Persbericht

5G ‘network slicing’ gaat ons verkeer schoner, efficiënter en veiliger maken

5G gaat ons helpen om onze mobiliteit efficiënter, schoner en veiliger in te richten. Maar alleen op voorwaarde dat we dankzij ‘network slicing’ het potentieel van 5G optimaal kunnen benutten. Met succesvolle testen heeft TNO samen met haar partners aangetoond dat deze technologie voor betrouwbare datastromen kan zorgen voor de mobiliteitstoepassingen van morgen.

Sneller, slimmer, stabieler. Het 5G-netwerk gaat een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor grote uitdagingen in onze samenleving. Een daarvan is de mobiliteitstransitie. Peter-Paul Schackmann, Projectleider connected mobility bij TNO: “5G maakt ‘connected’ en geautomatiseerd autorijden mogelijk, waardoor ons verkeer aanzienlijk veiliger, schoner en efficiënter kan worden. Overheden en wegbeheerders kunnen dankzij 5G bijvoorbeeld verkeerstromen optimaal sturen met behulp van dynamische traffic management systemen die gevoed worden door de ‘real-time’ datastromen tussen voertuigen en hun omgeving.” Een veelbelovend toekomstbeeld dus. Maar om het volledige potentieel van 5G te kunnen benutten, is één sleuteltechnologie essentieel: ‘network slicing’.

Veiligheidskritische datastromen

“Voor zelfrijdende en ‘connected’ voertuigen is een snelle, betrouwbare uitwisseling van informatie tussen voertuigen en hun omgeving van groot belang”, benadrukt Schackmann. “De hoge bandbreedte en geringe ‘latency’ (responstraagheid, red.) van 5G kun je in de praktijk alleen verzilveren dankzij ‘slicing’.” Met die techniek kun je verschillende datastromen scheiden, oftewel ‘slicen’. Door aan iedere slice een prioriteit toe te kennen, garandeer je de kwaliteit van belangrijke datastromen. Schackmann: “Denk daarbij aan locatiegegevens of waarschuwingen aan andere weggebruikers. Dat zijn veiligheidskritische datastromen, die niet verstoord mogen worden door ander, minder belangrijk dataverkeer, zoals het streamen van een film.”
Met ‘network slicing’ profiteren deze automotive toepassingen van hun eigen gegarandeerde capaciteit en kwaliteit, alsof ze over een ‘dedicated’ netwerk beschikken. Maar in werkelijkheid wordt ‘slicen’ aangeboden vanuit een mobiel netwerk voor algemene doeleinden.

Optimaal betrouwbaar

Kan een mobiele operator met ‘network slicing’ aan de zware netwerkeisen voldoen voor betrouwbare automotive toepassingen? Om antwoord op die vraag te krijgen, testte TNO op de Automotive Campus in Helmond als een van de allereerste partijen met een eigen geavanceerd 5G ‘stand-alone’ (SA) netwerk. In de proeftuin bleek uit metingen dat de ‘slice’ volledig betrouwbaar functioneert, ook als er veel zware dataverbruikers en -producenten in hetzelfde mobiele netwerk actief zijn. Zelfs proeven met op afstand bestuurbare voertuigen, die nog hogere eisen aan ‘slicing’ stellen, werden succesvol afgerond. Schackmann: “Ook hebben we aangetoond dat ‘slicing’ functioneert over meerdere mobiele netwerken.”

Veelbelovende toepassingen

“De Europese Green Deal dicteert stevige doelstellingen voor ‘sustainable & smart mobility’, die we alleen kunnen bereiken als we ons verkeer duurzamer, slimmer en toekomstbestendiger inrichten. Voor overheden en wegbeheerders is de ‘slicing’ technologie een belangrijke bouwsteen voor een robuust en veilig verkeerssysteem. Voor de automobielindustrie is ‘slicing’ voorwaarde om in de kopgroep te blijven voor ‘connected’ en ‘connected automated driving’, waardoor voertuigen écht veiliger, duurzamer en efficiënter worden. En voor de ICT-sector geldt dat ‘slicing’ nieuwe kansrijke businessmodellen mogelijk maakt, met baanbrekende toepassingen voor toekomstige draadloze netwerktechnologieën – binnen de automotive, maar ook daarbuiten.”

Van innovatie naar implementatie

Ook al blijkt de technologie succesvol en zijn de toekomstbeelden veelbelovend, toch zijn er nog de nodige stappen te zetten voor een Europese of zelfs landelijke implementatie. De grote verscheidenheid aan mobiele operators en netwerken, de hoge eisen aan de robuustheid van het netwerk, wetgeving, en de vele stakeholders, maakt dit soort transitiepaden complex en uitdagend. Maar dat is juist het soort strategische vraagstukken waarin onze kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde is, herkent Peter-Paul Schackmann.

Lees meer over trends en ontwikkelingen in de digitale samenwerking: 5G

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren