zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Loftrompet

door: Marlène Geskes, 10 september 2020

Marlène Geskes

Corona maakt dat het moeilijke tijden zijn en hoe mooi is het dan als je toch de loftrompet steekt over al je hardwerkende collega’s?

lees meer

Nudging for ethics

door: Caroline Raat, 9 september 2020

Caroline Raat

Beslistools en Business Process Managementsystemen zijn een vorm van routinization. Biedt nudging uitkomst?

lees meer

Innovatiedrempels overwinnen

door: Giulietta Marani, 8 september 2020

Wat zijn de randvoorwaarden voor succesvolle innovatie over grenzen heen? Digicampus hanteert vier voorwaarden.

reacties: 2

lees meer

Klaar voor het onverwachte?

door: Yvonne van der Brugge, 7 september 2020

Yvonne van der Brugge

Als het gaat om het voorkomen van cyberincidenten is het evalueren en leren van dit soort incidenten uiterst belangrijk.

lees meer

Coronamarathon

door: Jan Willem Boissevain, 2 september 2020

Jan Willem Boissevain

Als we de informatie over corona minder versnipperd en eenvoudiger kunnen uitwisselen, kan iedereen bijdragen.

lees meer

Pleidooi voor groepsreizen

door: Indra Henneman, 1 september 2020

Indra Henneman

Klantreizen. Binnen de overheid zijn ze populair, maar corona noopt ons om ook die klantreizen kritisch te onderzoeken.

lees meer

Persona non grata?

door: Marijke Abrahamse, 26 augustus 2020

Marijke Abrahamse

Als overheid hebben we doelen en doelgroepen. Een ongerichte analyse of een archetype creëren is niet per se de beste aanpak.

reacties: 2

lees meer

Elektronisch stemmen

door: Astrid Oosenbrug, 24 augustus 2020

Astrid Oosenbrug

Politieke partijen worstelen met interne verkiezingen. Het gaat te vaak mis. Waarom is een digitaal stemproces zo moeilijk?

lees meer

De nieuwe noodwet

door: Rob van den Hoven van Genderen, 20 augustus 2020

Rob van den Hoven van Genderen

De spoedwet van De Jonge heeft nogal wat ontsnappingsclausules om de democratische controle te omzeilen. Willen we dat?

lees meer

Drie verbroken beloftes

door: Rejo Zenger, 19 augustus 2020

Rejo Zenger - BoF

Ondanks de belofte om de corona-app pas uit te rollen als de privacy goed is geregeld, maakt de minister haast. Veel haast.

lees meer

Datavaardige beleidsmakers

door: Christian Verhagen, 12 augustus 2020

Christian Verhagen

Het belang van goede data is nergens zo duidelijk als in deze coronacrisis en dat stelt nieuwe eisen aan beleidsmakers.

lees meer

Registratieplicht horeca

door: Evelyn Austin, 11 augustus 2020

Evelyn Austin

Er is een registratieplicht voor de horeca ingesteld. Hoeveel is die plicht waard zonder duidelijke regels en een goede wet?

lees meer

Waar is die gebruiker toch?

door: Dirk-Jan de Bruijn , 6 augustus 2020

Waarom geven we niet meer prioriteit aan werkbezoeken? Of aan cocreatiesessies? De winst ervan ligt voor het oprapen.

lees meer

Chinese ambities met BoT

door: Ben van Lier, 4 augustus 2020

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Als het gaat om blockchaintechnologie loopt China mijlenver voorop, gevolgd door de VS. Waar staat Europa?

reacties: 2

lees meer

Facebook tijdens corona

door: Mathieu Paapst, 30 juli 2020

Mathieu Paapst

Namens het kabinet Facebook gebruiken als één van je communicatiekanalen. Het kan, maar het roept ook vragen op.

lees meer