partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Agile-aanpak houdt ICTU-projecten in het gareel

door: Freek Blankena, 3 juli 2014

door: Freek Blankena

3 juli 2014

De afgelopen jaren is Agile bij ICTU geleidelijk de standaardaanpak geworden voor het ontwikkelen van software. Daarmee voorkom je verrassingen aan het eind van een project. “Maar je moet er wel bij blijven nadenken.”

lees meer

Het team maakt het verschil

Zes kenmerken spelen een rol bij goed teamwork in de publieke sector

door: Nicole van der Steen, 24 april 2014

door: Nicole van der Steen

24 april 2014

De prestaties van overheidsorganisaties verschillen onderling vaak nauwelijks. De scores per team variëren echter aanzienlijk. Deze opvallende conclusie uit het overheidsprogramma InternetSpiegel was aanleiding voor een onderzoek naar het succes van teams. Daar lijkt ‘winst’ te halen. Het resultaat is gevangen in een boek: De kracht van High Performance Teams.

lees meer

Elly Bogerman stopt in april als directeur ICTU

18 december 2013

18 december 2013

Bogerman kondigde haar vertrek deze week aan tijdens een bijeenkomst met medewerkers. “In april 2014 ben ik 7 jaar directeur van ICTU. Een natuurlijk moment voor een wisseling van de wacht. Het gaat goed met ICTU, er staat een sterke organisatie met een gezonde opdrachtportefeuille. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.”

lees meer

PIM kan nu vruchten gaan plukken

door: Freek Blankena, 10 december 2013

door: Freek Blankena

10 december 2013

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) is op stoom; de eerste vijf partijen gaan aansluiten op Inspectieview Milieu (IvM). Intensief ‘zendingswerk’ is voor PIM het komende jaar het devies.

lees meer

Schakels voor informatiegestuurde handhaving

PIM sluit de cirkel met Inspectie Alert

door: Nico Ouwehand, 31 oktober 2013

door: Nico Ouwehand

31 oktober 2013

Hoe krijgen we voor elkaar dat milieuhandhavers meer gericht te werk gaan? Zodat maatschappelijke risico’s afnemen én met een optimale inzet van schaarse middelen? In diverse projecten en pilots wordt al gewerkt aan de inrichting van modern toezicht, maar dat gebeurt nog niet structureel. De voorziening ‘Inspectie Alert Asbest’ brengt de handhavers een stap verder. Drie pilotregio’s oordelen positief en ook vanuit andere regio’s is er belangstelling voor dit instrument.

lees meer

‘Introductie RIN is no-regretaanpak’

Het Rijks Identificerend Nummer gaat van start

9 oktober 2013

9 oktober 2013

Binnenkort zijn rijksmedewerkers in administraties van het Rijk te identificeren met hun RIN (Rijks Identificerend Nummer). Op 15 oktober gaat de beheervoorziening RIN live. Hugo Butter, Tom Moesker (beiden ICTU) en Suzanne Aantjes (CIBG) vertellen over nut en noodzaak van het RIN.

lees meer

Ketensturing is niet alleen een kwestie van techniek

Handvatten voor ketensturing gebundeld in NORA-dossier

12 september 2013

12 september 2013

Publieke organisaties werken steeds meer in ketens samen. Maar wat vraagt dat van bestuurders? Het NORA-dossier ‘Ketens de baas’ helpt ze op weg.

lees meer

Fundamenteel anders: over verschuivende panelen en bedrijfsvoering nieuwe stijl

door: Daniël van Geest en Raoul Schildmeijer, 26 april 2013

door: Daniël van Geest en Raoul Schildmeijer

26 april 2013

Het gaat veel en vaak over bezuinigen de laatste tijd. Maar het draait om meer dan de begroting op orde brengen. Wat we meemaken is een structurele verandering van de publieke sector, volgens Jan Fraanje en Marie-José Smulders, gemeentesecretaris in respectievelijk Boxtel en Purmerend.

lees meer

Minder regeldruk en meer vertrouwen

door: Nicole van der Steen, 23 januari 2013

door: Nicole van der Steen

23 januari 2013

In het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ stond vier jaar lang de vermindering van de regeldruk voor ondernemers centraal. In december 2012 rondde het ministerie van Economische Zaken het programma af. Opdrachtgeefster Brigitte Zonneveld en programmamanager Vincent Viool blikken terug op de ervaringen en resultaten.

lees meer

Is Groot Beter?

door: Daniël van Geest, 5 december 2012

door: Daniël van Geest

5 december 2012

Het kabinet Rutte II wil toewerken naar gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners, zo staat te lezen in het regeerakkoord. Als reden voor deze operatie noemt het kabinet de grote decentralisatie van taken en bevoegdheden.

lees meer