Dag van de Actieve Openbaarmaking

Type: Talkshow
Partner: RDDI

Actieve openbaarmaking. Het is een nobel streven, maar wat betekent het in de praktijk? Hoe ga je als Rijksoverheid bijvoorbeeld om met de meer dan miljard mails die je jaarlijks te verstouwen krijgt? En wat is straks de rol (en de kracht) van de Woo (de Wet open overheid)?

Programma

Presentaties door:

  • Opening door Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Interview met Jacqueline Rutjes, directeur Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
  • Presentatie Actieplan Open Overheid door Marieke Schenk, Projectleider Actieplan Open Overheid

Debat onder leiding van Marcel Bril met:

  • Prof.mr. Tom Barkhuysen Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Leiden
  • Wil van der Schans, onderzoeksjournalist KRO-NCRV en lid van de Wob-werkgroep VVOJ
  • Steven van Weyenberg, Tweede Kamer D66, indiener initiatiefwetsvoorstel open overheid

In de middaguren van de Dag van de Actieve Openbaarmaking is nog een drietal webinars gehouden.

Webinars over: