zoeken binnen de website

podium

Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

i-NUP & Operatie NUP: een Siamese tweeling

Rob Evelo over Operatie NUP

door: Marieke Vos, 15 juli 2014

Rob Evelo, programmamanager i-NUP

Operatie NUP nadert haar voltooiing, net als het programma i-NUP. i-NUP heeft een basisinfrastructuur opgeleverd die volgens Rob Evelo, programmamanager i-NUP, “beheersbaar en hanteerbaar is” en rijp voor de volgende fase. Operatie NUP leverde de generieke implementatieondersteuning van en voor gemeenten, zodat gemeenten er mee aan de slag zijn gegaan.

lees meer

Pilot toont versterking INSPIRE en Omgevingswet

door: Frits de Jong, 3 juli 2014

Foto: Onderwijsgek - Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Dalfsen#mediaviewer/Bestand:Dalfsen_Skyline.JPG

Het Regeerakkoord markeert twee belangrijke ontwikkelingen: forse bezuinigingen en digitale dienstverlening. De Europese kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) is één van de bouwstenen voor deze ontwikkelingen. INSPIRE komt ook terug bij de Omgevingswet, waarbij digitalisering een erg belangrijke rol speelt. In dat kader is in de afgelopen maanden door Geonovum een pilot gehouden met deelname van meerdere overheden.

lees meer

Overheid: beken kleur!

door: Samira Rafaela, Henri Rauch , 1 juli 2014

Overheid: beken kleur

Samira Rafaela en Henri Rauch geven in een serie van drie artikelen een beeld van de stand van innovatie bij de Nederlandse ambtenaar. Hoe is het gesteld met diversiteit in de ambtelijke omgeving? Wat zijn de achtergronden die innovatie belemmeren waardoor de feiten zijn zoals ze zijn? En waar gloort de hoop: welke beleidsalternatieven heeft het ambtelijke apparaat om te zorgen voor verfrissing? In dit tweede artikel zoeken Rafaela en Rauch naar verklaringen voor het achterblijven van innovatie bij de overheid.

lees meer

Zaaksystemen: de nieuwe kleren van de keizer?

door: Herman Timmermans , 26 juni 2014

Zaaksystemen: de nieuwe kleren van de keizer?

Een van de buzz words in overheidsland is ‘zaakgericht werken’. De ambities zijn duidelijk: zaakgericht werken moet leiden tot betere dienstverlening, meer mogelijkheden om de afwerking van een activiteit te kunnen volgen, meer mogelijkheden voor goede archivering, verbetering van efficiency en meer procesgericht werken in plaats van taakgericht.

reacties: 2

lees meer

Een kleurrijke overheid

door: Samira Rafaela, Henri Rauch , 19 juni 2014

Human Resources

Samira Rafaela en Henri Rauch geven in een serie van drie artikelen een beeld van de stand van innovatie bij de Nederlandse ambtenaar. Hoe is het gesteld met diversiteit in de ambtelijke omgeving? Wat zijn de achtergronden die innovatie belemmeren waardoor de feiten zijn zoals ze zijn? En waar gloort de hoop: welke beleidsalternatieven heeft het ambtelijke apparaat om te zorgen voor verfrissing? In dit eerste deel beantwoorden ze de vraag of de ambtelijke staf een spiegel vormt van de bevolking.

reacties: 1

lees meer

Farmaceutische industrie ontdekt Linked Open Data

door: Frits de Jong, 11 juni 2014

Linked Open Data

Linked Open Data (LOD), waarmee aan de hand van internationale standaarden samenhang in informatie wordt aangebracht en inhoud meer betekenis krijgt, wordt zo langzamerhand ook ontdekt door de wat minder voorspelbare branches. Bijvoorbeeld door de farmaceutische industrie.

lees meer

Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk (deel 4)

De herkenbare puzzel voor de omgevingsdiensten

door: Wimfred Grashoff, 29 mei 2014

Utrecht CS: De herkenbare puzzel voor de omgevingsdiensten

Het implementeren van basisregistraties raakt veel processen en systemen in de organisatie. Vaak onderling verbonden door koppelingen, gegevensstromen en juridische kaders. Een implementatietraject heeft daardoor wel iets van het verbouwen van een groot station, waarbij de treinen moeten blijven rijden, de reizigers blijven reizen en de winkels bereikbaar blijven. Wie wel eens Utrecht CS aandoet ervaart wat een puzzel dat kan zijn. Een soortgelijke puzzel moeten ook de omgevingsdiensten de komende jaren leggen.

