Personalia

Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding Rijk

Arre Zuurmond is per 1 januari aangesteld als regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij heeft tot taak de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ aan te jagen.

In de afgelopen maanden hebben departementen met het programma ‘Open op Orde’ al de nodige stappen gezet om de informatiehuishouding te verbeteren. De inhoudelijke en financiële regie van dit programma ligt bij het ministerie van BZK. De ambtelijke organisatie die hiermee belast is, is in de afgelopen maanden versterkt om deze rol goed in te kunnen vullen.

De regeringscommissaris wordt het gezicht van de verbetering van de informatiehuishouding binnen het Rijk, maar neemt taken van de ministeries niet over. Zuurmond zal zich gaan richten op het verwerven van politiek en bestuurlijk draagvlak voor het versterken van de informatiehuishouding. Staatssecretaris Knops wil dat hij zich ook bezig gaat houden met het optimaliseren van het sturingssysteem en het verder inzichtelijk maken van de effecten van de verbetering van de informatiehuishouding op burgers en bedrijven.

Arre Zuurmond is de afgelopen acht jaar ombudsman geweest voor de metropoolregio Amsterdam. Dit lag in het verlengde van zijn werkzaamheden voor de mede door hem in 2004 opgerichte ‘Kafkabrigade’. Van 2002 tot 2011 was hij bijzonder hoogleraar ‘ICT en de toekomst van het Openbaar Bestuur’ aan de Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft waar hij onderzoek deed naar e-government and transformation. Voor 2012 was hij directeur van een onderzoeks- en adviesbureau en heeft hij werkzaamheden verricht voor onder meer de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Rotterdam.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren