De ruimtelijke opgave in digitaal perspectief

Project: iBestuur Congres

Wat is de impact hiervan op de ruimtelijke opgave van nu als we in de toekomst te maken krijgen met autonoom vliegende auto’s, regeneratieve wijken en nieuwe sturingssystemen van mens en stad, als digital twins?

Hoe kunnen we, rekening houdend met dit digitale perspectief, nu al inspelen op de potentiële verandering van de behoeften binnen de woningmarkt, (virtuele) bestemmingen, verkeer en vervoer?  Om te kunnen leven in een maatschappij waarin we de vruchten plukken van digitalisering zonder dat dit de borging van het maatschappelijk belang in gevaar brengt.

Een iBestuur break-outsessie met Jan van Ginkel, Loco-provinciesecretaris Zuid-Holland, gaat hierover in gesprek met Jonas Onland, Programmaleider Digitalisering & Europa bij de VNG, en Frederik Zevenbergen, lid van het college van Gedeputeerde Staten.

(46 minuten)