Kick-off Actieplan ‘Open op orde’

Type: Talkshow

Onlangs is het Actieplan Open op Orde gepubliceerd. Dit overkoepelende actieplan geeft weer wat er rijksbreed georganiseerd moet worden om de informatievoorziening op een hoger niveau te brengen. De departementen en overige rijksorganisaties moeten op basis hiervan aan de slag met actieplannen voor de eigen organisatie; voor 1 juli aanstaande moeten zij laten zien hoe de doelen uit het overkoepelende plan behaald kunnen worden. Het kabinet trekt 780 miljoen euro uit voor deze grote verbeteroperatie.

Tijdens deze bijeenkomst geeft een aantal deskundigen duiding aan het actieplan en handvatten voor het maken van de eigen deelplannen:

  • Lucas Lombaers, programmadirecteur IV/IHH introduceert namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het actieplan.
  • Marens Engelhard, algemeen rijksarchivaris en Olaf Andersen, hoofdinspecteur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed schreven mee aan het plan en delen hun achterliggende analyses met u.
  • Jacqueline Rutjens, directeur RDDI, geeft verduidelijking bij de doelstellingen van de vier actielijnen uit het plan en de ondersteuning die RDDI daarbij biedt.
  • Gerben Kleine, coördinerend/ specialistisch adviseur IHH bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelt over de uitvoerbaarheid van het actieplan, vanuit de ervaringen die zijn ministerie al heeft met de verbeterslag.