zoeken binnen de website

weblog

Politieke kleur

door: Larissa Zegveld, 12 april 2018

In veel gemeenten komt er een coalitie van een andere politieke kleur. Dat gaat onherroepelijk leiden tot verschillende accenten, zeker in het sociaal domein. Is dat wenselijk?

reacties: 3

lees meer

All eyes on Knops

door: Seger de Laaf, 11 april 2018

Na het onderzoek van I&O Research kunnen we spreken van een vertrouwenscrisis in ons digitaliseringbeleid. Daarmee hebben we te maken met een serieus probleem.

lees meer

Smart stedenbouw maakt heimats

door: Jan-Willem Wesselink, 11 april 2018

Jan-Willem Wesselink

De smart city heeft geen nieuwe stedenbouwers en planologen nodig, maar professionele ontwerpers die begrijpen dat technologisering het nieuwe normaal is.

lees meer

Te mooi om waar te zijn

door: Mark Elstgeest, 10 april 2018

Mark Elstgeest

Misschien kijken we nu nog raar op van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar dat is wel de toekomst. Maar dan wel graag van partijen met een MedMij-vinkje.

reacties: 1

lees meer

Blockchain: hype gebouwd op mythes?

door: Ruud Leether, 9 april 2018

Ruud Leether

Als het gaat om blockchain hebben we veel te maken met namaakdeskundigheid verwoord in ontoegankelijke verhalen van hen die het duidelijk evenmin begrepen hebben.

reacties: 13

lees meer

Chefsache!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 9 april 2018

Om de ambitieuze plannen van het kabinet te realiseren, zou het helpen als de prioritering bij het doen van inkopen en aanbesteden daarmee in lijn is. Maar is dat ook zo?

reacties: 1

lees meer

Bestaat een tekort aan tijd hebben?

door: Youri Lammerts van Bueren, 6 april 2018

Youri Lammerts van Bueren

Druk, druk, druk. De standaard is tegenwoordig dat de werkdruk hoog is. Gelukkig is er wat aan te doen, dankzij vijf gouden tips. “Wat niet kan, kan niet”.

lees meer

Rode oortjes

door: Peter Lievense, 5 april 2018

Peter Lievense

Van de collega’s van het AD begrijp ik dat ze inmiddels bij het Haga heel enthousiast zijn over het elektronisch patiëntdossier! Met name over het dossier van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie.

lees meer

Kiezen

door: Hugo Aalders, 5 april 2018

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Willen alleen is niet voldoende om iets te realiseren. Als veel dingen samenkomen, moet je prioriteiten stellen. Beslissen om iets niet te doen is geen zwaktebod, maar een verstandige keuze.

lees meer

Een systeem leeft niet

door: Jan Willem Boissevain, 4 april 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Het perspectief van de burger moet geborgd worden in alles wat de overheid doet. Dat betekent minder vanuit het systeem denken en meer de burger als uitgangspunt nemen.

reacties: 2

lees meer

Dataparagraaf voor in coalitieakkoorden

door: Marc de Vries, 3 april 2018

Marc de Vries

Steeds meer bestuurders zien dat sensordata kansen biedt, maar ook om extra spelregels vraagt. Een mooi moment voor een ‘plug and play’ dataparagraaf in de coalitieakkoorden.

lees meer

Recht en Robots

door: Matthias Dobbelaere-Welvaert, 29 maart 2018

Matthias Dobbelaere-Welvaert

De uitdagingen en mogelijkheden voor de advocatuur zijn enorm, onder meer door de komst van robots. Er zijn twee routes die de advocatuur kan bewandelen: verzet of omscholing.

lees meer

Blockchain Liquid Democracy

door: Raoul de Vries, 28 maart 2018

Raoul de Vries

Het is hoog tijd dat democratische participatie kennis maakt met het digitale landschap van de 21ste eeuw. Centraal daarin staan twee ideeën: liquid democracy en blockchaintechnologie.

lees meer

Bedrijfsleven verplicht

door: Seger de Laaf, 27 maart 2018

Overheidsambtenaren moeten binding houden met het bedrijfsleven. Al was het alleen maar omdat je daar leert dat er voor vrijwel iedere oplossing een probleem is.

reacties: 7

lees meer

Nieuwe raad, nieuwe kansen

door: Paul Ruijgrok, 26 maart 2018

Paul Ruijgrok

Inwerkprogramma’s moeten gemeenteraden snel op de hoogte krijgen op inhoudelijke dossiers. Digitalisering krijgt daarin nog onvoldoende aandacht. Tijd om dát te veranderen.

lees meer