zoeken binnen de website

podium

Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

‘Rood, oranje of groen: zo simpel is het niet altijd’

door: Frits de Jong, 15 juni 2017

Sinds een tijdje is de Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) beschikbaar, een instrument dat gemeenten inzicht geeft in hun ‘digitale volwassenheid’. Een prima middel, aldus de gemeenten Harderwijk en Zeewolde, maar wat hen betreft is het instrument niet allesbepalend. “De monitor geeft de kleuren rood, oranje en groen aan, maar zo simpel is het niet altijd.”

lees meer

Praktische checklist gaat overdracht applicaties sterk verbeteren

door: Peter Olsthoorn, 12 juni 2017

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5325 ‘Opleveren en Overdragen van Software’, gericht op het beoordelen van de bouwkwaliteit van maatwerksoftware, is in de praktijk ontstaan. “Als DICTU namen we al tientallen applicaties van andere overheden over. Met steeds weer die grote onzekerheid of de code, documentatie en testware zouden deugen. Dus formuleerden we voorwaarden om dat voortaan vooraf te kunnen beoordelen.”

lees meer

GIBIT zorgt in Breda voor meer gemak en minder discussie

door: Frits de Jong, 7 juni 2017

Om meer grip te hebben en te houden op zaken als dienstverlening, bedrijfsvoering, beveiliging en kosten, is het van essentieel belang dat gemeenten goed ICT-opdrachtgeverschap hoog in het vaandel hebben staan. De GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) kan daar een grote rol in spelen.

lees meer

Veiligheid verbeteren door samenwerking: responsible disclosure

door: Remco Groet, 31 mei 2017

De 17-jarige Elyesa ontdekte een lek in het zaaksysteem van de gemeente Leiden en meldde dit, waarna de gemeente het kon oplossen. Leiden heeft een beleid voor responsible disclosure. Met zo’n beleid maakt een organisatie duidelijk dat ze meldingen als deze serieus neemt.

lees meer

‘Maak Waar!’: wat zijn de Quick Wins?

door: Wouter Welling, Corine van den Berg, 22 mei 2017

‘Maak Waar!’ vraagt om een follow-up op korte termijn. Wij zijn twee van de ambtenaren die hiermee aan de slag gaan en doen dit graag radicaal anders. Daarom de oproep: welke concrete Quick Win laat de iOverheid al tijden liggen en moet opgenomen worden in dit uitvoeringsprogramma? Wat kan, in de geest van dit rapport, op korte termijn opgepakt worden?

lees meer

"Een gemeente is geen eiland"

door: Marieke Vos, 25 april 2017

Burgemeester Harald Bergmann, gemeente Middelburg

Middelburg is bezig met de digitalisering van haar dienstverlening. Dat gaat om veel meer dan stekkers en software, zegt burgemeester Harald Bergmann: “Het is een nieuwe werkwijze, voor iedereen.” Een werkwijze die de gemeente onder meer in staat moet stellen om ondermijnende criminaliteit beter te bestrijden.

lees meer

Terugmelden is vanzelfsprekend als basis op orde is

door: Sandra Blok, 6 april 2017

In 2011 fuseerden vijf Friese gemeenten tot één gemeente: Súdwest-Fryslân. “Het heeft zo’n vier jaar geduurd om de processen op orde te krijgen, maar nu is het denken in eilandjes echt passé.” Belangrijk in het stroomlijnen van die processen bleek het terugmelden op basisregistraties, zoals duidelijk werd gemaakt bij de gegevensinwinning vastgoed.

lees meer

Politie-ICT kan zonder blauwdruk

Bestemmingsplan IV laveert tussen dynamiek en architectuur

door: Martin van Wijngaarden, 30 maart 2017

Sinds 2014 is het ‘Bestemmingsplan Informatievoorziening’ hét kader voor de ICT-ontwikkelingen bij de politie. Het plan blijkt beter te werken dan de oorspronkelijke blauwdrukbenadering van het Aanvalsprogramma uit 2010. Wel blijkt nu dat de wereld zo snel verandert dat – paradoxaal genoeg – de behoefte aan architectuur groter is dan ooit.

lees meer

'Relatie gemeenten en markt wordt gelijkwaardiger'

door: Marieke Vos, 30 maart 2017

“Gemeenten hebben hun IT-opdrachtgeverschap te lang verwaarloosd. Ze pakken dat nu samen op”, zegt Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo. Jan van Ginkel, gemeentesecretaris in Zaanstad: “De relatie met de markt wordt daardoor gelijkwaardiger.” Gemeenten gaan meer samenwerken in onder meer dienstverlening en bedrijfsvoering. Daar hoort een sterker opdrachtgeverschap naar de IT-markt bij.

reacties: 1

lees meer

Maak van sensornetwerk geen buurtwacht

door: Ardy Siegert, 22 maart 2017

Een sensor is een onvermoeibare voelspriet. Hij snuffelt, fotografeert, neemt monsters en noteert. Die eigenschap kan – als je er niet alert op bent – onbedoeld leiden tot een buurtwacht die nooit slaapt, alles vastlegt en deelt met wie er maar interesse in heeft.

lees meer

Haarlem zet Haarlem op de kaart

door: Quita Hendrison, 21 maart 2017

Haarlem

Haarlem is in 2016 tijdens de Grote Digitale Stedencompetitie uitgeroepen tot ‘Digiproofste stad van Nederland’. Die bekroning is geen doel op zich, net zomin als digitalisering dat is. Het echte doel is verbetering van de dienstverlening aan de Haarlemmers. De beste strategie daarvoor: een evenwichtige informatievoorziening.

reacties: 1

lees meer

‘Onze dienstverlening mag geen toeval zijn’

door: Quita Hendrison, 14 maart 2017

‘010’ is werkvoetbal, no-nonsense en opgestroopte mouwen. Maar Rotterdam is ook gedurfde architectuur, innovatie en een echte wereldstad. Een metropool met inwoners van bijna 180 nationaliteiten, die allemaal een goede dienstverlening van hun gemeente verwachten. Eenvoudig is dat niet.

lees meer

'Makkelijker en beter als we het samen doen'

door: Marieke Vos, 9 maart 2017

Gemeenten zien veel op zich afkomen waar ze beter samen dan alleen een antwoord op kunnen vinden. Daarom willen ze meer samen organiseren. Pieter Jeroense, gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn: “Het wordt voor ons gemakkelijker en beter als we meer samen doen.”

lees meer

De formule van Hengelo

door: Quita Hendrison, 9 februari 2017

Als alles volgens plan verloopt, verhuist het ambtelijke apparaat van Hengelo medio 2018 naar een nieuwe werkplek: een architectonische symbiose van het oude stadhuis (rijksmonument uit 1963) en een nieuw stadskantoor. De aanpak is een mooie metafoor voor de verbouwing van de dienstverlening.

reacties: 1

lees meer

‘Ede volledig digitaal’ vergt andere organisatie I&A

door: Harry ter Braak en Wiepko Siegers, 8 februari 2017

Hoe stuur je een groot aantal digitaliseringsinitiatieven op een voor iedereen bevredigende manier aan, zonder grip te verliezen op het portfolio aan ICT-projecten? Ede koos voor een ‘cluster-model’, dat samen met nieuwe projectbeheersoftware het prioriteren makkelijker en transparanter maakt.

lees meer