zoeken binnen de website

personalia

Bent u actief betrokken bij de digitalisering van maatschappij en overheid? En heeft u een nieuwe functie bij de overheid, technologiebedrijf, kennisinstituut of maatschappelijke organisatie? Meld uw benoeming bij redactie@ibestuur.nl

Suradj Bahadoersing directeur Dienstencentrum bij ministerie van Justitie en Veiligheid

door: Redactie iBestuur, 31 maart 2022

Suradj Bahadoersing wordt per 1 mei 2022 benoemd tot directeur Dienstencentrum bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het DC biedt ondersteuning en geeft advies aan verschillende dienstverleningsdomeinen: inkoop, informatiebeheer, huisvesting en werkplekvoorzieningen.

lees meer

Marko Stupar algemeen directeur bij CIBG

door: Redactie iBestuur, 30 maart 2022

Marko Stupar start per 1 juli 2022 als algemeen directeur bij CIBG. Deze uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. Om zo overheidsbeleid te vertalen naar zo gebruiksvriendelijk mogelijke dienstverlening.

lees meer

Philip Komen directeur Strategie en Bedrijfsvoering Justitiële ICT Organisatie

door: Redactie iBestuur, 29 maart 2022

Philip Komen gaat per 1 mei 2022 aan de slag als directeur Strategie en Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend algemeen directeur van de Justitiële ICT Organisatie. Hij is sinds 2018 hoofd CTO-office bij de Justitiële ICT Organisatie en vanuit die rol verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie.

lees meer

Dany Venema per 1 mei directeur Doc-Direkt bij BZK

door: Redactie iBestuur, 24 maart 2022

Dany Venema wordt met ingang van 1 mei 2022 directeur Doc-Direkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment manager Strategie bij de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij gaat o.a. richting geven aan de organisatie verandering die volgt uit de toenemende digitalisering en het actieplan Open op Orde.

lees meer

Joost Romswinckel stafhoofd Generieke ICT Voorzieningen en CTO bij het RIVM

door: Redactie iBestuur, 15 maart 2022

Joost Romswinckel is per 1 maart officieel van start gegaan als stafhoofd Generieke ICT Voorzieningen bij het RIVM. Hij vervult hiernaast de rol van Chief Technology Officer (CTO). De benoeming komt voort uit de nieuw ingerichte directie Informatievoorziening. Hij was al sinds oktober 2018 werkzaam bij het SSC-Campus voor het RIVM als Hoofd Operations en CTO (a.i.).

lees meer

Michiel Boots beoogd directeur-generaal Economie en Digitalisering bij EZK

door: Redactie iBestuur, 28 februari 2022

Michiel Boots start 1 maart 2022 als kwartiermaker van het nieuwe directoraat-generaal Economie en Digitalisering bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij is ook de boogd directeur-generaal van dit DG dat gericht is op het goed functioneren van de (digitale) economie en markten in Nederland.

lees meer

Chris Wauters Chief Technology Officer bij SSC-ICT

23 februari 2022

Chris Wauters wordt per 1 april a.s. Chief Technology Officer bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de dienstverleningsstrategiedienstverleningsstrategie van SSC-ICT.

lees meer

Flory Verhaag Business Unit Manager IT Applicatie Services bij SSC-ICT

door: Redactie iBestuur, 17 februari 2022

Flory Verhaag wordt per 1 april a.s. business Unit Manager IT Applicatie Services bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze wordt resultaatverantwoordelijk voor de doorontwikkeling, levering en beheer van een gevarieerd applicatieportfolio waaronder het Rijksportaal, P-Direkt en zo’n 200 andere bedrijfsvoering applicaties.

lees meer

Roelien Kamminga (VVD) nieuwe voorzitter Kamercommissie Digitale Zaken

door: Redactie iBestuur, 10 februari 2022

De 35 leden van de commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer hebben 9 februari jl. uit hun midden een nieuwe voorzitter gekozen. Roelien Kamminga (VVD) volgt SP-parlementariër Renske Leijten op als voorzitter van de commissie. Ze is sinds de verkiezingen vorig jaar lid van de Tweede Kamer en zit nog in 16 andere commissies van de Tweede Kamer.

lees meer

Bart Snels inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane

door: Redactie iBestuur, 3 februari 2022

Bart Snels wordt per 1 februari inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. De Inspectie belastingen, toeslagen en douane onderzoekt mogelijke structurele risico’s die burgers en bedrijven lopen. Snels was van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer en financieel woordvoerder voor GroenLinks.

lees meer

Anneke Veldman- Kalma directeur Gegevens bij de directie CAP bij Belastingdienst

door: Redactie iBestuur, 28 januari 2022

Anneke Veldman- Kalma wordt met ingang van 21 maart 2022 benoemd tot directeur Gegevens bij de directie Centraal Administratieve Processen (CAP). ze wordt verantwoordelijk voor het beheren en verwerken van gegevensstromen van de Belastingdienst op basis van een wettelijke grondslag. Digitalisering speelt hierin een steeds grotere rol.

lees meer

Erik Joustra directeur Shared Service Center ICT bij BZK

door: Redactie iBestuur, 12 januari 2022

Erik Joustra wordt met ingang van 1 maart 2022 directeur Shared Service Center ICT bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit moment is hij werkzaam als CIO en afdelingsmanager ICT bij de gemeente Almere. SSC ICT is één van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid.

lees meer

Alexandra van Huffelen staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

3 januari 2022

Alexandra van Huffelen van D66 wordt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, onderdeel van het ministerie van BZK. Zij is nu nog staatssecretaris van Financiën waar ze onder andere de afhandeling van het Toeslagenschandaal uitvoert. In haar nieuwe rol moet de D66-politica de strategische hoofdlijnen bij de digitalisering van de overheid bewaken.

lees meer

Jantina Woudstra wordt algemeen directeur RDW

door: Redactie iBestuur, 29 december 2021

Jantina Woudstra wordt per 1 april 2022 algemeen directeur van de RDW. Zij volgt daarmee Ab van Ravestein op. Woudstra is momenteel werkzaam als directeur Netwerkontwikkeling & -Ontwerp bij NS. Ze is daarmee bekend met de wereld van mobiliteit.

lees meer

Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding Rijk

door: Redactie iBestuur, 20 december 2021

Arre Zuurmond

Arre Zuurmond is per 1 januari aangesteld als regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij heeft tot taak de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ aan te jagen.

lees meer