Nieuws

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Na zeven jaar zal Elly Bogerman komend voorjaar vertrekken als directeur ICTU. Ze kijkt tevreden terug op die periode, maar ziet ook nog wat kansen voor verbetering.

Bogerman vindt het na zeven jaar een mooi en natuurlijk moment voor een wisseling van de wacht. “Het gaat goed met ICTU, er staat een sterke organisatie met een gezonde opdrachtportefeuille. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.”

Waar staat nu de e-overheid, mede door de rol die ICTU heeft gespeeld?

“Er is veel ontwikkeld, qua infrastructuur, standaarden, bouwstenen. Nu moeten we ervoor zorgen dat we de voorzieningen goed benutten. Dat kan nog beter dan nu gebeurt, en op meer plekken. En ICTU kan er weer een rol in spelen om overheden daarbij te helpen. Meer overheden zouden gebruik kunnen maken van de dingen die er nu zijn.”

Kun je een beeld geven van hoe in die zeven jaar ICTU daarin een rol heeft gespeeld en hoe dat in die tijd is veranderd?

“De overheid om ons heen is natuurlijk veranderd. Bezuinigingen, digitalisering, beter benutten; daar hebben we op verschillende manieren een rol in gespeeld. We hebben projecten opgeleverd die zijn overgedragen aan organisaties die daar mede door zijn ontstaan, denk maar aan KING. ICTU richt zich nog steeds op de iOverheid en ontwikkelt nog steeds voorzieningen – die bovendien goed worden beoordeeld op kwaliteit en onderhoudbaarheid – maar opdrachtgevers weten ons ook te vinden voor specifieke expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van architectuur en standaarden veiligheid en identiteitsmanagement. Dat is ook belangrijk vanwege aandacht voor aspecten zoals privacy, informatieveiligheid en uitwisselingsstandaarden. Waar we vroeger hele grote langjarige projecten uitvoerden, zijn er nu meer kleinere projecten, waar we meer naast elkaar en met meerdere overheden aan werken. ICTU is dan vaak de ‘verbindende schakel’, we zijn van en voor de overheid en nemen toch een onpartijdige en neutrale positie in.”

Hoe gaat ICTU om met die dynamiek?

“Wij ontwikkelen vaak werkende weg. Onderweg passen we dingen aan, zodat we aansluiten op wat gewenst is. Dat geeft wel druk, maar we zijn wel projectmensen, en in projecten ben je die dynamiek gewend, dat hoort bij ICTU’ers, bij een projectorganisatie. ICTU is goed door de veranderingen heen gekomen en kan adequaat inspelen op behoeften van opdrachtgevers. En ICTU is aangesloten op een veranderende overheid. We realiseren inmiddels twaalfenhalf jaar lang tal van toepassingen voor de iOverheid. Onze focus is daarbij hoe we in de praktijk ook werkelijk voorzieningen kunnen laten werken; hoe we kunnen zorgen dat toepassingen optimaal benut worden. Voor overheden en hun gebruikers. Die baten moeten uiteindelijk voorop staan. Die inzet zie je terug in onze adviezen en projecten op verschillende terreinen. Vaak in ketens, over organisatiegrenzen heen en voor alle lagen van de overheid. Vanuit een kwaliteitsaanpak, als het gaat om productontwikkeling. Denk aan het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) of de Inspectieviews voor het Programma informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM).”

Wat zou je nog graag anders zien om die doelen van de iOverheid beter te bereiken?

“Wat meteen door mijn hoofd schiet is meer standaardiseren en hergebruik. Het meer benutten wat we al hebben en het inzetten waar het ook past. En als het gaat om samenwerking, dan gebeurt er gelukkig veel, maar het kan nog beter.”

Wat betekenen de stippen op de horizon, zoals Digitaal 2017, voor ICTU?

“Digitalisering is nooit een doel op zich. De iOverheid streeft naar goede dienstverlening en tegelijkertijd naar effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Ook daar geldt: er is al veel ontwikkeld. Ik verwacht dat in toenemende mate meer werkprocessen binnen en tussen organisaties worden aangepast en daar heeft ICT en informatievoorziening over overheidsgrenzen heen een grote rol. Dan heeft ICTU dus een taak om te helpen dat voor elkaar te krijgen.”

Worden er wel eens zaken aan ICTU gevraagd die de organisatie niet aankan?

“In de praktijk blijkt dat men heel goed weet waarvoor ICTU benaderd kan worden en welke vragen bij ons kunnen worden neergelegd. Bovendien zijn we erop gespitst goed mee te denken met behoeften en vragen die worden gesteld aan ICTU door opdrachtgevers. We kijken altijd naar de context, wat is de business, de behoefte en hoe kunnen we daarvoor de goede oplossing realiseren.”

Hoe is het om die organisatie en die mensen te managen?

“Hartstikke leuk. Het zijn experts; ze doen de goeie dingen voor de overheid, hebben hart voor de publieke zaak, en willen enthousiast werken aan de verbetering daarvan met behulp van digitalisering. Ik kijk met veel plezier terug op de samenwerking met ICTU’ers, opdrachtgevers en partners. We hebben gezamenlijk een aantal mooie resultaten bereikt. Daarbij blijft voor mij een variant op een Afrikaans spreekwoord goed bij ICTU passen: alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Wat ga je nu doen?

“Met het bestuur is afgesproken dat ik nog een periode beschikbaar blijf om onder andere te zorgen voor een goede overdracht. Voor mij begint dan een nieuwe fase waarin ik me ga oriënteren op de toekomst. Daar wil ik de tijd voor nemen. Er zijn binnen en buiten de ICT-wereld veel leuke dingen te doen en het is fijn eerst eens tijd te nemen om te bedenken wat het wordt. Dat zou binnen de ICT kunnen zijn maar ook daarbuiten.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren