Podcast Over Informatie Gesproken deel 1: Coalitievorming, waarom we het samen moeten doen

KLIK HIER om de podcast te beluisteren

Welkom bij de eerste aflevering van een serie van zes podcast. Een initiatief van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatievoorziening.

Onder leiding van Larissa Zegveld, directeur KennisNet en voorzitter Standaardisatie, gaan met elkaar in gesprek:

  • Jacqueline Rutjens is directeur Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
  • Lousewies van der Laan is algemeen directeur Transparency International Nederland
  • Eppo van Nispen tot Sevenaer┬áis directeur bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en kwartiermaker Nationale AI Coalitie