zoeken binnen de website

podium

Podium biedt plaats voor artikelen, visie en opinie van auteurs uit de publieke sector dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Think Big
: Een blik over de grens levert wat op

door: Heleen Agterhuis, 10 april 2014

BUUV Haarlem

De Best Gejat prijs gewonnen! Door Zaanstad en Haarlem. Sindsdien staat de telefoon roodgloeiend. Gemeenten, maatschappelijk partners en bewonersinitiatieven zijn benieuwd naar de participatiemaatschappij die in Haarlem allang bestaat. Met BUUV bieden we al bijna 4 jaar een platform voor de burger om zelf zijn zaken te regelen.

lees meer

Overheidsinnovatie (deel 2). Innoveren kun je leren

door: Davied van Berlo en Henri Rauch, 3 april 2014

teamwork

Methodieken zijn er genoeg. Het toepassen van die methodieken is echter ook een specialisme. Datzelfde geldt voor het betrekken van burgers (crowdsourcing) en het vinden van de juiste partners en nieuwe inzichten. Dat vraagt om kennis van de nieuwe mogelijkheden en een bredere blik dan alleen de eigen organisatie.

lees meer

Overheidsinnovatie. Is dat geen paradox?

door: Davied van Berlo en Henri Rauch, 27 maart 2014

public sector innovation

Davied van Berlo en Henri Rauch geven in een serie van drie artikelen een beeld van de stand van innovatie bij de Nederlandse overheid. In dit eerste deel beginnen ze met een verkenning van het terrein van overheidsinnovatie.

reacties: 5

lees meer

Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk (deel 2)

Kopiebestanden: kwetsbaar maar noodzakelijk

door: Robin Wevers, 18 maart 2014

kopie of origineel © Martina Berg de.fotalia.com

Deze keer: kopiebestanden. Een oplossing die op veel plaatsen in het land wordt toegepast voor het gebruiken van gegevens uit basisregistraties in werkprocessen. Een nogal andere keuze dan bij het ontwerp van het stelsel van basisregistraties was voorzien. Waarom doen afnemers dat? En wat zijn de risico’s?

reacties: 4

lees meer

Zaakgericht werken: wat levert het op?

door: Patty van Alebeek, 10 maart 2014

Carla Breuer en Erwin Koenen

Veel gemeenten praten erover, de meesten doen het op beperkte schaal en een deel doet echt organisatiebreed aan zaakgericht werken. Wat levert het op als je volledig zaakgericht werkt? Werkendam vertelt.

lees meer

Harderwijk intensiveert samenwerking

door: Frits de Jong, 27 februari 2014

Decentralisaties, besparingen. Dit zijn uitdagingen die voor kleine en middelgrote gemeenten moeilijk volledig op eigen kracht uit te voeren zijn. Dat geldt ook voor de gemeente Harderwijk, met circa 45.000 inwoners in de stad Harderwijk en het dorp Hierden. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook om de dienstverlening te optimaliseren, intensiveert Harderwijk de samenwerking met buurgemeenten.

lees meer

Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk

De toverbal van de uitvoeringspraktijk

door: Marcel Rietdijk, 18 februari 2014

Belastingkantoor Groningen

Veel organisaties zijn bezig met het inpassen van het gebruik van basisregistraties in hun werkprocessen. In een blogreeks neemt het cluster STelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) van het programma i-NUP u mee in de soms weerbarstige wereld van de uitvoering. Een wereld waarin basisregistraties mooie kansen bieden. Maar zien we die altijd scherp? En hoe gaan we om met informatiekundige, juridische en veranderkundige vraagstukken?

reacties: 9

lees meer

HADORA: een Haagse Documentaire Referentie Architectuur

door: André Scheer, 5 februari 2014

Stadhuis Den Haag-interieur

Digitale informatie duurzaam bewaren én efficiënt gebruiken is voor de overheid belangrijk. Diversiteit van sectorspecifieke wetgeving maakt dit voor gemeenten echter niet eenvoudig. Het lonkende perspectief van volledige digitalisering in 2017– bijdragend aan dienstverlening, ketensamenwerking en bezuinigingen – vraagt om een oplossing. Eind 2011 heeft KING hiervoor een handreiking opgesteld: de “Baseline Informatiehuishouding Gemeenten”. De gemeente Den Haag heeft deze toegepast: een Haagse Documentaire Referentie Architectuur.

