partnermenu

zoeken binnen de website

Partpagina ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

partnerartikelen

  • ‘Niemand heeft alle antwoorden’

    Publieke waarden en nieuwe technologie

    DIO

    Nieuwe technologieën raken de fundamenten van onze samenleving: hoe versterken en borgen we onze grondrechten en publieke waarden? De overheid zoekt naar nieuwe antwoorden op nieuwe vragen. En daar mag iedereen over meepraten.