zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

De Werkagenda Digitalisering: 4 x hoera en 1 x helaas

door: Kees Verhoeven, 16 november 2022

Onlangs heeft het kabinet onder leiding van staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen de Werkagenda Digitalisering gepresenteerd. U weet het, op beleidsgebied heb ik een kritische inborst, maar eerlijk is eerlijk: het is een doordacht stuk met duidelijke doelen. Helaas blijkt het – deels onzichtbare – fundament ervan een blinde vlek in het beleid.

lees meer

Het algoritmeregister: kookboek of fopspeen?

door: Mariette Lokin, 14 november 2022

Verschillende overheidsorganisaties hebben een algoritmeregister ingericht, zoals de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en bij de rijksoverheid het UWV en RvIG. Wat mij opvalt bij het doornemen van de opgenomen registers, is dat ik er eigenlijk maar heel weinig algoritmes in tegenkom.

reacties: 2

lees meer

Burgemeestersbenoemingen: omgaan met openbare informatie in een 'geheim' proces

door: Pascale Georgopoulou, 7 november 2022

Pascale Georgopoulou

Op het proces van burgemeestersbenoemingen berust geheimhouding. Voor het schenden hiervan kunnen gevangenisstraffen en boetes worden opgelegd. Toch gebeurt het regelmatig dat namen van kandidaten worden ‘gelekt’. Tegen opzettelijk lekken is geen kruid opgewassen. Lekken vanuit slordigheid of onwetendheid is te voorkomen.

lees meer

Europol gaat verzameling porno van jongeren aanleggen

door: Rejo Zenger, 31 oktober 2022

Rejo Zenger - BoF

De Europese Commissie wil technologiebedrijven kunnen dwingen mee te kijken met de chats van hun gebruikers. Het doel is nobel: bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Dat kunnen we veel beter doen door de positie van slachtoffers te versterken. Dit wetsvoorstel is misschien wel de grootste bedreiging voor vertrouwelijke communicatie.

lees meer

De digitale druk op onze democratie

door: Kees Verhoeven, 31 oktober 2022

De politiek moet paal en perk stellen aan de negatieve impact van social mediaplatforms. Met als doel dat niet het commerciële belang, maar het maatschappelijk welzijn centraal komt te staan. Geef de minister van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid om de waarschuwing voor Amerikaanse toestanden in haar HJ Schoo lezing om te zetten in daden.

reacties: 1

lees meer

Onvermogen tot data delen

door: Christian Verhagen, 25 oktober 2022

Christian Verhagen

Het delen van data is nodig voor een integrale aanpak van maatschappelijk opgaven, maar in de praktijk lastig. We hebben een ander perspectief nodig waarbij de inzet van data en technologie niet standaard een bedreiging vormt voor privacy, maar juist kan bijdragen aan een meer inclusieve, eerlijkere en soms zelfs anoniemere maatschappij.

reacties: 2

lees meer

Een data-archipel voor veilig gebruik van (medische) persoonsgegevens

door: Mariette Lokin, 19 oktober 2022

Dat ‘de privacy’ belangrijk medisch-wetenschappelijk onderzoek belemmert, is voor veel mensen binnen en buiten de zorg moeilijk te begrijpen. Vaak berust dit idee echter op misverstanden over de toepasselijke regels en misschien ook wel op vrees om het ‘fout’ te doen. Met multi party computation kunnen we wellicht de vereiste state of the art bescherming bieden.

lees meer

Overoptimisme

door: Cokky Hilhorst, 11 oktober 2022

De geplande invoerdatum van de Omgevingswet blijkt veel te optimistisch. Dit had Hugo de Jonge kunnen weten, wanneer hij de eerdere adviezen van het Adviescollege goed had gelezen. Maar mensen zijn irrationeel. Overoptimisme, wat ook tot uitdrukking komt in taalgebruik, oftewel het gekozen frame, beïnvloedt bestuurders op een onbewuste manier.

lees meer

Poetin de cloud-killer

door: Bart Jacobs, 7 oktober 2022

Overheidsinstanties mogen “onder strikte voorwaarden” gebruik maken van commerciële clouddiensten. De internationale ontwikkelingen van de afgelopen weken maken duidelijk dat hier een harde eis aan toegevoegd moet worden, namelijk dat cloud-gebaseerde ICT moet blijven functioneren wanneer Poetin transatlantische kabels opblaast.

reacties: 1

lees meer

European Health Data Space: goede intenties, maar...

door: Walter van Holst, 4 oktober 2022

Met de Europese Verordening voor een European Health Data Space wil de Europese Commissie een virtuele ruimte bouwen waarin gezondheidsgegevens veilig, zorgvuldig en vooral ook met de juiste inhoud uitgewisseld kunnen worden. De intenties zijn goed, maar het afbreukrisico wat vorm en inhoud betreft groot. Een verhit maatschappelijk debat ligt voor de hand.

lees meer

De overheid moet weer ‘wij’ worden

door: Hans Timmerman, 29 september 2022

De overheid zijn wij: de maatschappij en datgene dat we samen willen bereiken. De overheid moet weer het verbindende element in de samenleving zijn en niet een op afstand staande centrale autoriteit. Het platform waarop we als maatschappij ‘samen’ bouwen. Als burger, ondernemer, werknemer en inwoner van dit land.

reacties: 2

lees meer

De mens is de belangrijkste schakel!

door: Jasper Bakker, 28 september 2022

Het is zinloos is om telkens bij securityschendingen en cyberaanvallen te roepen dat de mens de zwakste schakel is. Een fors deel van de security-industrie en de IT-wereld zijn iets belangrijks uit het oog verloren. Informatie- en communicatietechnologie is er voor mensen. Dus ICT-security moet ook mensen beschermen.

lees meer

Blinde vlek

door: Christian Verhagen, 21 september 2022

Christian Verhagen

Begin september moest staatssecretaris Van Huffelen, na ruim vier jaar AVG , toegeven dat veel gemeenten maar slecht voldoen aan de privacywetgeving. Er is een gebrek aan middelen en capaciteit, maar ook aan bewustzijn en normbesef. Dit alles terwijl er in Europa ongeveer vijf nieuwe ‘AVGs’ aan het warmlopen zijn. Dit gaat nog veel meer vragen van overheden, maar voorbereid zijn we nauwelijks.

lees meer

Datahonger als bananenschil

door: Andre Huykman, 20 september 2022

André Huykman

Datasturing vraagt om terughoudendheid, goede afspraken en spelregels over veiligheid en dataprotectie. En met respect voor privacy. Je moet het alleen doen als je de gegevens van je eigen kinderen in het systeem durft te zetten. Als we die voorwaarde niet durven stellen dan verandert data van een waardevolle grondstof in een bananenschil.

reacties: 1

lees meer

De ICT-inhoud rechtvaardigt een inhoudelijk debat

door: Kees Verhoeven, 16 september 2022

Ook dit jaar was ik bij het jaarlijkse iBestuur congres. Ik ging er met een wat somber gemoed heen. Ik zie dat digitalisering langzaam aan wegzakt op de politieke prioriteitenladder. Met een aantal belangrijke dossiers gaat het m.i. de verkeerde kant op. Toch ging ik met een goed gevoel weer naar huis. Het congres liet zien dat een inhoudelijk debat over ICT wel degelijk mogelijk is.

lees meer