zoeken binnen de website

tag: gaming

Coronavirus en gamification

door: Rob van den Hoven van Genderen, 11 maart 2020

Steeds vaker worden icoontjes en strips ingezet om (officiële) documenten te duiden. Slaan we daarbij niet wat door?

lees meer

Kantelen door te spelen

door: Marijke van Hees, 2 september 2015

De professional in het sociale domein mag zich niet verschuilen achter verkokerde spelregels. Het gebruik van big data en serious games biedt enorme kansen om mensen nieuwe werkwijzen in het sociaal domein te laten uitproberen. Leren kantelen door te spelen.

lees meer

Uur te winnen met politiegame

door: Peter Mom, 9 oktober 2013

De Nationale Politie wil serious gaming inzetten voor professionalisering en organisatieontwikkeling. Een in juli gestarte prijsvraag moet binnenkort een ‘Backbone Professional Gaming’ (BPG) opleveren.

lees meer