in
uitvoeringsregelgeving en zullen later dit jaar in consultatie worden gebracht.’

Staatssecretaris Raymond Knops van BZK | Beeld: Rijksoverheid

Dat schrijft staatssecretaris Knops in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden over de Wet digitale overheid. Ze wilden weten waarom niet als toelatingseis was opgenomen in het wetsvoorstel, maar als wegingsprincipe. En wat voor deze ‘weging’ dan de precieze criteria zijn.

De Kamerleden lijken te twijfelen over het enthousiasme van de regering om voor open source te gaan als het gaat om de digitale infrastructuur. Die twijfel wil de staatssecretaris wegnemen: de overheid zet is een belangrijk middel om transparantie en veiligheid van systemen te borgen. Hij kan de precieze
criteria nog niet delen, schrijft hij, maar gedacht kan worden aan de mate waarin bepaalde functionaliteit open source beschikbaar is en of de open source functionaliteit veilig kan worden ingezet. Bij de criteria is de veiligheid die kan worden geborgd in de samenwerking met andere hard- en (systeem) software
onderdelen van het middel, de onderhoudbaarheid ervan, maar ook de vraag of de ontwikkelgemeenschap die de open source software draagt voldoende ontwikkeld is, van belang.

Continuteit

Transparantie, veiligheid en innovatieruimte, dat is wat open source kan bieden. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de continuïteit van middelen waarvan veel burgers en bedrijven vandaag de dag nog afhankelijk zijn geborgd is en blijft. Dit betekent overigens niet dat deze middelen
closed source zullen blijven. Ook deze middelen zullen de stap naar meer open source moeten gaan maken. Maar wel op een zodanige wijze dat dat beheerst kan plaatsvinden en burgers en bedrijven gewoon veilig en vertrouwd toegang blijven houden tot overheidsdienstverlening.

Termijn

Knops wil liefst zo snel mogelijk ‘een transitie’ in gang zetten, maar dat moet wel op een verantwoorde manier gaan. De huidige middelen moeten gecontinueerd worden, want daar zijn de komende periode miljoenen burgers en bedrijven afhankelijk van voor hun contact met de overheid.

Leveranciers

De transitie naar open source zal ook organisatieveranderingen van leveranciers vragen, ‘waaronder ook de ondersteuning van communities die de open source software ontwikkelen, onderhouden, doorontwikkelen en die in geval van acute problemen met de software incidentgericht en snel kunnen handelen’.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.