reacties: 1

lees meer

Anders kijken naar zorg in krimpregio Achterhoek

door: Anneke Ros, 14 mei 2014

Anders kijken naar zorg in krimpregio Achterhoek

Bevolkingskrimp, vergrijzing en de transities in het sociale domein vragen om een radicaal andere inrichting van de gezondheidszorg. Gezamenlijk optrekken van lokale- en regionale partijen is essentieel. Daarbij is een grote behoefte aan data als basis voor samenwerking en afstemming. Het gebruik van geodata biedt inzicht in de ruimtelijke patronen en verschillen tussen gebieden, kernen en buurten.

lees meer

Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk (deel 3)

Kwaliteit van basisregistraties: zo vanzelfsprekend als het water uit de kraan

door: Andre van Brussel, 23 april 2014

quality tested & approved

Deze keer: kwaliteit van basisregistraties. Een zeer breed onderwerp dat kriskras door alles heen loopt. En dat voor gebruikers erg belangrijk is. Een gegeven in een basisregistratie dat niet correct is, leidt immers al snel tot foutieve beslissingen met het nodige herstelwerk tot gevolg.

lees meer

Overheidsinnovatie (deel 3): Een infrastructuur voor innovatie

door: Davied van Berlo en Henri Rauch, 17 april 2014

Een infrastructuur voor innovatie

In onze vorige blogs kwamen we tot de conclusie dat de Nederlandse overheid meer moet doen om bij de tijd te blijven. Met een steeds sneller veranderende omgeving en techniek is innovatie een randvoorwaarde. Er is behoefte aan een infrastructuur voor innovatie. Daarvoor presenteren we drie scenario’s. Welke acht jij het meest kansrijk?

reacties: 11

lees meer

Think Big
: Een blik over de grens levert wat op

door: Heleen Agterhuis, 10 april 2014

BUUV Haarlem

De Best Gejat prijs gewonnen! Door Zaanstad en Haarlem. Sindsdien staat de telefoon roodgloeiend. Gemeenten, maatschappelijk partners en bewonersinitiatieven zijn benieuwd naar de participatiemaatschappij die in Haarlem allang bestaat. Met BUUV bieden we al bijna 4 jaar een platform voor de burger om zelf zijn zaken te regelen.

lees meer

Overheidsinnovatie (deel 2). Innoveren kun je leren

door: Davied van Berlo en Henri Rauch, 3 april 2014

teamwork

Methodieken zijn er genoeg. Het toepassen van die methodieken is echter ook een specialisme. Datzelfde geldt voor het betrekken van burgers (crowdsourcing) en het vinden van de juiste partners en nieuwe inzichten. Dat vraagt om kennis van de nieuwe mogelijkheden en een bredere blik dan alleen de eigen organisatie.

lees meer

Overheidsinnovatie. Is dat geen paradox?

door: Davied van Berlo en Henri Rauch, 27 maart 2014

public sector innovation

Davied van Berlo en Henri Rauch geven in een serie van drie artikelen een beeld van de stand van innovatie bij de Nederlandse overheid. In dit eerste deel beginnen ze met een verkenning van het terrein van overheidsinnovatie.

reacties: 5

lees meer

Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk (deel 2)

Kopiebestanden: kwetsbaar maar noodzakelijk

door: Robin Wevers, 18 maart 2014

kopie of origineel © Martina Berg de.fotalia.com

Deze keer: kopiebestanden. Een oplossing die op veel plaatsen in het land wordt toegepast voor het gebruiken van gegevens uit basisregistraties in werkprocessen. Een nogal andere keuze dan bij het ontwerp van het stelsel van basisregistraties was voorzien. Waarom doen afnemers dat? En wat zijn de risico’s?

reacties: 4

lees meer

Zaakgericht werken: wat levert het op?

door: Patty van Alebeek, 10 maart 2014

Carla Breuer en Erwin Koenen

Veel gemeenten praten erover, de meesten doen het op beperkte schaal en een deel doet echt organisatiebreed aan zaakgericht werken. Wat levert het op als je volledig zaakgericht werkt? Werkendam vertelt.

lees meer