Naar proactieve dienstverlening door verantwoord datagebruik; maar hoe?

Thema: Data en AI
Project: iBestuur Congres

 

Proactieve dienstverlening gebaseerd op verantwoord datagebruik door de overheid. We kunnen het ons allemaal verbeelden. Toch zijn er in de praktijk de nodige struikelblokken: juridisch, ethische en technologische. Hoe maken we het eenvoudiger voor burgers? Wat kunnen we leren van onze zuiderburen? En hoe kunnen we dit in Nederland vormgeven?

Ruben Maes gaat tijdens het iBestuur Congres 2023 in gesprek met:

  • Marianne van den Anker, ombudsman Rotterdam Rijnmond
  • Eva Heijblom, directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK
  • Diana Starmans, lid van de raad van bestuur van de SVB en tevens lid van de stuurgroep Staat van de Uitvoering
  • Hawre Rahimi, Tweede Kamerlid voor de VVD

(45 minuten)

Lees meer Privacyregels vormen een hindernis voor toepassen van de menselijke maat