partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

Position paper: zo kijkt Centric naar Common Ground

nieuws | 16 oktober 2019

Common Ground is een belangrijke ontwikkeling die de informatievoorziening bij gemeenten structureel gaat veranderen. Hoe draagt Centric bij aan de realisatie van Common Ground, welke aandachtspunten zijn er en waar mogen klanten op rekenen?

centric

Onze klanten vragen er regelmatig naar en gemeenten nemen het zelfs al op in aanbestedingen: Common Ground, ofwel de breed gedragen visie op een vernieuwde informatievoorziening voor de decentrale overheid.

In de toekomst zal die informatievoorziening gebaseerd zijn op een architectuur die gebruikmaakt van services en API’s. De Common Ground-architectuur en het uitgangspunt om gegevens te ontsluiten op basis van API’s, raken de bedrijfsvoering van zowel overheden als hun IT-partners. Tegelijk biedt Common Ground daarmee tal van kansen voor vernieuwing.

Wat is de rol Centric?

Centric onderschrijft de noodzaak om de gemeentelijke informatievoorziening te vernieuwen en speelt daar met investeringen op in. Wij vinden het een goede zaak dat gemeenten samen optrekken, de regierol oppakken en meer eenheid in de uitvoering nastreven.

Centric draagt graag bij aan de succesvolle uitvoering van Common Ground. In deze position paper delen we daarom onze kijk op de principes van Common Ground. Ook laten we zien welke rol wij voor onszelf zien in de samenwerking met overheden en IT-leveranciers op weg naar de realisatie ervan.

Een nieuwe manier van omgaan met gegevens

Common Ground heeft als doel om de gemeentelijke informatievoorziening structureel te herzien, door anders om te gaan met gegevens en meer samenhang te scheppen in de gemeentelijke gegevenshuishouding.

De principes van Common Ground leveren duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen systemen en hogere gegevenskwaliteit door informatie te halen bij de bron. Alles met als uiteindelijk doel: betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger.

De nieuwe aanpak roept ook vragen op: wat is ervoor nodig om dit te realiseren? Zijn er aandachtspunten om onderweg rekening mee te houden? In onze position paper gaan we daar dieper op in en doen we aanbevelingen om tot succesvolle realisatie te komen.

Download de paper Ons perspectief op Common Ground

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.