lees meer

De Basisregistratie Topografie als open data

door: Ben Bruns, 30 januari 2014

Basisregistratie Topografie

Alterra Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van open data op het gebruik van de BRT. Uit deze meting blijkt dat in het afgelopen jaar vooral het gebruik door bedrijven sterk is toegenomen. Bedrijven experimenteren met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Ook is een verbreding van het gebruik van de BRT in nieuwe toepassingsvelden te zien, zoals cultuur, recreatie, creatieve industrie en (nieuwe) media.

lees meer

Nederlandse ICT-industrie moet het roer omgooien

door: Henri Rauch, 23 januari 2014

Voormalig stadhuis Enschede

ICT-leveranciers gijzelen intellectueel eigendom, en daarmee hun klanten, omdat zij tot in den treure profijt willen halen uit elk stukje software dat de vrucht is van hun creativiteit. Dit wordt gevoed bij sommige ICT-leveranciers door een monopolistisch beeld met een toekomst waarin zij hele branches aan zich binden. Het is tijd voor een omslag in het denken van deze spelers. Van de ICT-brancheorganisatie wordt leiderschap gevraagd.

reacties: 10

lees meer

Hoe kan een iOverheid er uit zien?

door: Petra Mettau, 14 januari 2014

iBelastingdienst

Met het WRR-rapport iOverheid in het achterhoofd ontwikkelde het programma iBelastingdienst vier toekomstscenario’s rondom de relaties tussen een uitvoeringsorganisatie en individuele burgers. De uitdaging was hoe de denkbeelden, adviezen en waarschuwingen uit het rapport iOverheid kunnen worden omgezet in een praktische benaderingswijze.

reacties: 1

lees meer

Open data met beleid

Opendatabeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

door: Dirk van Barneveld, 5 december 2013

Het idee om data voor hergebruik door anderen vrij te geven, is verre van nieuw. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreef de Amerikaanse socioloog Robert Merton de voordelen van het vrij delen van wetenschappelijk data (Chignard, 2013). Toch duurde het nog ruim zestig jaar voordat politici en beleidsmakers serieus werk van open data begonnen te maken.

lees meer

Digitaal Drijfzand

door: Evert-Jan Mulder, Dhoya Snijders, 31 oktober 2013

EUGO - Digitaal Drijfzand

De berichtenbox voor bedrijven is destijds met stoom en kokend water gerealiseerd. “Quick en dirty” heet dat in ICT-termen. De implementatie moest bij meer dan 500 overheidsorganisaties plaatsvinden. Dat dit op tijd gelukt is is een succes te noemen. Onderzoek leert echter dat de huidige functionaliteit, drie jaar na oplevering, erg minimaal is zowel voor gemeenten als voor bedrijven.

reacties: 3

lees meer

Discussienota: Eén Gemeentelijke Infrastructuur

door: Henri Rauch, 9 oktober 2013

Gemeentehuis Zaandam

Het Kabinet is druk doende de nog niet op volle kracht werkende economie – desnoods via kunstgrepen – op gang te krijgen. Er is immers geen tekort aan kapitaal maar aan vertrouwen en daardoor ook aan investeringen, daar waar verschillende sectoren juist schreeuwen om vernieuwing. Ik pleit hier voor een majeure investering in één Gemeentelijke Infrastructuur, een gebied dat achtergebleven is en dat – door de decentralisaties nu meer dan ooit – investering nodig heeft.

reacties: 18

lees meer

De baten van de i-Spiegel® aanpak

door: Piet Hein Minnecré, Suzi Szabo, 5 september 2013

is uw arts wel gekwalificeerd?

Stel u eens voor dat er geen manier zou zijn om te controleren of uw arts degene is die hij beweert te zijn. En dat niet te controleren is of hij daadwerkelijk over een medisch diploma en relevante werkervaring beschikt. Zou u uw gezondheid aan hem toevertrouwen?

reacties: 1

lees meer