Meer EU-landen gereed om voordelen van open data te ontsluiten

19 december 2022
Partner: Capgemini

Beeld: Pexels

In opdracht van de Europese Commissie en het Publicatiebureau van de Europese Unie legt het rapport de vooruitgang vast die de Europese landen van jaar tot jaar hebben geboekt en identificeert het gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Het geeft inzicht in de ‘best practices’ die in heel Europa worden toegepast en die ook in andere landen bruikbaar zijn. Ook doet het rapport aanbevelingen om de ontwikkeling van open data te versnellen.

In dit 8e rapport van data.europa.eu zijn 35 landen onderzocht, waaronder de 27 EU-lidstaten, 3 EVA-landen (Noorwegen, Zwitserland, IJsland), 4 kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro, Servië, Oekraïne) en Bosnië en Herzegovina. De gemiddelde volwassenheidsscore voor open data van de EU27-landen is 79%, voor alle vier dimensies van de beoordeling van open data – beleid, impact, portal en kwaliteit. Nederland scoort met 81% net iets boven het Europese gemiddelde.

De drie belangrijkste trends dit jaar:

1. Door gebruik te maken van open data en ervaringen met open data uit te wisselen, kunnen Europese landen beter reageren op hun gemeenschappelijke sociaaleconomische uitdagingen.
Het gebruik van open data voor de ontwikkeling van statistieken, dashboards en alert-applicaties heeft ertoe bijgedragen dat de EU-lidstaten zich van de pandemie hebben hersteld. Naast de nieuwe sociaaleconomische gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 houden de gemeenschappelijke uitdagingen van de landen in Europa verband met:

  • het gebrek aan personeel en vaardigheden voor open data;
  • de schaarste aan financiële instrumenten;
  • coördinatieproblemen op verschillende overheidsniveaus;
  • de moeilijkheid om de samenleving te stimuleren gebruik te maken van open data.

Een grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring en kennis tussen Europese landen zou de oplossing van deze problemen ten goede kunnen komen, aldus het rapport. Bijvoorbeeld het gebruik van open data om het energieverbruik te monitoren of de integratie van Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

2. Het meten van de impact van open data is een prioriteit voor de EU-lidstaten, maar ook een grote uitdaging.
De landen scoren nog steeds hoog op het gebied van strategisch bewustzijn, waaruit blijkt dat de EU27 nog steeds prioriteit geven aan het begrijpen en vastleggen (van hergebruik) van open data en waardecreatie. Terwijl de landen bij het monitoren en meten van hergebruik nog steeds vrij ver zijn, lijkt het verzamelen van data over de gecreëerde impact, met name vanuit economisch oogpunt, voor de landen moeilijker te zijn.

3. EU-lidstaten bereiden zich voor op de uitvoeringsverordening over hoogwaardige datasets
Hoewel de verordening nog niet is gepubliceerd, werkt 96% van de EU-lidstaten aan de identificatie van hoogwaardige datadomeinen met een grote potentiële economische en maatschappelijke impact. Het gaat met name om de categorieën statistieken, geospatiale gegevens, aardobservatie en milieu en meteorologische gegevens. 85% van de EU-27 treft al voorbereidingen om het niveau van hergebruik van hoogwaardige datasets te monitoren en te meten. Alle landen willen deze op hun portals promoten of doen dit al. Ten slotte treft 63% van de EU-landen voorbereidingen om hun interoperabiliteit met beschikbare datasets uit andere landen te waarborgen.

“Open data in staat stellen een impact te hebben, economisch en maatschappelijk, en in staat zijn deze impact te monitoren kan worden beschouwd als het uiteindelijke doel van de inspanningen op het gebied van open data in heel Europa”, aldus Niels van der Linden, Account Lead voor de Europese Unie-instellingen bij Capgemini Invent. “Het rapport komt op een cruciaal moment in Europa’s traject naar open data. Het is interessant om te zien hoe sterk de focus ligt op het begrijpen en meten van hergebruik van open data en hoe de meeste EU-landen zich actief voorbereiden op het monitoren van hoogwaardige datasets.”

Over het Open Data Maturity Report

Data.europa.eu voert sinds 2015 een jaarlijkse benchmarking uit, waarbij Europese landen een beoordeling van hun volwassenheidsniveau krijgen en hun jaarlijkse vooruitgang wordt gedocumenteerd. Het doel is de ontwikkeling van landen op het gebied van hun open-data-toepassingen te ondersteunen en hen in staat te stellen van elkaar te leren.

Ga voor meer informatie over data.europa.eu en om de rapporten te bekijken naar:
Open Data Maturity Report 2022
data.europa.eu – The official portal for European data