zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Kanaries in de kolenmijn

door: Afelonne Doek, 15 september 2022

Beleid en uitvoering moeten als complementaire krachten samenwerken, waarbij we ons niet in de hiërarchische lijn tot elkaar verhouden, maar in constructieve samenwerking. Uitvoeringsorganisaties zijn de kanaries in de kolenmijn die niet terughoudend mogen zijn in het geven van waarschuwingssignalen aan beleids­makers: hier gaat iets mis!

lees meer

Brood en spelen

door: Sander Klous, 6 september 2022

Als de wereld verslaafd is aan vermaak, zijn games misschien wel het beste medicijn om inhoudelijk toch nog wat voor elkaar te krijgen. In de Griekse oudheid werd het volk tevreden gehouden met brood en spelen. Waarom zouden we dat vele eeuwen later niet naar een hoger niveau kunnen tillen, gebruikmakend van alle digitale technologie?

lees meer

Aandacht voor de concentratiecrisis graag!

door: Kees Verhoeven, 30 augustus 2022

We hebben een klimaatcrisis, een stikstofcrisis, een energiecrisis, een koopkrachtcrisis, een asielcrisis en een woningcrisis. En omdat al deze hoofdpijndossiers voor steeds meer druk op de coalitiepartijen zorgen, dreigt nu ook nog een kabinetscrisis. Misschien denkt u dat dit alles weinig met digitalisering van doen heeft, maar het tegendeel is waar.

reacties: 2

lees meer

Verharding toon debat over Omgevingswet

door: Pascale Georgopoulou, 29 augustus 2022

Pascale Georgopoulou

Ik bezoek veel gemeenten om te adviseren over de Omgevingswet. De invoering van deze wet gaat niet soepel. Ook de toonzetting van het debat erover verhardt. Soms krijg ik het gevoel dat ik me moet verantwoorden over de problemen die leiden tot het uitstel van de invoeringsdatum. Laten we optimistisch blijven en focussen op de doelen van de wet: integraliteit, participatie en lokale afwegingsruimte.

lees meer

Spotlight op de wet

door: Mariette Lokin, 23 augustus 2022

Laten we de communicatierichtlijnen rond wetsinformatie eens onder de loep nemen en de mogelijkheden voor het linken van overheidsinformatie optimaal benutten. In een rechtsstaat verdient de wet het om in het zonnetje gezet te worden. Het bieden van wetsinformatie op maat geeft mensen meer inzicht dan zelf googelen op wetten.nl.

reacties: 1

lees meer

Moresprudentie

door: Christian Verhagen, 22 augustus 2022

Christian Verhagen

Hoe willen we invulling geven aan een datagedreven overheid? Er kan veel, maar dat betekent niet dat alles moet kunnen. Het moet verantwoord. Maar wat is dat? Een eenduidig en alomvattend antwoord is lastig, en misschien niet eens mogelijk. Toch is er behoefte aan meer houvast. Aan duidelijkere richtlijnen vooraf, in plaats van een oordeel achteraf.

lees meer

Cijfers over opmars platformbedrijven

door: Martijn Arets, 15 augustus 2022

De Kamer van Koophandel signaleert in haar Trendrapportage een enorme toename van de platformconstructie. Ik verwacht dat het werkelijk aantal freelancers dat werk vindt via platformbedrijven vele malen hoger is. De KvK biedt mooie en leuke inzichten, maar hun cijfermateriaal zou ik niet meenemen als ‘de waarheid’ in het schrijven van beleid.

lees meer

Rechter, eis van overheid professionaliteit bij het zoeken naar stukken

door: Caroline Raat, 26 juli 2022

Een aantal zaken die niet geregeld was in de Wob zijn ook niet terug te vinden in de Wet open overheid (Woo). Een ervan is de manier waarop met een informatieverzoek moet worden omgegaan, in juridische zin, maar vooral in het zoeken naar informatie. Dat is een gemiste kans, omdat hier veel winst valt te behalen.

reacties: 3

lees meer

Bevolkingsverbetering

door: Piek Visser-Knijff, 21 juli 2022

Sjaak Lentz wilde met persoonskaarten een papieren weerslag krijgen van de mensen. Zijn registratiesysteem heeft desastreuze gevolgen had voor joden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe zorgen we ervoor dat digitale profielen geen apart leven gaan leiden en belangrijker worden dan mensen van vlees en bloed?

lees meer

Warme overdracht in publieke dienstverlening

door: Jan Willem Boissevain, 11 juli 2022

Jan Willem Boissevain

Tijdens de ‘Dag van de Publieke Dienstverlening’ gingen Kamerleden met uitvoeringsorganisaties en beleidsambtenaren in gesprek om te kijken hoe de publieke dienstverlening verbeterd kan worden. Aan de vooravond presenteerden UWV en SVB hun knelpuntenbrieven. Die knelpunten zijn concreet beschreven, maar de oplossingen bieden nog weinig perspectief.

lees meer

Hoe verzilveren we die data?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 juli 2022

Data, dát is absoluut ons nieuwe goud! Maar, de praktijk blijkt weerbarstig. Want het gaat hier niet over zomaar een projectje wat je even tussen de soep en de aardappels fikst. Nee, het gaat hier over een complexe systeemtransitie. Het vergt organisatie- of sectoroverstijgend én netwerkgeoriënteerd denken. Maar ook een systeeminnovatie valt te managen!

lees meer

Het is geen keuze - beveilig die digitale ramen!

door: Nathan Ducastel, 5 juli 2022

Nathan Ducastel

Wellicht staat u op het punt om naar uw vakantiebestemming te vertrekken. Koffers gepakt, paspoort gecheckt, ramen en deuren op slot. Want inbrekers geven we vanzelfsprekend zo min mogelijk kans. Waarom is het geen gewoonte om de digitale ramen te controleren voordat we op vakantie gaan? Terwijl digitale risico’s net zo groot zijn en bovendien kunnen doorwerken in het fysieke domein.

lees meer

Nationaal Data Center

door: Christian Verhagen, 30 juni 2022

Christian Verhagen

De stikstofopgave leidt tot een stevige discussie. Het gaat daarbij vaak niet over de politieke keuzes, maar over de vraag of de feiten überhaupt wel kloppen. Ook wordt regelmatig ‘eigen’ data gepresenteerd als feit om het eigen politieke standpunt te onderbouwen. Hoogste tijd om data naar de politiek te brengen en een Nationaal Data Center te openen in de Tweede Kamer.

lees meer

3 grijze wolken boven een zonnig digitaal landschap

door: Kees Verhoeven, 28 juni 2022

De zomer is lekker zonnig begonnen. Met het regeerakkoord en de hoofdlijnenbrief van het kabinet worden uiterst hoopvolle stippen op de horizon geplaatst. Maar intussen trekken zich toch ook wat grauwgrijze wolken samen boven het digitale landschap van Nederland. Bij wijze van zomeroverdenking licht ik er drie uit.

lees meer

Commissie Digitale Zaken moet aan de handrem Omgevingswet trekken

door: Arda Gerkens, 25 juni 2022

De Omgevingswet heeft doorzettingsmacht nodig. Als de politiek haar controlerende taak op het ICT gebied serieus wil nemen, dan zou de commissie Digitale Zaken nu aan de handrem moeten kunnen trekken. Zonder die doorzettingsmacht zal ook deze commissie geen falende projecten voorkomen.

lees meer