Ethische kanten van Artificial Intelligence

Stefan Leijnen, lector van het lectoraat Artificial Intelligence aan de Hogeschool Utrecht (l) en Wouter Trumpie, distinguished architect bij Salesforce | Beeld: iBestuur

Artificial Intelligence houdt de gemoederen van politici, beleidsmakers, wetenschappers en burgers flink bezig de laatste tijd. Vanuit de techniek bezien zijn er fantastische mogelijkheden, ook voor overheden. Die kansen zouden we moeten benutten om publieke diensten te optimaliseren. Tegelijk is er ook een zekere angst voor onbedoelde effecten van de inzet van AI. Het moet maatschappelijk ook verantwoord zijn. Niet voor niets gaat de discussie op veel plaatsen over de ethische kaders waarbinnen met AI gewerkt kan worden.

Marcel Bril gaat in gesprek met twee gasten:

  • Stefan Leijnen, lector van het lectoraat Artificial Intelligence aan de Hogeschool Utrecht
  • Wouter Trumpie, distinguished architect, global public sector bij Salesforce

Luister naar de podcast via Soundcloud

Ethische kaders

Wetgeving is nog in de maak, ondertussen zoeken we naar oplossingen voor het gebruik van deze nieuwe technologieën. Dan moeten we teruggrijpen naar de ethische kaders. AI moet ook gedemystificeerd worden, stelt Stefan Leijnen. “We weten eigenlijk nog niet precies met wat voor technologie we te maken hebben.” Met elkaar moeten we bepalen welke rol AI moet en mag spelen in onze maatschappij en hoe bedrijven en overheden hiermee om mogen gaan. “Technologie is niet vanuit zichzelf ethisch, er is altijd een context nodig die aangeeft wat een ethische manier is om de technologie in te zetten.”

AI is geen magie volgens Wouter Trumpie, “Het is door mensen bedacht, we zijn nog niet zover dat deze systemen helemaal door techniek gegenereerd kunnen worden.” We zullen zelf bij de inzet van AI bepaalde kaders moeten toepassen. “Schakel vooral je gezond verstand niet uit!” Binnen Salesforce hanteren ze een aantal principes bij de ontwikkeling van AI. “Waar het op neer komt is de vraag ‘hoe kunnen we met voldoende transparantie mensen helpen om hun werk eenvoudiger te doen, waarbij vooroordelen zoveel mogelijk uitgeschakeld worden’.

|Stefan Leijnen: “De kansen voor de overheid liggen in publiek-private samenwerking.”

 

Welke processen zou de overheid kunnen optimaliseren met AI? Onder andere chatbots en digital twins zijn aspecten van AI die zijn weg vinden binnen de overheid. “Het is goed dat de overheid is voorzichtig mee omgaat. Het motto van Facebook ‘Move fast and break things’ laten we beter in Silicon Valley,” zegt Leijnen. “De kansen voor de overheid liggen in publiek-private samenwerking.” Ga in samenwerking een product ontwerpen dat compliant is voordat het wordt gebouwd, is zijn advies. Compliant met de wetgeving én met de waarden waar we achter staan. Hij nodigt de overheid uit om te gaan samenwerken met die publiek-private samenwerkingen.