partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

Centric vergroot inzicht in koppelingen

persberichten | 24 april 2015

Centric stelt informatie over alle koppelvlakken online beschikbaar om oplossingen van derden eenvoudig te verbinden met de oplossingen van Centric. Klanten kunnen door het gebruik van de koppelvlakken besparen op uitvoeringskosten.

Open standaarden voor gegevensuitwisseling zijn belangrijk om informatiesystemen succesvol met elkaar te verbinden en functionaliteit optimaal te benutten. Daarom werkt Centric actief mee aan het ontwikkelen en verder verbeteren van landelijke uitwisselingsformaten. 
Samen met andere leveranciers en vertegenwoordigers van lokale overheden wordt hiervoor samengewerkt in de expertgroepen van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Centric en de Gebruikersvereniging Centric hebben onder meer de samenwerkingsovereenkomst met KING en diverse addenda daarop ondertekend.

Eenvoudig koppelen met Centric-oplossingen

Waar landelijke formele standaarden bestaan, verdienen die de voorkeur. Maar niet voor alle relevante onderdelen zijn formele specificaties beschikbaar. Voor veel van deze aanvullende koppelingen bestaan echter wel open specificaties (zogeheten de facto standaarden).
 
Deze informatie was al beschikbaar bij experts en is nu voor iedereen inzichtelijk. Door de beschrijvingen eenvoudig toegankelijk te maken, beschikken klanten en andere belanghebbenden altijd over actuele interfacebeschrijvingen waarmee zij koppelingen kunnen leggen met de oplossingen van Centric.
 
Deze koppelingen zorgen voor efficiënte communicatie tussen verschillende oplossingen, waardoor klanten profiteren van betrouwbare gegevensuitwisseling en op uitvoeringskosten kunnen besparen.
 
Actuele beschrijving van koppelingen nu online

Alle koppelvlakken, koppelingen en hun actuele beschrijving staan overzichtelijk bij elkaar in het Productbeleid voor de Lokale Overheid. Per aandachtsgebied is inzichtelijk welke koppelingen mogelijk zijn en is een document beschikbaar waarmee een derde partij haar deel van de koppeling kan realiseren. Voor beschrijvingen van standaarden die zijn opgenomen in GEMMA wordt verwezen naar GEMMA Online.

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.