zoeken binnen de website

Meer centraal toezicht op naleving Wet digitale overheid

door: Alexander Leeuw | 26 september 2022

Het toezicht op de naleving van de Wet digitale overheid zal, in ieder geval op de korte termijn, een ‘meer centraal karakter’ krijgen. Dit in plaats van het interbestuurlijk toezicht. Staatssecretaris Van Huffelen onderzoekt hoe toezicht op de langere termijn eruit gaat zien. De wet moet ervoor zorgen dat mensen veilig bij overheden kunnen inloggen.

Het gebruik van DigiD is een van de verplichtingen. | Beeld: Shutterstock

De naleving van de meeste verplichtingen, zoals het gebruik van DigiD en de minimale betrouwbaarheid van inlogmiddelen, kan volgens Van Huffelen op het moment van aansluiten worden aangetoond. ‘Hier zal ik op het moment van aansluiten op controleren’, schrijft ze. ‘Op deze manier is dit voor de korte termijn geborgd.’

De wet moet ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheden.

Hoe het toezicht er op de langere termijn uit gaat zien moet nog worden beslist. De staatssecretaris is hierover in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. Er wordt gedacht aan een terugkerende rapportage.

Uitvoerbaarheid

Voor decentrale overheden zou oorspronkelijk interbestuurlijk toezicht gelden en zouden provincies dus toezicht houden op gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de naleving zou primair bij decentrale overheden blijven. De meer centrale alternatieven die de staatssecretaris voorstelt ‘zijn naar oordeel van de VNG en het IPO vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid te verkiezen boven de regeling die was voorzien’.

De wet moet ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen inloggen bij overheden en moet publieke dienstverleners meer zekerheid geven over de identiteit van degene die inlogt. Open standaarden worden verplicht. Van Huffelen wijst erop dat die verplichting wordt gemonitord via de afgifte van verklaringen.

Bron: Binnenlands Bestuur

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.