partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

partnerweblogs

 • Een bijzondere reis die met horten en stoten begon!

  door: Colin Broers

  Colin Broers

  Maandag 4 april 2016; de dag dat de PinkRoccade reis voor Colin Broers begon! Hij is Sales Manager bij PinkRoccade Publiekszaken en vertelt in deze blog over zijn 5-jarig werkjubileum. “5 jaar geleden stapte ik als ‘broekie’ voor het eerst het kantoor in ’s-Hertogenbosch binnen.

 • Hoe maken wij performance meetbaar?

  door: Ralph Hees

  Iedere gebruiker van iBurgerzaken krijgt ermee te maken. De performance van onze applicatie. Maar wat is performance nu eigenlijk, hoe maken wij performance SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en welke invloed hebben de gemeenten zelf eigenlijk? Dit zijn enkele onderdelen van performance die ik in deze blog voor jullie ga uitlichten.

 • Vooruitdenken in mijn nieuwe rol

  door: Engelbert Wijnhoven

  Engelbert Wijnhoven - PinkRoccade

  En wat zijn we trots! In september 2020 ontvingen wij van gemeente Amsterdam de aanbestedingsleidraad ‘vervangen burgerzaken oplossing’. In februari 2021 werden de handtekeningen gezet onder het contract. De grootste gemeente van Nederland vroeg in haar leidraad om een nieuwe oplossing die zoveel mogelijk ingericht moet zijn op het (steeds) verder verbeteren van de digitale dienstverlening aan de Amsterdammer; burgers, bedrijven en instellingen.

 • Welkom in de wereld van productmanagement

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  2021 is een jaar waarin ik – weer – in een nieuwe fase van mijn carrière terechtkom. Hoewel ik pas een half jaar geleden Manager Development werd staat nu de volgende functie alweer op me te wachten: vanaf 4 januari 2021 ben ik Productmanager met de aandachtsgebieden Verbeteren en Verrijken, nog altijd bij PinkRoccade Publiekszaken. Gelukkig dus niet omdat ik mijn huidige functie niet goed uitvoer of omdat men ontevreden is over mijn functioneren. Vooral omdat deze functie beter bij mij als persoon en de behoeften binnen PinkRoccade Publiekszaken past.

 • Al 53 gemeenten doen Verklaring Omtrent het Gedrag vanuit iBurgerzaken

  door: Engelbert Wijnhoven

  Engelbert Wijnhoven - PinkRoccade

  Vanaf release 3.9 kan de Verklaring Omtrent het Gedrag helemaal zonder IZRM. De functionaliteit in iBurgerzaken is ontwikkeld met een fijne groep kwartiermakers. We durfden zelfs de functionaliteit al meteen aan te bieden aan alle gemeenten! Inmiddels maken al 53 gemeenten hier gebruik van.

 • 45 gemeenten live met iDocumentcreatie: de vaart zit erin!

  door: Engelbert Wijnhoven

  Engelbert Wijnhoven - PinkRoccade

  Je moest er even op wachten, maar het wachten wordt beloond: iDocumentcreatie is beschikbaar voor implementatie! Inmiddels maken ruim 45 gemeenten succesvol gebruik van iDocumentcreatie. En veel gemeenten zullen de komende periode nog volgen. Hierdoor zijn zij in staat om vanuit iBurgerzaken, op een eenvoudige en efficiënte manier documentsjablonen aan te maken én aan te passen.

 • Een voorbeeld voor de regio | Gemeente Zundert live met iBurgerzaken

  door: Colin Broers

  Colin Broers

  Gemeente Zundert ging vorige maand als 3e Equalit gemeente live met iBurgerzaken. Na een soepele livegang maakt gemeente Zundert gebruik van alle beschikbare processen aan zowel de ambtenaren- als burgerkant inclusief koppeling met JCC betalen. Wij spraken met Harold van Irsel (adviseur Informatievoorziening bij gemeente Zundert) over de eerste weken na livegang.

