partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Ketensturing is niet alleen een kwestie van techniek

Handvatten voor ketensturing gebundeld in NORA-dossier

12 september 2013

12 september 2013

Publieke organisaties werken steeds meer in ketens samen. Maar wat vraagt dat van bestuurders? Het NORA-dossier ‘Ketens de baas’ helpt ze op weg.

lees meer

Fundamenteel anders: over verschuivende panelen en bedrijfsvoering nieuwe stijl

door: Daniël van Geest en Raoul Schildmeijer, 26 april 2013

door: Daniël van Geest en Raoul Schildmeijer

26 april 2013

Het gaat veel en vaak over bezuinigen de laatste tijd. Maar het draait om meer dan de begroting op orde brengen. Wat we meemaken is een structurele verandering van de publieke sector, volgens Jan Fraanje en Marie-José Smulders, gemeentesecretaris in respectievelijk Boxtel en Purmerend.

lees meer

Minder regeldruk en meer vertrouwen

door: Nicole van der Steen, 23 januari 2013

door: Nicole van der Steen

23 januari 2013

In het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ stond vier jaar lang de vermindering van de regeldruk voor ondernemers centraal. In december 2012 rondde het ministerie van Economische Zaken het programma af. Opdrachtgeefster Brigitte Zonneveld en programmamanager Vincent Viool blikken terug op de ervaringen en resultaten.

lees meer

Is Groot Beter?

door: Daniël van Geest, 5 december 2012

door: Daniël van Geest

5 december 2012

Het kabinet Rutte II wil toewerken naar gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners, zo staat te lezen in het regeerakkoord. Als reden voor deze operatie noemt het kabinet de grote decentralisatie van taken en bevoegdheden.

lees meer

Milieuhandhavers kijken bij elkaar in de keuken

door: Fred Teunissen, 25 oktober 2012

door: Fred Teunissen

25 oktober 2012

Rampen als die in Enschede en Moerdijk schudden bestuurlijk Nederland wakker. Zonder efficiënt en effectief toezicht op ‘milieu’ kan het ernstig misgaan. De commissie Mans constateerde dat de organisatie van dit toezicht rammelt. Er wordt nu gewerkt aan het verbeteren ervan.

lees meer

Zonder pragmatisme geen basisregistraties

door: Freek Blankena, 1 juli 2012

door: Freek Blankena

1 juli 2012

Het stelsel van basisregistraties mag dan een goed doordacht geheel zijn, de invoering van de onderdelen blijft een leerproces. ICTU heeft geleerd dat een alles-of-niets-benadering in de praktijk niet werkt, wel een interactieve en pragmatische aanpak.

lees meer

Samen ontwikkelen

door: Marieke Vos, 14 april 2012

door: Marieke Vos

14 april 2012

ICTU helpt overheden beter te presteren met behulp van ICT. De organisatie heeft zichzelf na een ingrijpende reorganisatie omgevormd tot netwerkorganisatie, gericht op het organiseren van een adequate informatievoorziening. Verbindingen leggen en samenwerken met andere overheden staan centraal. Het succesvol ontwikkelde Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen laat zien hoe dat werkt.

lees meer