Common Ground en digitaal leiderschap

Samenwerking op technisch niveau is belangrijk, maar hoe zit het met de bestuurscultuur als het gaat over zo’n majeure digitale transformatie als Common Ground? Martiene Branderhorst, algemeen directeur gemeente Den Haag: “Het gaat om ‘willen’ (doelen bepalen), daarna om ‘kunnen’ (hebben we de mensen in huis) en tenslotte om ‘mogen’ (ethische waarden).”

Een gesprek onder leiding van Diederik van Leeuwen, programmadirecteur UBR, met:

  • Martiene Branderhorst, algemeen directeur gemeente Den Haag
  • Marjolein Kroner, adviseur (e-)Dienstverlening & Informatievoorziening gemeente Oost Gelre
  • Bas Eenhoorn, adviseur en voormalig Digicommissaris

In deze podcast komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Innoveren is nog vaak projectgedreven: hoe komen we tot innovatiemanagement dat systemisch/structureel ingericht is?
  • Hoe zorgen we dat de bestuurlijke verantwoording gaat aansluiten bij agile werken en innoveren (dus omgaan met onzekerheden, kort-cyclische opleveringen binnen een lang termijnplanning, etc.)
  • Hoe bouwen we aan vertrouwen tussen politiek/beleid en uitvoering?
  • Hoe blijf je als (digitaal) leider up-to-date (voldoende voor je rol), zonder dat je ‘expert’ moet (of kunt) zijn?

Luister ook naar Podcast 1: Wat vraagt de ontwikkeling naar een platform ecosysteem van overheidsorganisaties?

Over overheids-ICT-landschap in transformatie

De overheids-ICT staat voor grote uitdagingen. We moeten flexibel inspelen op nieuwe wetgeving en onze burgers en bedrijven verwachten vloeiende dienstverlening. We zitten bovendien in een situatie waarin we voor onze kernprocessen te veel afhankelijk zijn van externe leveranciers. Met de informatiekundige visie Common Ground zijn gemeenten gezamenlijk hun digitale dienstverlening aan het opbouwen. Dat leidt tot een grote rolverschuiving voor de overheid: we moeten met verschillende partners samenwerken in een ecosysteem aan applicaties die door verschillende partijen worden ontwikkeld. Wat betekent dat in de praktijk? Welke vragen roept dit op? Is Common Ground een blauwdruk voor de hele overheid of zijn er meer gamechangers? In een serie artikelen op iBestuur.nl en in podcasts verkennen we deze bewegingen.

Deze serie is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie, Dimpact en iBestuur.