Webinar ‘Datacenters en energietransitie’

Type: Webinar

Op 10 februari organiseerde iBestuur het webinar ‘Datacenters en energietransitie’, onderdeel van het Voorjaarscongres ‘Digitale infrastructuur en data-economie’. Met Eef Masson (Rathenau Instituut), Annemarie Costeris (Microsoft), Edward Stigter (Provincie Noord-Holland), Stijn Grove (Dutch Data Center Association) en Michiel Steltman (DINL).

 

Ruimtelijke-ordeningskwesties worden nu op decentraal niveau geregeld. Maar bij de ontwikkeling van de digitale infrastructuur gaat het om meer dan het inpassen van datacentra of andere fysieke infrastructuurcomponenten. We hebben een Nationale Omgevingsvisie (NOVI), hier staat iets over selectieve groei van datacenters. Dat moet verder uitgewerkt worden, meent Eef Masson, onderzoeker bij het Rathenau Instutuut. Dat is een lang proces. In het geval van Zeewolde konden we in de allerlaatste fase getuige zijn van de argumenten van de lokale politiek. Die overwegingen komen voort uit lokale belangen. Hoe gaan we die kwesties besturen die het lokaal niveau overstijgen?

ADVIEZEN

  • Ontwikkel een integraal, nationaal beleidskader voor de digitale infrastructuur
  • Gebruik de principes van het Nederlandse energiebeleid als beleidsmodel. De digitale infrastructuur is nagenoeg geheel in private handen, maar we beschouwen ze stilaan wel als een nutsvoorziening.
  • Initieer een brede, maatschappelijke nut- en-noodzaakdiscussie over de toekomst van onze digitale infrastructuur.