partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

Centric maakt afspraken over berichtenverkeer jeugdzorg en Wmo

persberichten | 9 oktober 2014

Centric en andere softwareleveranciers hebben eind september nieuwe werkafspraken vastgelegd over standaarden voor het elektronisch berichtenverkeer rond de decentralisaties in het sociaal domein. De afspraken zijn een aanvulling op het KING-convenant uit 2012.

Het gaat om de Jeugdwet-standaard (iJW) en de Wmo-standaard (iWmo), landelijke afspraken over de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en zorgaanbieders. De standaarden beschrijven toewijzings- en declaratieberichten en de bijbehorende retourberichten.

Wettelijke eisen

De afspraken rondom het berichtenverkeer helpen gemeenten hun dienstverlening in het sociaal domein te verbeteren en ondersteunen hen bij het voldoen aan de wettelijke eisen rond de decentralisaties. De berichtspecificaties zijn samen opgesteld door gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Behalve betere dienstverlening draagt het gebruik van de standaarden bij aan efficiëntere informatie-uitwisseling en de kwaliteit van de gegevens in de landelijke basisregistraties.

KING-convenant

De twee addenda zijn een uitbreiding op de overkoepelende overeenkomst uit 2012. KING, diverse samenwerkingsverbanden, gebruikersverenigingen en ICT-leveranciers maakten daarin afspraken over het gebruik van standaarden voor proces- en ICT-integratie, met als doel om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Over Centric
Centric biedt Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners.

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.