Webinar ‘Dienstbaar aan regels of aan mensen?’

Type: Webinar

Verhuizen, een overlijden, studeren, scheiden, werkloos worden; ieders leven zit vol met belangrijke levensgebeurtenissen. Is de overheid dan in staat om mensen goed te helpen? In dit webinar gaan we uitgebreid in op het spanningsveld tussen maatwerk en gelijke behandeling en de complexiteit van organisatieverandering.

De levensgebeurtenisaanpak roept nieuwe vragen op over eigenaarschap, organisatievernieuwing en digitale dienstverlening. Het programma Mens Centraal laat met concrete voorbeelden het perspectief van burgers op de overheid zien. Talloze instanties werken inmiddels samen met Mens Centraal aan nieuwe ideeën om communicatie en dienstverlening te verbeteren. Maar zeker de implementatie van oplossingen over organisatiegrenzen heen gaat niet vanzelf.

Gasten:

  • Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie
  • Michiel Boer, projectleider bij het programma Mens Centraal
  • Diantha Croese, ketenmanager Loonaangifteketen
  • Jorinde ter Mors, voorzitter van de Vereniging DirecteurenPublieksdiensten en werkzaam bij de gemeente Utrecht.

Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door Forum Standaardisatie

Programma Mens Centraal

Een overheid die begrijpt wat mensen raakt en dit laat merken in het contact met mensen. Kortom: mensen centraal in communicatie en dienstverlening van de gehele overheid. Dat is de visie van het interbestuurlijke programma Mens Centraal. Het doel van het programma is om overheden te helpen bij het centraal stellen van mensen in hun communicatie en dienstverlening. Samen maken we communicatie en dienstverlening meer op maat, vanuit de leefwereld van mensen. Digitaal waar het kan en met persoonlijk contact waar dat beter is. Zo maken we de communicatie en dienstverlening van de overheid zo duidelijk en eenvoudig mogelijk voor mensen.
Zie ook: www.programmamenscentraal.nl