Verbeteren van dienstverlening door gegevensdeling

Thema: Data en AI
Project: iBestuur Congres

Hoe draagt gegevensdeling bij aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven? Die vraag stond tijdens het iBestuur Congres 2023 centraal bij een break-outsessie met:

  • Emine Özyenici, hoofd bedrij:fsvoering en CIO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
  • Ronald Damhof, CDO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
  • Nina Faber, strategisch adviseur bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het gesprek wordt geleid door Piek Visser-Knijff, data-ethicuis en oprichten van Filosofie in Actie (40 minuten).

“We kennen nu weliswaar de omvang van dit maatschappelijke probleem, maar we weten niet wie het zijn, want betrokken instanties mogen hun gegevens niet zomaar uitwisselen”, zegt Nina Faber, beleidsadviseur bij het CJIB. “Er is wel al samenwerking tussen CAK, CJIB en DUO via de Betalingsregeling Rijk en al bijna 10.000 mensen met schulden hebben die regeling weten te vinden. Maar het zou veel mooier zijn als we niet achteraf hun problemen oplossen maar die proactief zouden kunnen voorkomen.”

Er bestaat al ‘privacy enhanced technology’, die ervoor zorgt dat mensen die in de problemen dreigen te komen, op tijd worden benaderd zonder dat de betrokken instanties hun identiteit kennen. Desondanks valt dat onder de AVG. “Er moet een wettelijke basis komen voor het gebruik van deze technologie door de betrokken instanties. Het vraagstuk ligt inmiddels op verschillende bestuurlijke tafels. Maar we moeten ook snel de koppen bij elkaar steken om alle zes instanties te betrekken bij de toepassing van de techniek”, aldus Faber.

Ronald Damhof vult aan: “We moeten ons daarbij realiseren dat, naast de techniek, gegevensdeling bijna altijd een combinatie is van technische, juridische, culturele en semantische uitdagingen.”