zoeken binnen de website

personalia

Bent u actief betrokken bij de digitalisering van maatschappij en overheid? En heeft u een nieuwe functie bij de overheid, technologiebedrijf, kennisinstituut of maatschappelijke organisatie? Meld uw benoeming bij redactie@ibestuur.nl

Mark Vermeer directeur Digitale Overheid bij BZK

door: Redactie iBestuur, 27 augustus 2022

Het ministerie van BZK heeft een nieuwe directeur Digitale Overheid benoemd. Mark Vermeer gaat vanaf 1 november a.s. de nieuwe directie vormgeven binnen het departement. De expertise op het gebied van digitalisering moet naar een hoger niveau worden getild, Vermeer gaat hierin een coördinerende voortrekkersrol vervullen.

lees meer

Chris Libert manager Strategisch Informatiebeleid bij OCW

door: Redactie iBestuur, 18 augustus 2022

Chris Libert wordt per 1 september 2022 Manager Strategisch Informatiebeleid bij de directie Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is aan hem om de informatievoorziening binnen het ministerie naar een hoger plan te tillen. Hij werkte hiervoor vanuit I-Interim Rijk als programmamanager ICT van de Toekomst bij DUO.

lees meer

Dick Ottevanger directeur Nationale Bewegwijzeringsdienst

door: Redactie iBestuur, 15 augustus 2022

Dick Ottevanger start per 1 september 2022 als directeur van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een alliantie van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS), verantwoordelijk voor duidelijke, uniforme bewegwijzering langs de wegen.

lees meer

Hans Loonen hoofd CIO Office Rijksvastgoedbedrijf

door: Redactie iBestuur, 2 augustus 2022

Hans Loonen is per 1 augustus 2022 benoemd tot hoofd CIO Office bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de I-strategie van de organisatie. Hij is sinds 1 november 2020 al werkzaam als kwartiermaker I-functie bij het Rijksvastgoedbedrijf via ABD interim.

lees meer

Annemarie van Velsen programmadirecteur IV-strategie bij de Politie

door: Redactie iBestuur, 24 juli 2022

Annemarie van Velsen start per 1 oktober 2022 als programmadirecteur programmadirecteur IV-strategie bij de Politie. Ze is op dit moment hoofd Operatiën bij de Landelijke Eenheid van de Politie.

lees meer

Nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 18 juli 2022

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ingestemd met de benoeming van Adri de Bruijn en Arie van Deursen als leden van het Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming gaat in per 1 september a.s. Het adviescollege oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid.

lees meer

Caroline Koetsenruijter lid van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 18 juli 2022

De ministerraad heeft 15 juli jl. Caroline Koetsenruijter benoemd als lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat gaat adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de verbetering van de informatiehuishouding. Koetsenruijter is bekend als agressie- en conflictexpert en betrokken bij het project ‘Prettig contact met de overheid’.

lees meer

Jolein Baidenmann programmamanager Transparantie in Informatie bij EZK/LNV

door: Redactie iBestuur, 13 juli 2022

Jolein Baidenmann start per 15 juli 2022 als Programmamanager Transparantie in Informatie bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma moet een boost geven aan het op orde brengen van de informatiehuishouding en het werken aan meer openbaarheid.

lees meer

Marcel Hoogland Algemeen Directeur Justitiële ICT Organisatie bij JenV

door: Redactie iBestuur, 6 juli 2022

Marcel Hoogland start op 1 september 2022 als algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie (JIO) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij volgt Johan Wiltvank op die met pensioen gaat. Hoogland werkt sinds 2019 bij IVO Rechtspraak als directeur IT. Eerder was hij werkzaam bij DICTU en Agentschap Telecom.

lees meer

Rianne Blacquière MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid IenW

door: Redactie iBestuur, 29 juni 2022

Rianne Blacquière start per 1 augustus als MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze werkt nu nog bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij de directie CIO Rijk. Onder deze vlag leverde zij vorig jaar samen met het CIO-beraad de I-strategie Rijk op.

lees meer

Mariette Lokin van Belastingdienst naar Hooghiemstra & Partners

28 juni 2022

Mariette Lokin start op 1 juli als principal consultant bij Hooghiemstra & Partners. Ze gaat zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van de AVG, informatiehuishouding, multi party computing, authenticatie en autorisatie. Hiernaast blijft ze verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De verbinding tussen wetgeving en digitalisering blijft de rode draad in haar werk.

lees meer

Marianne Ottevanger hoofd Strategische Beheerorganisatie DSO bij BZK

door: Redactie iBestuur, 27 juni 2022

Marianne Ottevanger wordt met ingang van 15 augustus 2022 hoofd Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet-LV (Landelijke Voorziening) bij het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor de afspraken rondom het strategisch beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

lees meer

Mariya Hulzebosch per 1 juli hoofd Beleidsinformatie bij BZK

16 juni 2022

Mariya Hulzebosch wordt per 1 juli 2022 benoemd als hoofd Beleidsinformatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De missie van de afdeling is rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid datagedreven maken, met als doel op basis van feiten en cijfers sturing geven aan beleid en verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer.

lees meer

Paul Landsmeer manager CTO Office directie IV bij de Belastingdienst

door: Redactie iBestuur, 11 juni 2022

Paul Landsmeer is per 1 juni 2022 gestart als manager CTO Office binnen de directie Informatievoorziening van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Hij is verantwoordelijk voor een optimale en effectieve inzet van (nieuwe) technologie binnen de Belastingdienst en voert daarop regie.

lees meer

Ineke van Gent voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 3 juni 2022

De ministerraad heeft Ineke van Gent benoemd tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Samen met Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en Martin Berendse (directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) gaan zij het adviescollege vormen.

lees meer