zoeken binnen de website

podium

Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Lage overhead bij Wetterskip Fryslân

door: Frits de Jong, 7 november 2016

Uit cijfers van Vensters voor Bedrijfsvoering blijkt dat van de deelnemende waterschappen het Wetterskip Fryslân, met Rivierenland, de laagste overhead heeft. Joost Cammeraat, lid van het directieteam van het Friese waterschap, over de mix van maatregelen die ervoor zorgen dat zijn organisatie eruit springt. Over apps, procesgericht werken en het herinrichten van de organisatie.

reacties: 2

lees meer

Stapsgewijs veranderen in zeven wijsheden

door: Pieter Frijns en Roos Koole, 2 november 2016

teamwork

De ervaring leert helaas dat verandertrajecten bij de overheid niet de voor de hand liggende stappen doorlopen. En dat terwijl er toch genoeg oude wijsheden en gezegdes zijn die opdrachtgevers, projectmanagers en andere betrokkenen vooruit kunnen helpen.

lees meer

‘Richten op geluk kan leiden tot een andere bestuurs- en leefcultuur’

door: Frits de Jong, 26 oktober 2016

ouderenbeurs

In hoeverre hebben gelukkige burgers meerwaarde voor een gemeente? En als dat zo is, in hoeverre kunnen overheden dan ook sturen op geluk? Is geluk überhaupt wel te meten? Het zijn vragen waar ‘geluksdoctorandus’ Akshaya de Groot wel antwoorden op heeft. Met die antwoorden in zijn bagage nam hij contact op met de initiatiefnemers van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl.

lees meer

Informatieveiligheid en privacy bij het Noordelijke Waterschap Hunze en Aa’s

door: Ingrid Schoots, 25 oktober 2016

Informatieveiligheid en privacy bij het Noordelijke Waterschap Hunze en Aa’s

Interne cursussen, periodieke berichten op het interne web en aansprekende cartoons. Het Waterschap Hunze en AA’s doet er van alles aan om de informatieveiligheid en privacy op orde te hebben en aan de man te brengen. Het zet zoden aan de dijk; De medewerkers zijn zich er steeds meer van bewust en erkennen het belang van informatieveiligheid en privacy.

lees meer

IMBOR-standaard zorgt in Amsterdam voor minder ruis op de lijn

door: Frits de Jong, 18 oktober 2016

Groen Amsterdam - IMBOR-standaard zorgt in Amsterdam voor minder ruis op de lijn

Het vergelijken van gegevens tussen gemeenten of binnengemeentelijk, bijvoorbeeld als het gaat om groen- of wegbeheer, is tot nu toe lastig omdat vaak verschillende termen voor objecten worden gebruikt. De landelijke standaard IMBOR moet daar verandering in brengen. Amsterdam is een van de eerste gemeenten die er ervaring mee heeft opgedaan en gebruikt IMBOR onder meer voor efficiëntere benchmarks en als basis voor haar Asset Management.

lees meer

‘Goede dienstverlening betekent werk maken van digitalisering’

door: Quita Hendrison, 12 oktober 2016

Pijnacker-Nootdorp, Foto: Wikipedia/Michiel1972

“ICT is bij gemeenten over het algemeen nog geen groot ding.” Met deze stelling begint Bernard Minderhoud, wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, zijn pleidooi voor meer budget naar ICT. “Want ICT ís dienstverlening!”

lees meer

Informatieveiligheid vergt voortdurend onderhoud

door: Ingrid Schoots, 11 oktober 2016

Johan Remkes

Het thema informatieveiligheid is nooit af. Dat zegt Johan Remkes, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. “Het vergt, net als integriteit, voortdurend onderhoud en aandacht”.

lees meer

Digitale veiligheid: je bent nooit klaar

door: Ingrid Schoots, 5 oktober 2016

Patricia Zorko

Een megahack waarbij het dagelijks leven stil komt te liggen. Patricia Zorko moet er niet aan denken. Zorko is directeur Cyber Security en plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Samen met partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. 

lees meer

Ambtenaar wordt ZZP’er

door: Asha Grave, 28 september 2016

De opkomst van plaats- en tijdonafhankelijk werken, in combinatie met nieuwe technologie als blockchain, leidt op den duur tot een herbundeling van werkzaamheden en lossere dienstverbanden. Ook bij de overheid.

reacties: 7

lees meer

'Ons bestaansrecht ligt bij de inwoners'

door: Quita Hendrison, 20 september 2016

Hoe zorg je dat de burger tevreden blijft over de dienstverlening in een fusiegemeente die geen decentrale loketten wil aanhouden? Alphen aan den Rijn koos voor de ‘klantreis’, een manier om pijnpunten en kansen te inventariseren door in de huid van de burger te kruipen.

lees meer

Data: de nieuwe grondstof

door: Ingrid Schoots, 20 september 2016

“Data wordt de belangrijkste grondstof in onze samenleving”. Aan het woord is Rein Zijlstra, wethouder van de gemeente Zeewolde. “Het moet in onze genen zitten om daar zorgvuldig mee om te gaan. Bewustzijn is mooi, maar eigenlijk moeten we allemaal onbewust bekwaam worden.”

lees meer

Gemeenten krijgen eigen inkoopvoorwaarden: GIBIT

door: Frits de Jong, 15 september 2016

Gemeenten zetten vol in op digitalisering, waarbij verschillende bedrijfsprocessen soms volledig worden geautomatiseerd. Omdat die processen voor veel gemeenten gelijk zijn, willen ze steeds meer samen doen. Gemeenschappelijke ICT-inkoopvoorwaarden specifiek voor gemeenten zijn daarbij uiterst nuttig. Daarom is de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) opgesteld, een instrument dat past in de professionalisering van het opdrachtgeverschap van gemeenten.

lees meer

Behandel het ICT-project als een startup

Wat grote ICT-projecten bij de overheid kunnen leren van startende ondernemingen

door: Frans Lambi & Jan Ploeg, 8 september 2016

Meer aandacht voor de voorbereidingsfase en de bemensing zijn belangrijke factoren die kunnen helpen het lek rondom grote ICT-projecten bij de overheid te dichten. Maak ruimte voor vroegtijdig falen en zorg voor een bezielde opdrachtgever én een gekwalificeerd team.

reacties: 7

lees meer

Klantreis zorgt voor cultuuromslag

door: Mischa van Vlier, 29 augustus 2016

Om op een goede manier aandacht te besteden aan klachten van haar ondernemers, is de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht begin dit jaar begonnen met een klantreis waarin gekeken is hoe de dienstverlening aan die ondernemers kan worden verbeterd en geoptimaliseerd.

reacties: 1

lees meer

Informatieveiligheid begint bij jezelf

door: Ingrid Schoots, 29 augustus 2016

Zijn kasten zitten altijd dicht, zijn laptop is afgesloten als hij er zelf niet achter zit. Ruud de Vries weet dat informatieveiligheid ook in kleine dingen zit. De wethouder van de gemeente Vlaardingen én Ambassadeur Gemeentelijke Overheid van het Bureau van de Digicommissaris, maakt zich sterk voor het bewustzijn rondom dit thema binnen overheden.

lees meer