Blog

Baten en lasten

Ambtenaar 2.0, een ‘veilig’ lab zonder hiërarchie en harde beleidsdoelen, staat voor fundamentele vernieuwing van de overheid; bottom-up zeg maar. Dat laat zich moeilijk boekhouden.

Deze week valt iBestuur magazine nummer 8 op de mat. Wie ligt er boven als u het magazine van de mat raapt? De gewichtige bestuurder of de uitgelaten publieksdienaar? Met iBestuur magazine is het net kop of munt. Wie ligt er boven? iBestuur of Ambtenaar 2.0? Het is een dubbeltje op zijn kant of iBestuur magazine in de toekomst twee gezichten houdt. Het voortbestaan van Ambtenaar 2.0 is op dit moment van schrijven onzeker. Het programma Ambtenaar 2.0 is sinds begin dit jaar ondergebracht bij De Werkmaatschappij; een baten-lastendienst van het ministerie van BZK. De naam zegt het al: de baten moeten de lasten dekken. En wel nú, en niet volgend jaar of over tien jaar. Dat botst per definitie met de aard van het programma A2.0, een ‘veilig’ lab zonder hiërarchie en harde beleidsdoelen, waarbinnen > 10.000 meest ‘jonge’ ambtenaren kennis delen en elkaar stimuleren in nieuwe manieren van (samen-)werken. Fundamentele vernieuwing van de overheid; bottom-up zeg maar. Dat laat zich moeilijk boekhouden.

Voor een overheid die met minder mensen en minder middelen wil participeren in een snel veranderende samenleving is innovatie een voorwaarde. Innovatie gaat in de eerste plaats over cultuur, en niet over technologie. Dat is bij ICT-projecten niet anders: hakken in het zand vormen een frequente faalfactor. Een enigszins behoudende cultuur is belangrijk voor de continuïteit en betrouwbaarheid van de overheid, zeker. Maar een organisatie die ruimte maakt voor experiment en enthousiasme, organiseert zijn eigen kritiek en wordt daar beter van. Dan is niet meer de vraag wie er boven ligt: de gewichtige bestuurder of de uitgelaten publieksdienaar. Dan liggen ze gewoon naast elkaar. Bij wijze van spreken dan. En dan blijft iBestuur magazine een blad met twee gezichten.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren