Smart City: doen de Belgen het beter?

door: Evert-Jan Mulder, 2 maart 2017

Welke speelruimte heeft de lokale bestuurder om nu al te investeren in smart city? Bij onze zuiderburen is een mooi voorbeeld te vinden.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Gedigitaliseerd vertrouwen

door: Jan Willem Boissevain, 1 maart 2017

Boissevain, Jan Willem

Burgers vertrouwen de politiek niet en de overheid vertrouwt de burgers niet. Als we elkaar niet meer vertrouwen, kan blockchain het onderlinge vertrouwen dan digitaliseren?

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Blockchain kan IoT beveiligen

door: Ben van Lier, 27 februari 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Om de veiligheid in een wereld van onderling verbonden objecten moeten we accepteren dat wij verantwoordelijkheden moeten overdragen aan die objecten zelf

lees meer

- - - - -

Vaste Kamercommissie nodig

door: Rob Meijer, 23 februari 2017

Het is echt tijd voor een vaste Commissie voor Overheidsinformatisering in de Tweede Kamer, voor de generieke elementen van het informatiseringsbeleid.

lees meer

- - - - -

Mijn moeder heeft Facebook

door: Seger de Laaf, 22 februari 2017

Laten we niet gelijk streven naar de beste interfaces op aarde, maar gewoon eens beginnen met een logische klantreis, ons vormen naar de mensen die we bedienen.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Een nieuwe aanpak op een solide basis

door: Larissa Zegveld, 20 februari 2017

De overheid verandert traag en dreigt daarmee de aansluiting op de samenleving te verliezen. Een nieuwe aanpak is nodig.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Bescherming van publieke waarden

door: Bas Eenhoorn, 17 februari 2017

Het werk van de Studiegroep ‘Informatiesamenleving en overheid’ en mijn rapportage aan het parlement kunnen het nieuwe kabinet wellicht verder helpen.

reacties: 4

lees meer

- - - - -

Samenwerking en integratie

door: Willem Pieterson, 16 februari 2017

In het domein van de digitalisering wordt inmiddels veel samengewerkt. Maar wat zijn nu eigenlijk de effecten van dat soort omgekeerde decentralisaties?

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Stuwen en verankeren

door: Evert-Jan Mulder, 16 februari 2017

Nu Nederland toch steeds meer bestuurd wordt via akkoorden, waarom dan ook niet een akkoord over de ethische kant van digitalisering?

lees meer

- - - - -

Een datalek bij de Belastingdienst

door: Brenno de Winter, 13 februari 2017

Het verhaal van de ‘Broedkamer’ is ofwel een digitale ramp, ofwel een digitale ‘near miss’ van enorme proporties. Dat vraagt om gedegen onderzoek.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Negen miljard besparen door vernieuwing

door: Jan Willem Boissevain, 9 februari 2017

Boissevain, Jan Willem

Bij de vorige verkiezingen kregen politici een handreiking om 9 miljard euro te besparen zonder verschraling. Daar is eigenlijk niets mee gebeurd.

lees meer

- - - - -

De digitale angst regeert

door: Evert-Jan Mulder, 9 februari 2017

Nieuwe vraagstukken ga je niet te lijf met de logica van gisteren. Maar gezien de houding van overheid en politiek moeten we het nog even met die logica doen.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Wet GDI kan BZK weer leidend maken

door: Rob Meijer, 8 februari 2017

Eindelijk begint men bij BZK in te zien dat er op het terrein van de informatiehuishouding van de overheid zaken geregeld moeten worden.

lees meer

- - - - -

Opgave voor ons nieuwe kabinet

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 februari 2017

We hebben geen nieuwe structuren nodig om de komende uitdagingen het hoofd te bieden, maar we moeten wel een gemeenschappelijk doel hebben.

reacties: 3

lees meer

- - - - -

Kennis in huis van de overheid

door: Bas Eenhoorn, 2 februari 2017

Kennis in het huis van de overheid binnenhalen wordt een cruciale opdracht voor de nieuwe bewindspersoon die eerstverantwoordelijk is voor de digitale overheid.

reacties: 3

lees meer