Podcast ‘Wie maakt de digitale dienst uit?’

In een podcast van zeven afleveringen bespreekt de Rli verschillende verbouwingen in Nederland en welke belangen daarbij een rol spelen.

In een podcast van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaat Quintin Wierenga op zoek naar antwoorden bij:

  • Albert Meijer, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht
  • Martijn de Waal, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en schrijver van het boek ‘De platformsamenleving’
  • Staf Depla, oud-wethouder van de gemeente Eindhoven
  • Pallas Agterberg, commissielid voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en Challenge Officer bij Alliander.

Luister HIER naar de podcast (28 minuten)



Martijn de Waal stelt dat met we met goed gereguleerde platforms wellicht een manier gevonden hebben waarop we veel zaken in de samenleving efficiënte kunnen organiseren. “Dan kan misschien het openbaar vervoer beter worden georganiseerd, en dan kan de energievoorziening beter en duurzamer worden georganiseerd. Dat is een mooi toekomstbeeld. Platformen kunnen daar natuurlijk een rol in spelen.”

Aan platforms moeten eisen gesteld worden. Staf Depla stelt dat, naast het stellen van eisen, het belangrijk is om na te denken over: “van wie zijn de data en hoe zijn ze toegankelijk? Hoe werkt hier het contact tussen de echte wereld en de digitale wereld? Wat betekent het als er één partij dadelijk dat hele platform in de handen heeft en welke eisen moet ik eraan stellen zodat het tenminste in het publiek belang gebied blijft?”

Digitalisering wordt nog te vaak gezien als een technisch vraagstuk benadrukt Albert Meijer. “Het is politiek vraagstuk. Uiteindelijk gaat het om de vraag: wat voor digitale samenleving willen wij?” Die politieke vraag kan volgens hem nooit door bedrijven worden beantwoord. “Als we een samenleving willen die meer past bij de publieke waarden die we van belang vinden, zoals inclusie van kwetsbare groepen, duurzaamheid, zorg voor elkaar en menselijkheid, dan moet de overheid echt aan de bak.”

Kennis van zaken is daarbij een belangrijke factor. Pallas Agterberg adviseert niet langer achteruit te kijken, maar juist vooruit. “Als je onvoldoende kennis van zaken hebt over wat er op ons afkomt, blokkeert het.” Ze refereert daarbij aan de verandering in het energiesysteem, hoe die prijzen anders zijn en hoe je op een andere manier moet sturen, terwijl alle regels nog gebaseerd zijn op hoe het was in de tijd van de kolencentrales. “Dus waar het over gaat is: hoe kun je nou kennis over waar het naartoe gaat, krijgen op die plek waar beleid gemaakt wordt, waar toezicht ontwikkeld wordt en waar markt indelingen worden gemaakt? Als die kennis er niet is, dan komt het er uiteindelijk wel, maar het kan zo twintig jaar langer duren.

Podcastserie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Nederland gaat op de schop en de ruimte is schaars. Er zijn grote opgaven in de ruimtelijke ordening, natuur, voedsel, wonen, reizen, werken en energie. Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Hoe komen we dan aan onze energie? Gaan we echt veel minder reizen? Hoe zorgen we voor een huis voor iedereen? In zeven afleveringen gaan de raad op zoek naar een antwoord op deze vragen, waarbij we ingaan op hoe deze verbouwing van Nederland eruit ziet en welke belangen er spelen.
Podcastserie Rli