zoeken binnen de website

weblog

Zonder geld gaat het niet

door: Bas Eenhoorn, 17 december 2015

Zou het investeren in de digitalisering van de overheid een gunstig effect hebben op onze economie? Het blijft gissen, maar we kunnen niet zonder.

reacties: 1

lees meer

Iedereen is weer helemaal bij

door: Peter Mom, 17 december 2015

Peter Mom

Een beetje organisatie heeft een nieuwsbrief. Ook een beetje overheidsorganisatie. En een nieuwsrubriek op de website. Met het nieuws dat de nieuwsbrief is verstuurd!

lees meer

Decentralisaties in de praktijk

door: Peter Lievense, 11 december 2015

Peter Lievense

Het jaar van de decentralisaties zit er bijna op. De overdracht van taken heet geslaagd; de uitwerking behoeft nog aandacht.

lees meer

Met de rug naar de toekomst

door: Bas Eenhoorn, 10 december 2015

Soms heb ik het gevoel dat velen met de rug naar de toekomst staan. Big data, 3D printing, het paradigma van overvloed en Singularity moeten ons aan het denken zetten.

reacties: 1

lees meer

Overheidsproject is als een mammoettanker

door: Jan Willem Boissevain, 8 december 2015

Jan Willem Boissevain

Bij overheidsprojecten gaat het vaak mis bij de overdracht van beleid naar uitvoering en van uitvoering naar het publiek. Werk.nl van UWV is een pijnlijk voorbeeld.

reacties: 2

lees meer

Open Data en het p-woord

door: Mark Herbold, 4 december 2015

Mark Herbold

Ze lijken onverenigbaar, zelfs strijdig: Open Data en privacy. Daar waar openbaarheid van gegevens is, kan immers geen privacy zijn?

lees meer

Streep op de horizon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 december 2015

Dirk Jan de Bruijn

Wie patronen wil doorbreken, moet terugredeneren vanuit een gecreëerd vergezicht. Ga eens met een tiental complementaire professionals in een bos zitten.

reacties: 1

lees meer

Trias politica klopt niet

door: Seger de Laaf, 27 november 2015

De wetgevende macht lacht, de rechtelijke macht wacht en de uitvoerende macht smacht. Je kunt uitvoering niet veranderen zonder beleid daarin mee te nemen.

reacties: 10

lees meer

Geen blauwdrukken meer

door: Bas Eenhoorn, 26 november 2015

Het ontwikkelen van zaken als de Generieke Digitale Infrastructuur doen we voor de mensen in het land. Maar hebben we de vraagkant wel goed in beeld?

reacties: 4

lees meer

Alle begin is moeilijk, ook voor het BIT!

door: Ruud Leether, 26 november 2015

Ruud Leether

Het door minister Blok nogal afgezwakte BIT heeft haar eerste advies afgeleverd. Dat blijkt nogal voorzichtig van aard en weinig inhoudelijk.

reacties: 4

lees meer

Waarde voor de samenleving

door: Jan Willem Boissevain, 25 november 2015

Jan Willem Boissevain

Wie in Engeland hulp zoekt bij problemen met huis, werk of geld kan terecht bij het Citizens Advice Bureau. Wanneer gaat hier de overheid het de burger makkelijk maken?

lees meer

Orde op zaken

door: Bas Eenhoorn, 12 november 2015

Er moet nog veel gebeuren voor het op orde brengen, het ontwikkelen en het versterken van de generieke digitale infrastructuur.

lees meer

Einstein als inspirator voor het BIT

door: Niels Groen, 10 november 2015

Het BIT kan een belangrijke bijdrage leveren door niet een zoveelste toezichthouder te zijn, maar een pleitbezorger van een andere denkwijze.

reacties: 16

lees meer

Big data = grote verantwoordelijkheid

door: Davied van Berlo, 9 november 2015

Davied van Berlo

In de netwerksamenleving heeft de overheid een ethische verantwoordelijkheid voor een goed gebruik van big data. Die moet worden ingebakken in digitale systemen.

lees meer

Gemeenten, neem het heft in eigen handen!

door: Rob Meijer, 5 november 2015

Rob Meijer

Meer concurrentie op de gemeentelijke markt gaat niet werken. Gemeenten zullen samen de systemen moeten standaardiseren en uniformeren.

reacties: 3

lees meer