 • De burger laten zien wat je invult als medewerker via het klantscherm

  door: Dylan Kusters

  Dylan Kusters - PinkRoccade

  Samen met gemeente Lelystad is het klantscherm ontwikkeld. Vanaf iBurgerzaken release 3.10 beschikt iBurgerzaken over de mogelijkheid om een burger mee te laten kijken met wat de ambtenaar invult. Dit ziet de burger op een tweede monitor waarbij enkel de gegevens getoond worden die relevant zijn voor de burger. Alle controles, aantekeningen, etc. zijn natuurlijk alleen zichtbaar voor de medewerker van de gemeente.

 • Een terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  Met het nieuwe jaar voor de deur kijk ik graag terug naar de mooie stappen die we in 2020 samen hebben gezet. Hierbij denk ik aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en jullie selfservicepercentages. Maar ook het verder verrijken van iBurgerzaken met apps als iBijhouding, iDocumentcreatie en iVerblijfsobject.

 • Verbeteren, Verrijken en Vooruitdenken met de 3 nieuwe iBurgerzakenteams

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  We willen en kunnen iBurgerzaken nog elke dag een beetje beter maken. Dit doen we door te blijven Verbeteren, Verrijken én Vooruitdenken. Deze ’3 V’s’ heb je vast al eens voorbij horen/zien komen (bijvoorbeeld in de blogs van Sanne van der Zanden). 3 nieuwe teams gaan hier dagelijks invulling aan geven.

 • Met iBurgerzaken staan wij open voor Common Ground

  door: Engelbert Wijnhoven

  Engelbert Wijnhoven - PinkRoccade

  Common Ground heeft in korte tijd –terecht– veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Inmiddels zijn verschillende teams begonnen met het ontwikkelen van toepassingen volgens de principes van Common Ground. Dat gebeurt op een moderne, agile manier van werken: in korte cycli van ontwikkelen, reviewen en verbeteren. Wij staan er met iBurgerzaken voor open!

 • iBurgerzaken gekoppeld met de Berichtenbox van MijnOverheid

  door: Frank van Baren

  Frank van Baren - PinkRoccade

  In release 3.9 heeft team Edge gewerkt aan de koppeling van iBurgerzaken met de Berichtenbox van MijnOverheid. Deze koppeling is een alternatief voor het versturen van e-mails naar de burger vanuit iBurgerzaken. Het is zelfs een beter alternatief, want via de Berichtenbox mag je ook privacygevoelige gegevens versturen naar de burger.

 • Wetenswaardigheden oktober 2020

  door: Engelbert Wijnhoven

  Engelbert Wijnhoven - PinkRoccade

  In deze blog vertelt Engelbert Wijnhoven, Productmanager iBurgerzaken meer over iDocumentcreatie en het platform Publiekszaken van de PinkRoccade Local Government GebruikersVereniging.

 • Je eigen zaken terugzien via het burger- en bedrijvenportaal

  door: Dylan Kusters

  Dylan Kusters - PinkRoccade

  iBurgerzaken beschikt sinds kort over een portaal voor burgers en bedrijven, waar zij hun zaken terug kunnen zien. Het voordeel voor jou als gemeente? Je biedt én een digitaal loket aan én kan direct op een veilige manier documenten delen.

 • Gemeente Ede biedt online geboorteaangifte vanuit elk kraambed

  door: Dylan Kusters

  Dylan Kusters - PinkRoccade

  Nieuwbakken ouders kunnen in de gemeente Ede vanuit het kraambed digitaal aangifte doen van hun pasgeboren kindje, bekrachtigd met de sinds 1 januari jl. wettelijk vereiste verklaring van de betrokken arts, verpleegkundige of verloskundige. “Een prachtig stukje dienstverlening aan de burger”, vindt Henk van den Boom, afdelingsmanager Publiekszaken bij gemeente Ede.