Podium

Als burgemeester zelf scherp en op de hoogte blijven

Goede dienstverlening staat voorop, maar betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van IT en de Digitale Agenda 2020 zijn twee uiterst belangrijke aandachtspunten voor de gemeente Terschelling, vertelt burgemeester Bert Wassink. Hij wil de uitdagingen in IT en digitale dienstverlening meer met de raad bespreken.

Burgemeester Bert Wassink van Terschelling: “Je moet wel weten waar je het over hebt”

“Wij hebben onze IT uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden, net als de andere Waddengemeenten behalve Texel. Dat gaat goed, maar het ontslaat ons natuurlijk niet van onze eigen verantwoordelijkheid voor goede dienstverlening, het waarborgen van de kwaliteit van onze bestanden en veiligheid van informatie. Voor mijzelf betekent het dat ik digitale ontwikkelingen bij wil houden. Ik heb namens de vier Waddengemeenten contact met de verantwoordelijk wethouder in Leeuwarden, bijvoorbeeld over het actueel houden van onze IT-dienstverleningsovereenkomst. Dan moet je wel weten waar je het over hebt.”

“Er wordt landelijk gezien goede voortgang geboekt met de digitalisering van de overheid. In de afgelopen vijftien jaar hebben gemeenten steeds meer de handen ineengeslagen en zijn ze samen opgetrokken. Ook de rijksoverheid draagt hier aan bij, met de basisregistraties en andere onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur. Ik vind het zinvol om te zien hoe we het als afzonderlijke gemeente doen ten opzichte van andere gemeenten. Uit het onderzoek naar IT-volwassenheid van het ministerie van BZK blijkt dat de Friese gemeenten nog iets achterlopen. Als je dat weet, dan kun je daar iets aan doen. Ook ga ik de monitor Doelgerichte Digitalisering van KING gebruiken, zodat ik een helder overzicht en daarmee inzicht krijg in waar we staan. Ondanks de uitbesteding is het wel zaak zelf scherp te hebben wat er nog beter kan.”


Terschelling (Foto: Bert Wassink)

“In eigen huis wil ik bestuurders en raad meenemen in de ontwikkelingen van IT en de Digitale Agenda 2020. Daar heeft het de laatste jaren wel wat aan ontbroken, ook omdat we onze IT naar tevredenheid hebben uitbesteed. Bij toekomstige ontwikkelingen is betaalbaarheid heel belangrijk voor ons. We willen mee in de vaart der volkeren, maar we moeten het ook kunnen blijven betalen. Dat is samen met de uitvoerbaarheid voor ons een aandachtspunt. Overigens zou het ons erg helpen als de koppelingen tussen systemen beter werken. De uitwisseling van gegevens gaat niet altijd even gemakkelijk en dat is wel nodig als we als één efficiënte overheid willen werken. Dat hoort zeker in het programma van de Digitale Agenda 2020.”

“Om digitalisering op de agenda van de raad te krijgen heb ik een kapstok nodig. Zomaar erover praten heeft geen zin, want het gaat immers goed. Onderwerpen als betere dienstverlening, financiering en betaalbaarheid spreken wel aan. Ik heb gehoord dat organisaties, dus ook overheden, in de toekomst 10 procent van hun budget moeten aanwenden om veilig te zijn tegen cybercrime. Als dat echt zo is, dan betekent dat nogal wat voor onze gemeente en dan moeten we dat dus tijdig bespreken. Dat vergaande digitalisering werk overbodig maakt is bij ons geen onderwerp, want er staat een behoorlijke druk op onze kleine organisatie. Elke ambtenaar heeft een uitgebreid takenpakket, dus alles wat we digitaal kunnen doen is meegenomen. Hoe de toekomst er voor ons qua dienstverlening uit komt te zien? We zullen nog meer digitaliseren en wellicht ook nog meer samenwerken. Maar we blijven een eiland, dus veel zullen we zelf blijven doen.”

De burgemeester
Wat kunnen bestuurders met informatie? Beter inspelen op vragen uit de samenleving, bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving en de dienstverlening verbeteren, om maar wat te noemen. Informatie en de onderliggende benodigde digitalisering verdienen daarom een plek op de agenda van de burgemeester. De Digicommissaris, leden van de VNG-commissie D&I en het programma Digitale Agenda 2020 van VNG/KING voeren in het hele land gesprekken met burgemeesters, om de mogelijkheden van de informatiesamenleving te verkennen. In deze korte serie vertellen burgemeesters over de uitdagingen in digitalisering en informatievoorziening in hun gemeente.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren