zoeken binnen de website

podium

Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

'Verouderde visie op IT kan digitale overheid blokkeren'

door: Michiel Steltman, 1 mei 2018

sleutel toetsenbord

Als het gaat om de digitale overheid, dan zijn de ambities in het jongste regeerakkoord groot. Maar dat lukt niet als bestuur en politiek elkaar met verouderde visies op IT in een steeds dikker wordend dossier met onbestuurbare IT-problemen gevangen houden. Gelukkig is er ook goed nieuws. De sleutels om te ontsnappen liggen gewoon op tafel…

reacties: 3

lees meer

'Doorbreek de open source barrière voor de overheid!'

door: Jaap-Willem Sjoukema, 30 april 2018

Kadaster

Open source software en de overheid staan weer volop in de belangstelling. Niet geheel verwonderlijk. Het publiceren van open source software als overheid zorgt voor verschillende baten, maar er zit wel een addertje onder het gras. Het als overheid gratis publiceren van open source software is – strikt juridisch gezien – in strijd met de Wet Markt en Overheid. Hiermee is Nederland uniek in Europa.

reacties: 2

lees meer

Geen woorden maar data!

Datagovernance bij de Rijksoverheid

door: Irma Walraven, 25 april 2018

toetsenbord

Om aansluiting te vinden op de dataficering van de samenleving, moet de overheid meebewegen. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld in de vorm van een Klankbordgroep die kijkt in hoeverre overheden kunnen samenwerken als het gaat om datagovernance. Hun motto: ‘geen woorden, maar data!’.

reacties: 4

lees meer

Samenwerken voor i-vraagstukken

door: Marieke Vos, 23 april 2018

Rob Welten - Borne

Vraagstukken op het gebied van informatievoorziening horen op de bestuurlijke agenda, zegt Rob Welten, burgemeester van Borne. Er valt nog wel wat te doen aan het kennisniveau van bestuurders over dit onderwerp. Ook bij hem: “Ik voel mij nu bewust onbekwaam.”

lees meer

De Digitale Kloof staat in Amsterdam op de kaart

door: Ben Hendriks, 23 april 2018

digitale inclusie

In een snel veranderende en digitaliserende samenleving staan we voor de opgave om alle burgers volwaardig mee te laten doen. In de praktijk blijkt dat veel minima beperkt digitaal redzaam zijn en zich onvoldoende kunnen redden.

reacties: 1

lees meer

'Digitale weerbaarheid blijft achter bij groei dreigingen'

door: Irene Schoemakers, 17 april 2018

NCSC

Het e-mailverkeer moet veiliger, en dat kan alleen met behulp van veiligheidsstandaarden. Om ervoor te zorgen dat deze standaarden een platform krijgen, richtten bedrijven, brancheorganisaties en de overheid begin 2017 de Veilige E-mail Coalitie op. “Het is nu zaak dat zoveel mogelijk partijen deze standaarden adopteren”, aldus Maarten Aertsen van het Nationaal Cyber Security Centrum.

lees meer

Focus op de burger, maar nu écht!

Stapsgewijs naar een digitale klantgerichte overheid

door: Naud Berkhuizen, Nadia Fievet, Vince Vermeiren en Noa van Hunen, 12 april 2018

Time to change

Een klantgerichte overheid. De term wordt vaak gebruikt, maar wat is het? In ieder geval niet een overheid die vooral communiceert náár de burger, maar niet mét de burger. Iets dat we vandaag de dag nog (te) vaak zien.

reacties: 3

lees meer

Meldplicht datalekken: effectief of niet?

door: Nandenie Lachman, 5 april 2018

data

Facebook dat door een lek gegevens van vijftig miljoen klanten ziet verdwijnen naar het bedrijf Cambridge Analytica of Nederlandse gemeenten die persoonlijke informatie in verkeerde handen zien vallen. Datalekken zijn vandaag de dag vaak voorkomend. In Nederland kennen we sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken. Hoe effectief is dat?

reacties: 1

lees meer

Open strategie gemeente Amsterdam loont

Fixxx-methode levert tastbare resultaten op  

door: Johan Groenen, 3 april 2018

Fixxx

Het aanpakken van overlast op straat of weten welke kraamhouders op de weekmarkt staan. Iedere gemeente zoekt er oplossingen voor, maar in Amsterdam zijn open source samenwerking en hergebruik van (open) databronnen daarbij leidend. Het leuke is dat het ook nog wat oplevert: qua financiën én qua manier van denken.

lees meer

Stroomvoorziening staat onder digitale spanning

door: Douwe Wielenga, Bas Waterhout en Annemieke Nijhof , 26 maart 2018

Rli

Geavanceerde software en algoritmes bepalen in toenemende mate de opwekking en distributie van stroom. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) spreekt zijn zorgen uit over de betrouwbaarheid van de Nederlandse stroomvoorziening op de langere termijn. De Rli roept alle betrokken partijen op om de kwetsbaarheden in het systeem te onderzoeken en gezamenlijk te komen tot conclusies en strategieën.

lees meer

Actieve openbaarheid: hoog tijd voor een brede aanpak

door: Guido Enthoven, 22 maart 2018

DUO

Welke overheidsinformatie zou met voorrang actief openbaar moeten worden gemaakt? En op welke wijze kan de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsdocumenten verbeterd worden? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek ‘Actief openbaar; haalbaarheidsonderzoek ontsluiting overheidsinformatie’. Het resulteerde in zeven aanbevelingen, waaronder het ontwikkelen van overheidsbrede standaarden en training in ambtelijk vakmanschap.

reacties: 2

lees meer

Zes succesfactoren van digitale burgerparticipatie

door: Ira van Keulen en Iris Korthagen, 22 maart 2018

Digitale participatie

Er is een brede wens voor meer burgerbetrokkenheid bij politiek en bestuur. Digitalisering kan daar bij helpen, maar het is geen wondermiddel en al helemaal geen quick fix voor de behoefte van burgers aan meer politieke betrokkenheid. In opdracht van het Europees Parlement deed het Rathenau Instituut onderzoek en constateerde dat het succes van digitale democratische instrumenten afhangt van zes condities.

lees meer

‘Veel gemeenteplannen glasvezel onnodig ambitieus’

door: Frank Phillipson, 20 maart 2018

glasvezel

Om de digitale bereikbaarheid van haar burgers en bedrijven te vergroten, wordt door een groot aantal Nederlandse gemeenten zwaar ingezet op een snelle aanleg van glasvezel. “Onnodig ambitieus”, zegt Frank Phillipson (TNO). “Verglazing is prima, maar doe het stapsgewijs en vraag je als gemeente af of een volledige uitrol nodig is.”

lees meer

Weg met de Wiv!

door: Jan Smits, 19 maart 2018

Jan Smits - TU/e

Het komend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) gaat hoogleraar Jan Smits veel te ver. Smits vindt dat het toezicht volkomen onttrokken wordt aan de burgers en bovendien wordt (behalve wanneer een advocaat ‘target’ is) een ‘loopje’ genomen met de positie van de rechter. En wie weet welke regering wij over vier, acht of twaalf jaar hebben?

lees meer

Beleid hacken met aardbeien

door: Ivonne Jansen-Dings, 15 maart 2018

Luchtkwaliteit

Burgerbetrokkenheid, bijvoorbeeld als het gaat om het meten van de luchtkwaliteit, en e-particpatietools hebben in veel gevallen een onbedoeld neveneffect. Het dwingt overheden zich op een nieuwe manier tot onderwerpen te verhouden. Daarmee draagt het bij aan een radicaal veranderingsproces: het hacken van beleid.

lees meer