partnermenu

zoeken binnen de website

Partpagina ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

‘Niemand heeft alle antwoorden’

Publieke waarden en nieuwe technologie

17 mei 2019

DIO

Nieuwe technologieën raken de fundamenten van onze samenleving: hoe versterken en borgen we onze grondrechten en publieke waarden? De overheid zoekt naar nieuwe antwoorden op nieuwe vragen. En daar mag iedereen over meepraten.

lees meer