zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Vitale infrastructuur

door: Bas Eenhoorn, 19 januari 2017

Het heeft mij verbaasd, dat bij sommigen het idee leeft dat maar weinig onderdelen van de digitale infrastructuur vitaal voor onze maatschappij zouden zijn.

lees meer

Mensen leren, overheid en bedrijven niet

door: Jan Willem Boissevain, 17 januari 2017

Boissevain, Jan Willem

Politiek, overheid en bedrijfsleven tonen weinig lerend vermogen als het gaat om de ICT van de Nederlandse overheid.

lees meer

What got you here, won’t bring you there!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 januari 2017

Willen we in charge blijven op het terrein van mobiliteit dan is het onontkomelijk dat we meters gaan maken in zaken als leiderschap, samenhang en design thinking.

reacties: 1

lees meer

Overheid en privacy, best ingewikkeld

door: Peter Lievense, 13 januari 2017

Peter Lievense

Naar verluidt was het minister Opstelten die met een vooruitziende blik in Brussel voorstelde dat de boetes waarin de AVG als sanctie voorziet, niet zouden gelden voor overheden.

reacties: 3

lees meer

De burger is meer dan een klant

door: Larissa Zegveld, 10 januari 2017

Inwoners zijn niet alleen klanten, maar ook burgers, die soms hulp nodig hebben om digitaal vaardiger te worden.

lees meer

Advies uit 2007 staat nog overeind

door: Rob Meijer, 9 januari 2017

Over de generieke elementen van de overheidsinformatisering veel gepraat maar betrekkelijk weinig bereikt. Verplichtingen blijken nodig.

reacties: 3

lees meer

We gaan een spannend jaar tegemoet

door: Bas Eenhoorn, 5 januari 2017

De kunst is ook in 2017 om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en tegelijkertijd hetzelfde doel voor ogen te houden: een overheid die in de digitale wereld de mens centraal stelt.

reacties: 1

lees meer

De rol van meten en smart data

door: Willem Pieterson, 5 januari 2017

De overheid moet steeds meer data verzamelen en meten: ‘big data’. Wat is dat nou eigenlijk en moet je gaan nadenken over een datastrategie?

lees meer

Blockchains en ecosystemen

door: Ben van Lier, 4 januari 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Nieuwe blockchain-ecologieën zijn alleen mogelijk als we accepteren dat die gebaseerd zijn op nieuwe combinaties van mens en technologie.

lees meer

Over eigen grenzen heen kijken

door: Bas Eenhoorn, 22 december 2016

We hebben door technologische ontwikkelingen een nieuwe cultuur van werken nodig, die absoluut nog geen gemeengoed is binnen de overheid.

lees meer

Technologie: overkomt het ons weer?

door: Ruud Leether, 22 december 2016

Ruud Leether

De voortschrijdende robotisering is risicovol. Een serieus te nemen politieke visie, graag met een perspectief van meer dan 4 jaar, is daarom hard nodig.

lees meer

Succesvolle mislukkingen

door: Jan Willem Boissevain, 21 december 2016

Jan Willem Boissevain

Onze overheid beschikt over meer herstelvermogen dan we denken. Ze zou er alleen iets opener en transparanter over moeten zijn.

lees meer

Hoed diep af voor het resultaat!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 december 2016

Dirk Jan de Bruijn

Het mooie van een jaarwisseling is dat het je even de kans biedt om je zegeningen te tellen. Deze civil servant is best trots op wat er bereikt is.

lees meer

Het land der blinden

door: Seger de Laaf, 20 december 2016

Veel beleidsmakers en ministers zitten wat publieke IT betreft nog altijd op een andere planeet. Ambtenaren die het gewoon niet interesseert.

reacties: 2

lees meer

Woo blijkt opeens erg duur

door: Brenno de Winter, 16 december 2016

De ‘Quick scan impact Wet open overheid (Woo)’ is af. Als overheid grip krijgen op je documentenstroom blijkt opeens miljarden te kosten.

reacties: 2

lees meer