partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina VNG Realisatie

partnerpagina vng realisatie

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging: transparant over risico’s

door: Karina Meerman, 8 oktober 2020

beeld bij Dreigingsbeeld

Citrix, corona, gijzelsoftware. Drie gebeurtenissen die zelfs de grootste gemeentelijke twijfelaar hebben overtuigd van het belang van informatiebeveiliging. Maar bewustzijn van risico’s is niet hetzelfde als weten hoe te handelen om ze te voorkomen. Daarom bevat het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten naast een overzicht van risico’s uit de praktijk, een handelingsperspectief voor management en directie, met actuele voorbeelden.

lees meer

Tozo: onorthodox, samen en snel

door: Marieke Vos, 15 juli 2020

Beeld bij verhaal over Tozo

Normaal duurt het jaren voordat wetgeving is ingebed in de uitvoering. Maar de situatie tijdens de coronacrisis is verre van normaal en dat bleek ook tijdens de totstandkoming van de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een gecombineerd projectteam stampte binnen een paar weken een werkende regeling uit de grond.

lees meer

‘Basis op orde’ als opmaat naar één overheid

door: Frits de Jong, 21 april 2020

radartjes

Eén overheid. Voor de overheid zelf het ideale plaatje en voor het merendeel van de samenleving de grote verwachting. Om dat voor elkaar te krijgen is het een must dat overheden informatie met elkaar uit kunnen wisselen, zodat mensen niet van hokje naar hokje worden gestuurd. Oftewel: de basis van de overheidsinformatiehuishouding moet op orde. Common Ground is daarin voor de gemeenten een belangrijke pijler.

lees meer

Fieldlab Digitale Overheid

11 maart 2020

post-it

In het kader van de samenwerking tussen Agenda NL DIGIbeter en Common Ground wordt van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart door BZK en VNG een Fieldlab Digitale Overheid georganiseerd.

lees meer

API’s zaakgericht werken pijler onder Common Ground

door: Frits de Jong, 26 februari 2020

snelwegen

Eén van de grote ontwikkelingen binnen gemeenten is Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekundige visie op de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten. Een belangrijke pijler onder die beweging zijn de API-standaarden voor zaakgericht werken (ZGW API’s). Er is veel enthousiasme voor de standaarden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân.

lees meer

Amsterdam lonkt (weer) naar open source

door: Frits de Jong , 5 februari 2020

Amsterdam een open source software

De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe een deel van haar producten aangeboden kan worden als opensourcesoftware. Zo wordt er gewerkt aan onder meer een implementatiestrategie die komend voorjaar moet leiden tot concrete acties. Eén van de inspiratiebronnen voor Amsterdam is uiteraard Common Ground.

lees meer

SIEM en SOC verhogen digitale weerbaarheid

door: Frits de Jong, 12 november 2019

hacker

Computerdreigingen, zoals hackpogingen, ransomware of malware: niemand heeft er graag mee te maken. Ook gemeenten niet. Om de digitale weerbaarheid bij gemeenten te verhogen, zijn binnenkort SIEM en SOC verplicht. Onder de vlag van GGI-Veilig pakken gemeenten dit gezamenlijk op. Een van de koplopers op het gebied van digitale weerbaarheid, is het samenwerkingsverband DOWR.

lees meer

Het juiste kanaal kies je zelf

31 oktober 2019

illustratie VNG-R

De koning zegt het, de Agenda Digitale Overheid zegt het, de Nationale ombudsman zegt het namens de inwoners. En – minstens zo belangrijk – de gemeenten willen het: de dienstverlening aan inwoners en ondernemers moet beter. VNG Realisatie ontwikkelt samen met de gemeenten een aanpak voor passende dienstverlening. Een effectief hulpmiddel daarbij is een doordachte kanaalstrategie.

lees meer

‘ICT is de ruggengraat van de organisatie’

door: Frits de Jong, 2 oktober 2019

Wobine Buijs

Op de slotdag van het Fieldlab Common Ground (zie: kader) was de blik met name gericht op de rol van de bestuurders. Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss hield een boeiend betoog over het belang van ICT en Common Ground en deed een appèl op al haar collega-bestuurders deze ontwikkeling actief te steunen.

lees meer

‘De kussens moeten flink worden opgeschud’

Gemeente Breda vindt Gemeentelijk Gegevenslandschap hard nodig

26 juni 2019

Breda

In juni en juli houdt VNG Realisatie meerdere bijeenkomsten in het kader van een consultatie rondom de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Waarom is zo’n landschap belangrijk, welke problemen lost het op en wat is de link met Common Ground?

lees meer