Wetgeving doorvertalen naar de uitvoering: wat komt hier bij kijken?

Project: iBestuur Congres

Deze break-outsessie van I-Partnerschap gaat over een methodiek die is ontwikkeld voor deze doorvertaling van regelgeving. Hierin licht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de behoefte van de uitvoering toe. En gaan Hogeschool van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen in op de standaardisatie en cultuurverandering die nodig zijn. Ook komt aan de orde wat de meerwaarde is van de Leergemeenschap Digitale vertalingen. Dit alles onder voorzitterschap van Larissa Zegveld, voorzitter van Forum voor Standaardisatie.

Aan deze sessie werken mee:

  • Ivar Timmerman, Lector Legal Management & Technology aan de Hogeschool van Amsterdam
  • Mathieu Paapst, Universitair docent Recht & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Marc-Jan Kraaijenzank, Programma manager bij het ministerie van BZK | I-Partnerschap
  • Frank de Jonge, Hoofddirecteur Dienstverlening bij de RVO