Markt en overheid
Nieuws

Alle generieke werkprocessen voor lokale belastingorganisaties op papier

Jan Geert Bakker, voorzitter Stichting LLBP, aan het woord op de LLBP/VNG-conferentie. | Beeld: Cherry Tells

Alle 150 bekende werkprocessen voor lokale belastingorganisaties zijn generiek beschreven. Dit maakt onder meer gedeeld opdrachtgeverschap van de leveranciers van belastingsoftware mogelijk en het vergemakkelijkt aanbestedingen. 

Overeenkomsten groter dan verschillen

Iedere lokale belastingorganisatie doet de dingen op zijn eigen manier. Het maakt uit of je werkt voor een belastingsamenwerkingsverband of voor een zelfstandige gemeente, of het gaat om belastingen voor een stad of voor een landelijk gebied. Tegelijkertijd zijn de overeenkomsten tussen de werkprocessen groter dan de verschillen. Om die reden werd ruim vijf jaar geleden het initiatief Landelijke Lokale Belastingprocessen gestart. Dit initiatief werd eind 2023 ondergebracht bij de Stichting LLBP, die zich bezighoudt met het beschrijven van generieke processen voor het domein Lokale Belastingen. Er zijn inmiddels ruim 20 belastingorganisaties aangesloten, die samen de lokale belastingen verzorgen voor ongeveer 100 gemeenten en 10 waterschappen.

Generieke beschrijvingen

Sinds de start van dit initiatief zijn alle bekende werkprocessen voor lokale belastingorganisaties, 150 in totaal, generiek beschreven. Met behulp van medewerkers van de verschillende organisaties heeft de stichting de beschrijvingen dus zo op papier gezet dat het niet uitmaakt welke belastingorganisatie en welke softwareleverancier ermee werkt. Ook de risico’s en beheersmaatregelen zijn per proces gedefinieerd.

Naar de volgende fase

In samenwerking met VNG-Realisatie werd woensdag 14 februari bij Belastingsamenwerking Rivierenland de allereerste LLBP/VNG-conferentie georganiseerd om dit feit te vieren en de volgende fase te bespreken. “Het beschrijven van de processen is geen doel op zich,” zei Jan Geert Bakker, voorzitter van Stichting LLPB bij deze gelegenheid. “Ze zijn er om ze in de praktijk toe te passen en er zo veel mogelijk inwoners via zoveel mogelijk belastingorganisaties van te laten profiteren.”

De beschrijvingen moeten bijvoorbeeld helpen om snel in te spelen op landelijke regelgeving en technische ontwikkelingen. Als voorbeeld noemde hij een soepele uniforme behandeling van de slachtoffers van het Toeslagenschandaal en een snelle aanpassing van processen en systemen na wijziging van de wetgeving over proceskostenvergoeding.

De beschrijvingen moeten helpen om snel in te spelen op landelijke regelgeving en technische ontwikkelingen.

Gedeeld opdrachtgeverschap

Generieke processen kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan uitvoeringstoetsen. En ze kunnen ervoor zorgen dat belastingorganisaties samen opdrachten geven aan leveranciers van belastingsoftware, in plaats van ieder voor zich met een reeks wensen en eisen te komen. Ze kunnen als basis dienen voor de vragen in een aanbesteding, wat volgens Bakker zal helpen om de aanbestedingen professioneler uit te voeren. Generieke processen stellen leveranciers in staat om effectiever te kunnen innoveren en ontwikkelen.

Gezamenlijk informatiemanagement

“Uiteindelijk kan het LLBP-initiatief worden ontwikkeld tot een gezamenlijk informatiemanagement, ten dienste van alle organisaties in het domein lokale belastingen,” zei Bakker op de conferentie. Hij noemt dit een ambitieus perspectief, een doel voor over drie tot vijf jaar. Het succes van de samenwerking is volgens hem onder meer te danken aan de keuze voor een coalition of the willing die in het tempo van de snelsten te werk ging en daardoor stroperigheid vermeed.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren